Annons
Op ed

Sverige kan lära från USA om ensamkommande

Foto: Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad

Allt är juridik. Politisk vilja kan verkligen göra skillnad. De två meningarna stannar kvar när jag avslutar intervjun med Colleen Duffy, chef för den enhet som arbetar med att tillgodose behoven hos nyligen anlända familjer och barn till New York (Administration for Children’s Services). Och Sverige kan lära av New Yorks sätt att bemöta invandrade familjer och ensamkommande barn.

För ungefär två år sedan upplevde USA en kraftig ökning av ensamkommande barn från Centralamerika i staden. Sommaren 2014 nästan tiodubblades antalet som kom över den södra gränsen, till närmare 70 000. Många av dem sökte sig till staden New York. Majoriteten var unga pojkar men även mindre barn och flickor finns i gruppen.

Barnen får inte deporteras direkt, utan har rätt att höras i domstol först. Medan vissa betraktade de resulterande domstolsförteckningarna som ett medel för en effektiv deportation, valde New York och borgmästare De Blasio en annan väg. De Blasio insåg att domstolsförhandlingarna också erbjöd en möjlighet att nå grupper som annars är svåra för samhället att komma i kontakt med, och placerade personal från offentlig förvaltning där för att fånga in familjer och framförallt barn i utbildning, hälso- och sjukvård, och erbjuda tillgång till juridisk rådgivning.

Annons
Annons

Fokus ligger framförallt på rättssäkerhet, enligt Duffy. Att erbjuda översättningstjänster, tolkar och juridisk experthjälp till alla som inte har engelska som modersmål borgar för mer rättvisa beslut. Och i mycket är det den politiska viljan hos stadens ledning som gjort förändringen möjlig.

”Den nuvarande administrationen har verkligen prioriterat invandrade familjer och barn. Tillsammans med näringslivet och civilsamhället har vi ökat tillgången till pålitlig juridisk rådgivning för dem som vill ansöka om uppehållstillstånd”, berättar hon. I rapporten ”Unaccompanied immigrant youth in New York” (2015) konstaterar en rad experter att många av de ensamkommande barnens utsatthet och behov kommer av att de saknar både målsman och rättslig status. Ensam är inte stark, tvärtom.

Likheterna med Sverige är flera. Inte minst vikten av att prövningen blir korrekt och pålitlig, vilket talar för god juridisk rådgivning från start. Detta kan antas vara extra viktigt för unga människor utan den utbildning eller erfarenhet som vuxna ofta har.

I den svenska asylprocessen är den första intervjun med Migrationsverket otroligt viktig, då den utgör den ursprungliga version som sedan används genom hela rättsprocessen. Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) uppmärksammar detta i sina råd till asylsökande, och konstaterar att om man ”kompletterar ansökan senare med information eller material kan Migrationsverket ifrågasätta dig och tro att du överdriver. Det är därför viktigt att berätta allt från början. […] Om det har blivit något fel kan det vara mycket svårt för dig att bli trodd om du kommer med den rätta versionen senare.”

I nuläget fokuserar Sverige många av våra insatser på tiden efter uppehållstillstånd har beviljats. Men fler insatser behövs för att påverka förutsättningen att faktiskt nå dit, på så riktig grund som möjligt.
Asylsökande barn och ungdomar behöver inte främst vårt medlidande. I stället behöver de professionell och effektiv rådgivning för att få sina rättigheter tillgodosedda tidigt i processen. Att besluten blir så korrekta som möjligt ligger i allas intresse.

KARIN ZELANO är biträdande redaktör för Liberal Debatt och doktorand vid Göteborgs universitet.
karin.zelano@liberaldebatt.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons