Annons

”Sverige behöver tillsätta en ensamhetsminister”

Foto: Steffen Schmidt / TT

Sverige bör tillsätta en ensamhetsminister – någon med särskilt samordningsansvar för ensamhetsfrågor, anser Anna Starbrink (L). Hon har inspirerats av världens första minister for loneliness – Tracey Crouch i London.

Under strecket
Publicerad

Tidigare sportministern Tracey Crouch blev i januari världens första minister for loneliness. Hon ansvarar för att samordna ensamhetsfrågor i Storbritannien.

Foto: Geoff Pugh/IBL

Anna Starbrink, talesperson i sjukvårdsfrågor för Liberalerna, har tagit fram förslag för att minska ensamheten i Sverige.

Foto: Lars Pehrson

Guy Lööv, PRO, leder ett projekt där tre pensionärsorganisationer ska utbilda äldre som ska hjälpa äldre ur ensamhet. Regeringen har anslagit 2 miljoner kronor.

Foto: Anneli Nygårds

Det behövs en nationell strategi mot ensamhet också i Sverige.

Intresset för ensamhet som ett samhällsproblem har ökat starkt det senaste året. Svenska politiker har besökt den nya ensamhetsministern i Storbritannien, pensionärsorganisationer har fått regeringsanslag för att lindra ensamheten hos äldre och ett studieförbund har med pengar från Allmänna Arvsfonden startat samtalsgrupper om existentiella frågor. Debattartiklar uppmärksammar att ensamhet ökar risken för att dö i förtid.

– Det behövs en nationell strategi också i Sverige, säger Anna Starbrink (L) som blivit förvånad över siffrorna på att ensamhet är mer hälsofarligt än stillasittande och rökning.

Nu vill hon tackla hälsoproblemet med ensamhet på bred front i Sverige. Främst är hon inspirerad av hur brittiska vårdcentraler skriver ut recept till sociala aktiviteter som pågår i föreningar och frivilligorganisationer.

Vi behöver utveckla metoder för att knyta ihop föreningsliv med sjukvård och äldreomsorg.

– Ensamheten är en fråga för alla samhällssektorer. Men i Sverige är vi ovana vid att arbeta som i Storbritannien och behöver utveckla metoder för att knyta ihop föreningsliv med sjukvård och äldreomsorg.

Annons
Annons

Tidigare sportministern Tracey Crouch blev i januari världens första minister for loneliness. Hon ansvarar för att samordna ensamhetsfrågor i Storbritannien.

Foto: Geoff Pugh/IBL

Förskrivning av sociala aktiviteter har pågått sedan 1990-talet i Storbritannien. Frågan har fått extra fart sedan en minister i januari tilldelades särskilt ansvar.

I juli öppnade brittiska parlamentet en fond på motsvarande 247 miljoner kronor där frivilligorganisationer och kommuner kan söka medel till projekt som erbjuder gemenskap och bryter isolering.

Tidigare sportministern Tracey Crouch blev i januari världens första minister for loneliness. Hon ansvarar för att samordna ensamhetsfrågor i Storbritannien.
Tidigare sportministern Tracey Crouch blev i januari världens första minister for loneliness. Hon ansvarar för att samordna ensamhetsfrågor i Storbritannien. Foto: Geoff Pugh/IBL

I mitten på oktober lanserade premiärminister Theresa May en första nationell strategi för att ”utrota ensamheten under vår livstid”. Hon ser det som början på en omfattande social reform, och ensamhetsminister Tracey Crouch talar om att arbeta ”för ett mer vänligt och stöttande samhälle”.

Anna Starbrink har tillsammans med partikamraten Barbro Westerholm ordnat seminarier om ensamhetsfrågan och färdigställt en rapport till riksdag och landsting.

Ja, sociala aktiviteter kan vara ett sätt att bryta människors isolering, men det måste organiseras så att det fungerar.

Även om politikerna ”inte kan fixa goda relationer”, som hon säger, kan de skapa förutsättningar för sociala möten. Det handlar både om hur vi bygger städer och hur näringslivet planerar sina arbetsplatser.

Också Kristdemokraterna satsar på ett reformförslag för att motverka den ofrivilliga ensamheten. I en debattartikel i Dagens Nyheter hävdar Jacob Forssmed, KD:s ekonomisk-politiska talesperson, att ensamheten bland äldre kan kosta miljardbelopp varje år. Dels i extra vård- och omsorgskostnader, dels som konsekvens av ökad demens, depression och hjärt-kärlsjukdomar.

Annons
Annons

Anna Starbrink, talesperson i sjukvårdsfrågor för Liberalerna, har tagit fram förslag för att minska ensamheten i Sverige.

Foto: Lars Pehrson

Guy Lööv, PRO, leder ett projekt där tre pensionärsorganisationer ska utbilda äldre som ska hjälpa äldre ur ensamhet. Regeringen har anslagit 2 miljoner kronor.

Foto: Anneli Nygårds

Han föreslår att Sverige ska göra som Storbritannien – ordinera social aktivitet eftersom det har minskat återbesöken i brittiska sjukvården med 25 procent.

Anna Starbrink delar KD:s inställning till receptförskrivning.

– Ja, sociala aktiviteter kan vara ett sätt att bryta människors isolering, men det måste organiseras så att det fungerar.

Anna Starbrink, talesperson i sjukvårdsfrågor för Liberalerna, har tagit fram förslag för att minska ensamheten i Sverige.
Anna Starbrink, talesperson i sjukvårdsfrågor för Liberalerna, har tagit fram förslag för att minska ensamheten i Sverige. Foto: Lars Pehrson

Redan den här hösten har Sveriges tre största pensionärsorganisationer börjat förbereda en uppsökande verksamhet för äldre som aldrig kommer på deras föreningsmöten. PRO, SPF och SKPF fick i augusti två miljoner kronor i anslag från socialdepartementet (förra regeringen) till ett gemensamt ensamhetsprojekt.

Vi vet att vi når de ensamma i alltför liten utsträckning.

– Vi vet från forskningen vilka som är ensamma och vi vet att vi når dem i alltför liten utsträckning, berättar projektledaren Guy Lööv på PRO, Pensionärernas Riksorganisation.

Traditionellt fångar pensionärsorganisationerna upp medlemmar som kommer på möten, deltar i utflykter och går på föreläsningar. Nu är det dags att vända på perspektivet, säger Guy Lööv.

– Vi ska ge människor gemenskap på ett sätt som passar dem som aldrig kan tänka sig att bli medlemmar och ändå vill träffa andra.

Guy Lööv, PRO, leder ett projekt där tre pensionärsorganisationer ska utbilda äldre som ska hjälpa äldre ur ensamhet. Regeringen har anslagit 2 miljoner kronor.
Guy Lööv, PRO, leder ett projekt där tre pensionärsorganisationer ska utbilda äldre som ska hjälpa äldre ur ensamhet. Regeringen har anslagit 2 miljoner kronor. Foto: Anneli Nygårds
Annons
Annons

Vi måste ta ett större ansvar för människors levnadsvillkor, för att minska deras ensamhet.

Ensamhetsprojektet ska engagera äldre för att ta hand om äldre, både enligt pensionärsorganisationernas eget motto och regeringens direktiv – ”vi kan ju mötas på jämlika villkor, vilket är en styrka” som Guy Lööv säger.

– Men vi tänker inte sammanföra människor vars enda gemensamma nämnare är att de förlorat sin livspartner, och sedan vännerna, och har barnen långt borta. Det måste finnas något man vill göra tillsammans.

Konkret kan det handla om att söka upp människor i deras hem, gå ut och gå, äta tillsammans, laga mat, dricka kaffe eller umgås kring något intresse.

Sverige är bland de länder som har minst problem med ensamhet, generellt sett. Men i de högre åldrarna ökar isoleringen. Med en åldrande befolkning kommer det att bli allt fler individer som känner sig ensamma.

– Och de mår dåligt både psykiskt och fysiskt. Våra organisationer måste ta ett större ansvar för människors levnadsvillkor, för att minska deras ensamhet. Vi har en skyldighet att bidra.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons