Annons

”Svenska soldater har inte i Irak att göra”

Amerikanska soldater på uppdrag i Syrien och Irak inom ramen för Operation Inherent Resolve (OIR). Bilden är från den 24 mars 2017.
Amerikanska soldater på uppdrag i Syrien och Irak inom ramen för Operation Inherent Resolve (OIR). Bilden är från den 24 mars 2017. Foto: Zachery C. Laning/Polaris/TT

Den svenska regeringens hållning när det gäller den militära insatsen i Irak är farlig. Det är inte ett svenskt intresse att delta med militär i en region infekterad av öppna och dolda stormaktkonflikter, skriver Lars-Gunnar Liljestrand.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | IRAK

Den 6 maj skickade USA ett hangarfartyg och kärnbestyckade B-52 bombplan mot Persiska viken. Enligt säkerhetsrådgivaren John Bolton var detta en klar och tydlig varning till Iran för påstådda provokationer och varje attack från Iran skulle utlösa en skoningslös motattack.

Ingen vet idag om upptrappningen leder till en militär konfrontation.

Klart är dock att USA söker koppla ihop situationen i Syrien och Irak med Iran. USA ser Iran som sin huvudmotståndare och har under det senaste året planerat använda sina styrkor i Syrien och Irak för att som president Trump säger stoppa Iran från fortsatt inflytande och försöka få till stånd baser i Syrien och Irak att användas för möjliga framtida insatser mot Iran.

I kongressen har 400 medlemmar skrivit ett brev till president Donald Trump den 20 maj att USA skall stanna i Syrien och alltmer inrikta sig på att bekämpa Iran och Iranstödda miliser där.

Utrikesminister Margot Wallström har varnat för att USA:s hot mot Iran skapar farliga spänningar och man måste undvika ytterligare osäkerhet och polarisering.

Annons
Annons

Men Sverige står inte utanför konflikten.

USA baserar sin militära intervention i både Irak och Syrien på koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) i vilken Sverige deltar sedan 2015 med en militär styrka på cirka 70 personer i Irak. OIR vilar på en tveksam folkrättslig grund. Mandat från FNs säkerhetsråd saknas och Iraks regering som bjöd in koalitionen 2014 saknade vid den tidpunkten kontroll över betydande delar av territoriet.

OIR skulle bekämpa IS men används av USA även för att stödja kurdernas kamp i Syrien och Irak och för att hålla tillbaka Irans inflytande. Kopplingen mellan USA:s hot mot Iran och situationen i hela området blev tydligt demonstrerad den 15 maj då Tyskland, Holland och Sverige som alla deltar i OIR avbröt träningen av kurder i norra Irak med hänvisning till den ökade spänningen i regionen. På en fråga från TV4 svarade Försvarsmakten att beslutet grundades på utvecklingen mellan USA och Iran.

USA, Frankrike och Storbritannien använder sedan 2015 OIR till att militärt intervenera också i Syrien utan folkrättslig grund. Syriens regering har vid upprepade tillfällen fördömt interventionen som ett brott mot landets territoriella suveränitet.

Svenska regeringen ställer sig bakom OIR:s intervention också i Syrien. I mars 2016 publicerades ett uttalande från utrikesminister Margot Wallström på koalitionens hemsida att Sveriges medverkan är långsiktig och bred och även gäller koalitionens insats i såväl Irak som Syrien. Det är ett ”mångfacetterat bidrag som inkluderar långtgående politiskt och militärt stöd samt utvecklingsstöd.”

Annons
Annons

OIR har som slogan: ”One Mission – Many Nations” vilket understryker att alla deltagande länderna har samma mål.

Inför allmänheten har svenska regeringen beskrivit den militära insatsen i Irak närmast som en slags humanitär operation. Man skriver att ett av målen är att stärka kvinnors rättigheter. Men överordnat är det andra målet som säger att Sverige skall framstå som en trovärdig militär partner till USA. (Formuleringarna är desamma som för insatsen i Afghanistan).

Försvarsminister Peter Hultqvist uttryckte det i riksdagsdebatten om Irak i december 2017: ”Sverige ska förbli en trovärdig, lyhörd och aktiv del av koalitionen.”

Den svenska regeringens hållning är farlig. Det är inte ett svenskt intresse att delta med militär i en region infekterad av öppna och dolda stormaktkonflikter och där folkrättsligt stöd saknas.

Sverige blir även medskyldig till aggression mot Syrien då regeringen backar upp OIR:s militära intervention där.

Iraks regering förklarade redan för två år sedan att IS var besegrat och i det iranska parlamentet finns nu en majoritet som vill ha bort de utländska styrkorna från landet. Ledaren för det största partiet i Irak, Moqtada al-Sadr, krävde den 27 april att USA upphör att försöka dra in Irak i konflikten mellan Iran och USA. Al-Sadr lade fram förslag i tio punkter för att stoppa USA:s interventioner i Iraks angelägenheter. Ett av förslagen var att stänga USA:s ambassad i Bagdad.

Uppbindning till USA utifrån påstådd lojalitet är i strid med den traditionella svenska säkerhetspolitiska linjen. Sverige kan inte ha andra lojaliteter än mot sig själv och sin egen säkerhet och därför skall vi inte ha svenska soldater i Irak.

Lars-Gunnar Liljestrand
medutgivare av www.alliansfriheten.se och medlem i Föreningen FiB-juristerna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons