Annons

Olof Ehrenkrona:Sverige befinner sig i utförsbacken

Står vi på benen när det går utför?
Står vi på benen när det går utför? Foto: Iain McGregor / TT

Sverige, som borde ha förutsättningar att vara bäst i EU-klassen, spelar nu i bottenskiktet.

Under strecket
Publicerad

Konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv som presenterades på tisdagen var ingen rolig läsning. Tillväxten skrivs ner kraftigt och ser vi till siffrorna för BNP per capita så stagnerar svensk ekonomi fullständigt i år och nästa år. Arbetslösheten stiger och antalet sysselsatta som stadigt har ökat på senare år riskerar nu att minska.

Siffrorna över mörkret som sänker sig över arbetsmarknaden bekräftas av Arbetsförmedlingen som för fjärde månaden i rad redovisar stigande arbetslöshet. Nu växer också långtidsarbetslösheten.

De sämre tiderna är till stor del en effekt av den globala avmattningen. Kina redovisar de sämsta tillväxtsiffrorna på trettio år och världshandelns ökning har i stort sett avstannat.

I Europa tyngs Sydeuropa av strukturproblem, Tyskland av en sedvanlig konjunkturavmattning och Storbritannien av brexit som skapar en fundamental osäkerhet om landets framtidsutsikter. En osäkerhet som dessutom sprider sig till grannländerna i EU.

I USA drivs tillväxten och börserna av en dramatisk underskottspolitik. Politiska överbud, som driver fram stigande utgifter och fallande inkomster, leder obönhörligen till statsfinansiella underskott. Skulder som förr eller senare måste betalas genom höjda skatter eller inflation.

Men en del av våra problem är hemsnickrade. Arbetsmarknaden fungerar inte för de minst kapabla grupperna med låg utbildning och liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden hämmar också arbetsmarknadens rörlighet. När två av de viktigaste faktormarknaderna inte fungerar blir resultatet därefter. Sverige, som borde ha förutsättningar att vara bäst i EU-klassen, spelar nu i bottenskiktet.

Regeringens mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet har förvandlats från ett löfte till en alltmer avlägsen utopi. Färden går i stället i motsatt riktning – mot stagnationens dystopi. Dessvärre motsvaras den ekonomiska stagnationen också av en politisk stiltje. Regeringen är trött och passiv, och stödpartierna drar åt olika håll. Sverige kan bättre än såhär.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons