Annons

”Sverige har en nyckelroll för Nicaragua”

Vi har under många år följt Nicaragua och landet har nu hamnat i en mycket allvarlig situation med mord och försvinnanden. Det är av stor betydelse att Sverige med sina nära band under många år nu visar ett politiskt engagemang och agerar på olika sätt, skriver tre tidigare svenska ambassadörer i Nicaragua.

Under strecket
Publicerad

President Daniel Ortega, till höger, vinkar till demonstranter lojala med honom i Nicaraguas huvudstad Managua, lördagen den 7 juli. Protester har skakat landet sedan april i år, och flera hundra människor har dödats.

Foto: Alfredo Zuniga/APBild 1 av 1

President Daniel Ortega, till höger, vinkar till demonstranter lojala med honom i Nicaraguas huvudstad Managua, lördagen den 7 juli. Protester har skakat landet sedan april i år, och flera hundra människor har dödats.

Foto: Alfredo Zuniga/APBild 1 av 1
President Daniel Ortega, till höger, vinkar till demonstranter lojala med honom i Nicaraguas huvudstad Managua, lördagen den 7 juli. Protester har skakat landet sedan april i år, och flera hundra människor har dödats.
President Daniel Ortega, till höger, vinkar till demonstranter lojala med honom i Nicaraguas huvudstad Managua, lördagen den 7 juli. Protester har skakat landet sedan april i år, och flera hundra människor har dödats. Foto: Alfredo Zuniga/AP

DEBATT | SVENSKT BISTÅND

Sverige har varit engagerat i Centralamerika och i Nicaragua sedan 70-talet i fredsprocesser, med stöd till offer för diktaturer och därefter fram till 2010 med regionalt och bilateralt bistånd under olika politiska regimer. Biståndet till Nicaragua under dessa år uppgår till över 7 miljarder kronor och det har haft betydelse och gett resultat. Utbildning av 500 barnmorskor, återuppbyggnad efter orkanen Mitch, stöd till små jordbruk för kaffeodling och mjölkproduktion samt hundratals ”barfotajurister” är några positiva och konkreta exempel.

Förutom det officiella Sverige som genom Sida varit aktiva i Nicaragua har många enskilda organisationer, som Forum Syd, Diakonia, ABF, Kooperationen, Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua och Svalorna gjort och fortsätter att göra betydande insatser. Utvecklingen i Nicaragua har också haft betydelse i det regionala perspektivet, för fredsprocesser, demokratisk utveckling och regional integration.

Annons
Annons

Sedan april i år befinner sig Nicaragua i djup politisk kris och opposition slås ner brutalt. Det som uppnåtts med bistånd, internationellt samarbete och politisk dialog riskerar nu att snabbt brytas ner och förloras.

Sverige stängde sin ambassad och avslutade biståndet 2008. Motivet var behov av att koncentrera biståndet till färre länder. Samtidigt var budskapet att det svenska engagemanget för Nicaragua skulle fortsätta men på den internationella arenan, inte minst genom EU.

Olof Palme var den första statsman att besöka Nicaragua med Daniel Ortega som sandinisternas president 1984 – ett besök som betydde mycket för de fortsatta relationerna. Palmes uppmaning att ordna demokratiska val följdes av sandinisterna och liberala regeringar styrde från 1990 till dess Ortega och sandinisterna återigen vann i valet 2007.

Dagens regim med Daniel Ortega som president tillträdde 2007 efter att Sandinisterna hade ingått ett antal strategiska allianser för att återerövra och behålla makten i kommande val. Sedan förra året regerar han tillsammans med sin hustru Rosario Murillo som vicepresident. Kort efter makttillträdet visade det sig att Ortega-regeringen inte tolererade kritik. Det finns många vittnesmål om inskränkt yttrandefrihet, korruption och övergrepp redan från 2007.

Den 18 april i år exploderade landet i protester över en föreslagen pensionsreform. Vad som sedan dess utspelar sig är skrämmande. Fredliga demonstrationer har mötts med massivt våld från polis och paramilitära grupper, hittills har över 200 människor dödats, tusentals skadats eller försvunnit. Carlos Mejía Godoy, sandinisternas stora poet och sångare, säger att mot den förre diktatorn Somoza var det krig, nu är det en massaker som äger rum.

Annons
Annons

Flera tillfällen till dialog mellan regering och oppositionella grupper har ägt rum där katolska kyrkan haft en pådrivande och progressiv roll. Men de brutala våldsövergreppen har fortsatt och regimen har inte heller accepterat förslaget om att tidigarelägga valen som ett sätt att minska den öppna konflikten och öppna en väg framåt.

CIDH, Den interamerikanska kommissionen för Mänskliga Rättigheter, har utfärdat ett flertal rekommendationer för att stoppa våldet. De kraven har inte hörsammats av Ortega-regimen. Nu har CIDH bildat en expertgrupp med framstående internationella experter för att följa upp och dokumentera situationen på plats.

Det som nu händer i Nicaragua ökar definitivt spänningen i en region som redan präglas av hög vålds- och konfliktnivå. I en intervju i Dagens Nyheter den 1 juli vädjar biskop Silvio Baéz till Sverige att agera.

Vi menar därför att det är hög tid att använda de internationella verktyg som regeringen förfogar över. Sverige har – inte minst i Säkerhetsrådet – aktivt lyft fram betydelsen av förebyggande och tidiga insatser i en konfliktsituation. Under juli månad är ordförande i säkerhetsrådet. Där kan frågan aktualiseras, formella och informella konsultationer och seminarier anordnas. Även om situationen i Nicaragua inte kommer upp på den formella dagordningen under Sveriges ordförandeskap så utgör det en möjlig plattform för agerande och internationell dialog kring situationen i Nicaragua.

Alla medlemmar i OAS, Organisationen för de amerikanska staterna (utom Bolivia och Venezuela) har krävt att Nicaraguas regering ska stoppa våldet. Sverige skulle kunna föra en dialog med OAS och andra regionala organisationer om gemensamt agerande.

Annons
Annons

EU-parlamentet har med en kvalificerad majoritet den 31 maj antagit en resolution där man uppmanar till en internationell oberoende undersökning för att lagföra alla som är ansvariga för de våldsamma repressalierna mot opposition och demonstranter med ett stort antal dödade och skadade. EU lyfter också fram att en valreform behövs för att rättvisa och trovärdiga val ska kunna genomföras. Förhoppningar sätts till att tidigarelagda demokratiska val skulle kunna vara en väg att lösa krisen.

Inom kretsen för EU:s utrikesministrar skulle Sverige, tillsammans med Spanien som en tänkbar allierad, driva på för att få till stånd en europeisk delegation med parlamentariker och enskilda organisationer som bedriver verksamhet i Nicaragua i syfte att på plats undersöka situationen, föra dialog med Ortega-regeringen och föreslå konkreta åtgärder som kan bidra till att lösa krisen.

Vi som alla tre under många år följt Nicaragua vill understryka betydelsen av att Sverige på olika sätt agerar och visar ett politiskt engagemang för det Nicaragua vi under så lång tid haft en nära relation till och som vi gett stöd till utveckling från fattigdom och för demokrati. Vi bör nu göra allvar av det vi lovade nicaraguanerna när biståndet avslutades och visa det engagemang för den nicaraguanska utvecklingen vi lovade att upprätthålla.

Eva Zetterberg
Sveriges ambassadör 2003–2008
Ewa Werner Dahlin
Sveriges ambassadör 2008–2010
Georg Andrén
Sveriges ambassadör 2014-2017, Generalsekreterare, Diakonia

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons