Annons

Svenskt förband bantas för ny insats i farligare område

Soldater på den svenska basen Camp Nobel pustar ut efter en operation.
Soldater på den svenska basen Camp Nobel pustar ut efter en operation. Foto: Annica Ögren

Sveriges FN-insats i Mali får beröm, men Sverige bantar nu insatsen. Samtidigt startas ett helt nytt förband – med bas i det betydligt farligare området Gao. ”Utländsk militär är en attraktiv måltavla”, säger en expert.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Camp Nobel ska avvecklas och ett nytt svensk förband planeras, med flytt till staden Gao.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

I fem år har det svenska underrättelseförbandet funnits på plats i den röda sanden i norra Mali. De håller till på svenska Camp Nobel i Timbuktu som har omkring 370 män och kvinnor på basen. Basen består till största delen av tält. Styrkan är en del av den FN-ledda fredsstabiliserande insatsen Minusma, som är en av FN:s farligaste uppdrag någonsin.

Förbandet har levererat information till FN som beskrivs vara av toppklass.

Men nu förbereder Försvarsmakten en avveckling av förbandet i Timbuktu. Den svenska basen Camp Nobel ska också avvecklas.

Beslutet röstades igenom riksdagen i juni. Regeringen vill dock ha en fortsatt insats i Mali. Men Försvarsmakten sa redan under förra året att pengarna inte längre räcker till för att finansiera ett underrättelseförband och en egen camp utifrån de ramar som angivits av Försvarsdepartementet.

Markus Höök är överstelöjtnant vid ledningsstaben för internationella operationer, Högkvarteret, Stockholm:

– Den avancerade förbandsresursen som vi levererat till FN under de här fem åren har vi inte möjlighet att vidmakthålla. Redan i fjol påannonserade vi mot FN att vi avsåg avveckla vårt nuvarande förbandsbidrag.

Annons
Annons

Camp Nobel ska avvecklas och ett nytt svensk förband planeras, med flytt till staden Gao.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Avvecklingen ska påbörjas den 1 december i år.

Underrättelseförbandet som Sverige bidrar med anses både inom Sverige och internationellt som mycket kvalificerat. Men FN-insatsen har haft stora svårigheter att använda och ta tillvara på de underrättelser som svenskarna levererat till FN, enligt rapporter från FOI. Det beror på att FN saknar erfarenhet av underrättelsearbete, och att ledningen har svårigheter att leda insatsen som pågår i Mali. Det svenska bidraget har varit överkvalificerat, enligt FOI.

– Dels är det så, men det är också faktiskt en fråga om personella och materiella resurser på hemmaplan. Personalen som står för mycket av kompetensen har rullat på under många år, det finns en gräns och en botten som har nåtts för hur mycket av våra kvalitativa resurser som kan avvaras, säger Markus Höök.

Vi måste också se till hemmaplan och vilka resurser vi har tillgängliga att bidra med i och med att vi går mer mot ett nationellt försvar.

Det svenska förbandet har också beskrivit att de varit begränsade i sin operativa förmåga då de inte kunnat verka i hela upptagningsområdet som ingår deras uppdrag, mycket på grund av den svåra terrängen. En soldat beskrev, enligt FOI, jobbet som ”att sväva planlöst i rymden”.

FN-insatsen saknar resurser, som exempelvis tillräckligt många fordon. Försvarsmakten har också redogjort för försvarsutskottet att det är brist på helikoptrar och utrustning för medicinsk evakuering.

Camp Nobel ska avvecklas och ett nytt svensk förband planeras, med flytt till staden Gao.
Camp Nobel ska avvecklas och ett nytt svensk förband planeras, med flytt till staden Gao. Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons
Annons

Trots bristerna i insatsen har regeringen beslutat att Försvarsmakten nu även ska förbereda ett helt nytt förband med placering i regionen Gao, fågelvägen cirka 30 mil bort från Timbuktu.

– I sammanhanget är det väldigt uttalat internationellt via FN-organet att det kommer ske och att vi har för avsikt att avveckla det vi gjort i Timbuktu för att möjliggöra etablering av något nytt, förutsatt att det är efterfrågat av FN, säger Markus Höök.

Återkommande attacker de senaste åren tyder på att utländsk militär är en attraktiv måltavla för olika extremistgrupper.

Enligt regeringen ska det nya planerade förbandet också arbeta som en underrättelseenhet.

Den nya svenska styrkan kommer att bantas och enbart omfatta omkring 200 personer, enligt Markus Höök.

– Vi måste också se till hemmaplan och vilka resurser vi har tillgängliga att bidra med i och med att vi går mer mot ett nationellt försvar, säger han.

Flytten till Gao har också att göra med att truppbidragslandet Nederländerna, som varit stationerade i Gao och som nu dragit sig ur FN-insatsen, har lämnat den bas som svenska Försvarsmakten siktar in sig på.

Säkerhetsläget i Gao är komplext. Det menar Karolina Gasinska, säkerhetspolitisk analytiker med inriktning på Afrika, FOI. I området förekommer attentat frekvent mot både FN-personal och annan militär.

– Återkommande attacker de senaste åren mot FN-personal och fransk militär i Gao-regionen tyder på att utländsk militär är en attraktiv måltavla för olika extremistgrupper. Flertalet av attackerna har varit komplexa med fordonsburna självmordsbombare. Gao är en handelsstad med många handelsrutter som flera partier i konflikten vill kontrollera. Det bidrar till instabiliteten i området, säger Karolina Gasinska.

I dagsläget har inget specifikt datum offentliggjorts för flytten till Gao. Enligt regeringsbeslutet i juni kommer avvecklingen i Timbuktu ske efter 30 juni 2020.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons