Annons

Sam Sundberg:Svenska Akademiens sanna revolution tar decennier

Under Svenska Akademiens högtidssammankomst antydde Sara Danius att det är revolution på gång. Men den ser inte ut som andra revolutioner.

Under strecket
Publicerad

Sara Danius och nya ledamoten Jayne Svenungsson vid Akademiens högtidssammankomst.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 4

Akademiledamoten Sara Stridsberg.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 2 av 4
Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 3 av 4
Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 4 av 4

Sara Danius och nya ledamoten Jayne Svenungsson vid Akademiens högtidssammankomst.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 1
Sara Danius och nya ledamoten Jayne Svenungsson vid Akademiens högtidssammankomst.
Sara Danius och nya ledamoten Jayne Svenungsson vid Akademiens högtidssammankomst. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det är som att en stor dörr öppnas. Lufttrycket förändras under kristallkronorna i Börssalen. Nu jävlar. Nu smäller det, tänker jag.

Efter en och en halv timme av litterära anföranden har jag försjunkit i en dåsig trans. Jayne Svenungsson har tagit sitt inträde bland de aderton med ett fint tal om sin föregångare Torgny Lindgren (även publicerat Under strecket den 21 december). Anders Olsson har redogjort för Akademiens satsning på intensivundervisning i svenska för nyanlända. Jesper Svenbro har reciterat Rimbaud.

Vi som väntat oss att ledamöterna under Svenska Akademiens högtidssammankomst skulle säga några ord om att höstens händelser manat till eftertanke – att man påbörjat ett förändringsarbete och att en advokatbyrå nu undersöker alla ledamöters kopplingar till ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault – har snuvats på konfekten.

Annons
Annons

Akademiledamoten Sara Stridsberg.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 1

Dörren öppnas plötsligt mot genuin självrannsakan – men stängs lika snabbt igen.

Men när den ständiga sekreteraren Sara Danius tar ordet går en elektrisk stöt genom de frack- och klänning-beklädda kropparna i salen.

– Behöver vi skriva om våra stadgar för att förändra Akademiens sätt att arbeta, frågar hon. Behöver vi skriva om våra stadgar för att göra... revolution?

Akademiledamoten Sara Stridsberg.
Akademiledamoten Sara Stridsberg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Dörren öppnas plötsligt mot genuin självrannsakan – men stängs lika snabbt igen. Istället för att diskutera vad som behöver förändras i Akademien berömmer Sara Danius densamma för att numera ta in kvinnor – en reform som genomfördes 1914.

Men här pågår saker under ytan. Berättelsen om Selma Lagerlöf är inte bara en berättelse om hur den första kvinnan kom in i herrklubben. Det är också en berättelse om att verklig förändring är möjlig, även om Akademiens stadgar betraktas som oomkullrunkeliga.

Det är de små stegens revolution, som kommer att ta decennier.

När Sara Danius för ett par veckor sedan var på audiens hos kungen skrockade kritikerna: hon skulle till slottet för att få en uppsträckning för hur Akademien hanterat höstens kris. Men håll i minnet att kungen är Akademiens beskyddare, och statschefen konsulteras alltid vid större förändringar. Det var till Gustav V som Akademien vände sig när den ville välja in den första kvinnan i församlingen, trots att stadgarna bara talar om ”herrar”.

Annons
Annons
Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 2
Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 2 av 2
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Genom att konsultera kungahuset, låta en advokatbyrå utreda kopplingarna till Jean-Claude Arnault och aktivt utforska möjligheterna till förändring med eller utan stadgeändringar håller den ständiga sekreteraren krutet torrt. Efter ett turbulent 2017 vore det en stor besvikelse om inte 2018 blir ett år av förnyelse i Akademien.

I grunden tror jag emellertid att Sara Danius ser invalet av fler kvinnor som den sanna revolutionen. Bara genom att förbättra representationen av olika kön och bakgrunder kan man förändra en kultur. Det är de små stegens revolution, som kommer att ta decennier. Oändlig tid för ett mediedrev. Ett ögonblick för en institution vars nuvarande problem har månghundraåriga anor.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons