Annons

Alexandra Ivanov:Svenska är en väg in i Sverige

Svenska är ett viktigt verktyg för att förstå Sverige.
Svenska är ett viktigt verktyg för att förstå Sverige. Foto: NORA LOREK / TT / TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad

Allt för få invandrare lär sig svenska. Siffror som DN har tagit fram visar att endast en tredjedel av de flyktingar som kom 2007 fullföljde Svenska för invandrare, SFI. Av dem som i sina hemländer enbart gått i grundskolan genomgick endast en femtedel hela utbildningen (DN 15/5).

I grunden har vi ett system som inte fungerar. Dels finns det för få utbildningsplatser och för få lärare, dels rapporteras det om allvarliga brister i kvaliteten. Sex av tio lärare som undervisar i SFI saknar rätt utbildning. Utöver det saknas statliga styrstystem som ser till att pengarna används på bästa sätt.

Det har länge varit känt att det finns stora problem med SFI. I och med de senaste årens höga invandring har problemen blivit akuta. Redan i dag finns det 300 000 lågutbildade utlandsfödda i Sverige som inte arbetar. Tillåter vi det utanförskapet att cementeras riskerar det att skapa permanenta sår i det svenska samhället och hos de människor som hamnar utanför.

Sverige är dessutom ett land där språk spelar tämligen stor roll för möjligheten att skaffa sig ett arbete. I den granskning DN genomförde, visas att av dem som inte fullföljt SFI har endast 36 procent gått vidare till studier eller skaffat sig en månadsinkomst över 13 000 kronor – motsvarande andel för dem som har fullföljt SFI är 66 procent.

Annons
Annons

Ett första steg för att få in SFI på rätt spår vore att öka antalet privata utförare. I dag sker 70 procent av undervisningen i kommunal regi, samtidigt som mycket pekar på att de privata alternativen genererar bättre resultat och är mer kostnadseffektiva. Det här visar Utbildningsföretagen på i sin årsrapport 2015/2016; med privata utförare har kommuner både sparat pengar och förbättrat resultaten. Ett exempel de lyfter fram var när Sveriges äldsta utbildningsföretag Hermods tog över SFI i en medelstor kommun. Andelen som slutförde utbildningen ökade från 61 procent till 81 procent, samtidigt som antalet elever ökade från 500 till 800 personer. Dessutom sparade kommunen sex miljoner utan att förändra personaltätheten. Nyckeln till framgången låg i en bättre anpassad pedagogisk modell och snabbare beslutsvägar.

Men det krävs också tydligare ramverk och kontroller. Offentliga pengar bör villkoras mot resultat, något som i sin tur bör gälla privata såväl som offentliga utförare.

Hela lösningen finns dock inte i den offentliga utbildningen. En central del för att de som i dag kommer till Sverige ska komma in i landet i mer än i geografisk betydelse – oavsett om det rör sig om att lära sig svenska eller arbeta – är att människor som kan bära ansvar gör så. Ett sätt att möjliggöra det vore samarbeten mellan internetbaserade språkföretag och det offentliga. Vi har redan sett detta i Tyskland: hitintills har 30 000 personer med arabiska som modersmål registrerat sig på det internetbaserade språkföretaget Dualingos plattform, samtidigt som språktjänsten Babbel erbjuder kostnadsfria lektioner på tyska för nyanlända och volontärer.

Det handlar inte bara om att öka anställningsbarheten. I språket gömmer sig nyanser av ett lands kultur. Nyanser som är nödvändiga att i vart fall delvis uppfatta för att människor ska kunna tillskansa sig en djupare förståelse för ett nytt samhälle. I språket finner vi en viktig nyckel för integrationen, och utan den ökar risken för utanförskap.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons