Annons

Svenska kontanter försvinner i rekordfart – oroar politiker

Politiker över blockgränserna ser med oro på den snabbt minskade tillgången till kontanter i delar av Sverige. Nu utlovas en skyndsam utredning för att komma till rätta med problemet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Per Larsson/TTBild 1 av 1
Foto: Per Larsson/TTBild 1 av 1
Foto: Per Larsson/TT

Det finns en bred enighet bland de politiska partierna att den snabbt minskande tillgången till kontanter i delar av Sverige är ett växande problem. Det sa Mats Dillén som leder en utredning bestående av representanter från all åtta Riksdagspartier.

– Så vitt jag förstår så finns det inget annat land i världen som slutar att använda kontanter så snabbt som vi här i Sverige. Det finns riskscenarior kopplade till den här snabbt minskande kontantanvändningen, att en del hushåll och företag får problem att utföra sina betaltjänster, säger Mats Dillén.

– Vi måste fundera på hur ska man kunna säkerställa att man på ett rimligt sätt ska kunna utföra sina betaltjänster i hela Sverige.

Kontantfrågan är del av den så kallade Riksbanksutredningen som också ska se över centralbankens inflationsmål och ansvar för finansiell stabilitet. En parlamentarisk kommitté ska se över hur bankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag. Den ska också titta på bankens roll och ansvar för kontanttillgången nu när elektroniska betalningslösningar breder ut sig i rekordfart.

Enligt Dillén uttryckte politikerna en oro över utvecklingen på kommitténs första möte tidigare i år.

– Jag upplevde en hög grad av samstämmighet i den oron - att kontantanvändningen minskar snabbt och att - om man inte funderar på hur man ska säkerställa kontanttillgången och funderar ut en modell för det där - så kan vi i förlängningen hamna i situationer där det blir problem

Riksbankutredningen kommer antagligen inte att vara helt klar förrän maj 2019. Men Mats Dillén säger att ett förslag om kontanttillgång kan komma tidigare.

– Det är önskvärt att det hanteras skyndsamt. Men sedan så måste det göras ett noggrant arbete också. Och hur långt tid det tar vet jag inte riktigt ännu.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons