Annons

”Sverige bör behålla sitt försprång inom järnvägen”

Sverige är i dag en av de mest mogna marknaderna i världen när det gäller konkurrens inom järnvägen. Men ingen reform är perfekt från början, och genom att åtgärda några brister har Sverige en möjlighet att ta ledartröjan på nytt, skriver Johan Söör, MTR, och forskaren Andrea Giuricin.

Under strecket
Publicerad

I EU:s arbete med det Fjärde järnvägspaketet har Sverige setts som ett före­döme, skriver Johan Söör, MTR, och forskaren Andrea Giuricin.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 2

Johan Söör och Andrea Giuricin

Foto: PressbilderBild 2 av 2

I EU:s arbete med det Fjärde järnvägspaketet har Sverige setts som ett före­döme, skriver Johan Söör, MTR, och forskaren Andrea Giuricin.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1
I EU:s arbete med det Fjärde järnvägspaketet har Sverige setts  som ett före­döme, skriver Johan Söör, MTR, och forskaren Andrea Giuricin.
I EU:s arbete med det Fjärde järnvägspaketet har Sverige setts som ett före­döme, skriver Johan Söör, MTR, och forskaren Andrea Giuricin. Foto: Anders Wiklund/TT

DEBATT | JÄRNVÄG

I december 2016 fattades ett historiskt ­beslut i EU-parlamentet. Genom klubbandet av det så kallade ”Fjärde järnvägspaketet” förväntas alla EU-länder öppna upp för konkurrens inom persontågstrafik senast 2020 för kommersiell trafik och senast 2023 för upphandlad, skatte­subventionerad trafik.

I Sverige är reformen delvis redan genomförd. Sedan 2010 är SJ:s monopol avskaffat, åtminstone i teorin. Konkurrerande tågoperatörer kan starta tågtrafik varsomhelst i Sverige förutsatt att Transportstyrelsen ger sitt tillstånd. I dag konkurrerar exempelvis Snälltåget på Stockholm–Malmö, och MTR Express på Göteborg–Stockholm med SJ. De strukturella åtgärder som möjliggjort detta har genomförts i flera steg. Redan 1988 delades gamla SJ upp och förvaltningen av infrastrukturen lades i Banverket (numera Trafik­verket). 2001 strukturerades SJ om till en renodlad persontågsoperatör, när bland annat ägandet av stationer och depåer lades i Jernhusen och godstågsverksamheten blev Green Cargo.

Annons
Annons

Dessa reformer har tjänat Sverige väl. Vins­terna med konkurrens är tydliga. På Sveriges största sträcka för inrikesresande, Stockholm–Göteborg, har biljettpriserna sjunkit och antalet snabbtågsavgångar ökat med ­cirka 40 procent sedan SJ fick konkurrens. Resenärer och anställda i branschen får fler valmöjligheter. Under 2016 ökade tågresandet på sträckan med uppskattningsvis 15 procent. Flygresandet på samma sträcka minskade med 1 procent under samma tidsperiod. Samma effekter har observerats i bland annat Italien, där den privata operatören NTV konkurrerar med statliga Trenitalia. Konkurrensen blir en viktig del i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Sverige är i dag en av de mest mogna marknaderna i världen när det gäller konkurrens inom järnvägen. I EU:s arbete med det Fjärde järnvägspaketet har Sverige setts som ett före­döme. Vi möter regelbundet delegationer från andra länder som är nyfikna på den svenska modellen för konkurrens på spåren. 

På Sveriges största sträcka för inrikesresande har biljettpriserna sjunkit och antalet snabbtågs­avgångar ökat.

Men ingen reform är perfekt från början, och även den svenska marknadsöppningen har fortfarande ett antal brister. Genom att åtgärda dessa har Sverige på nytt en möjlighet att ta ledartröjan. Vi ser tre viktiga åtgärder som skulle göra att alla fördelar med konkurrens skulle komma fler till del:

1. Förbättrad tillgänglighet på marknadsdata. I dag finns ingen officiell källa med statistik om resande på olika sträckor. Ett föredöme är Finland, där det publiceras statistik på antal resenärer per tågsträcka i hela landet. En utveckling här skulle möjliggöra ­bättre studier av vad som påverkar omställningen till mer hållbart resande. Det skulle också under­lätta för nya aktörer som vill in i marknaden men som i dag saknar nödvändig data på passagerarunderlag.

Annons
Annons

Johan Söör och Andrea Giuricin

Foto: PressbilderBild 1 av 1

2. Likvärdig tillgång till gemensamma säljkanaler. Genom SJ:s långa monopol är SJ.se den sajt som de flesta svenskar vänder sig till vid bokning av en tågbiljett. På sajten säljs även andra tågoperatörers biljetter, med undan­tag för MTR Express som vägrats sälja sina biljetter där. SJ:s sätt att hantera sajtens marknadsdominans ökar kostnaderna för rese­närerna och minskar valmöjligheterna. Politikerna bör ta initiativ till att göra SJ.se till en säljkanal som alla operatörer har rättvis tillgång till.

3. Stärkt roll för marknadsövervakande myndigheter. Transportstyrelsen är den svenska myndighet som har till uppdrag att övervaka transportmarknaderna i syfte att säkerställa konkurrens på lika villkor. Denna del av myndighetens verksamhet behöver stärkas. 

Om ovan områden åtgärdas ökar också de positiva nyttor som konkurrens inom järn­vägen skapar. Det gör att Sverige kan positionera sig som ett internationellt föredöme för järnvägsmarknadens utveckling. Men framför allt innebär det att ännu fler resenärer kan få ta del av konkurrensens fördelar, det vill säga fler och billigare tågresor.

Johan Söör

vd MTR Express

Andrea Giuricin

dr, Università di Milano-Bicocca, expert på avregleringar inom transportsektorn

Johan Söör och Andrea Giuricin
Johan Söör och Andrea Giuricin Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons