Annons

Sverige knyter band med Tyskland: ”Defensiv agenda”

Tysklands militär kommer steget närmare Sverige när det gäller försvarssamarbete. Sverige har nu tecknat en avsiktsförklaring med Tyskland, som försvarsminister Hultqvist (S) kallar en viktig strandstat med stark militär kapacitet.

Under strecket
Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger till SvD att samarbetet med Tyskland är en defensiv åtgärd.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 2

Ursula von der Leyen träffade Hultqvist under torsdagen för att signera avsiktsförklaringen.

Foto: Ina Fassbender/TTBild 2 av 2

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger till SvD att samarbetet med Tyskland är en defensiv åtgärd.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger till SvD att samarbetet med Tyskland är en defensiv åtgärd.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger till SvD att samarbetet med Tyskland är en defensiv åtgärd. Foto: Anders Wiklund/TT

Mötena mellan Tysklands och Sveriges försvarsministrar har utmynnat i en avsiktsförklaring mellan länderna, som bland annat pekar ut samarbeten inom marinen, mellan landtrupper och stridsflyg.

Avsiktsförklaringen skrevs under av Peter Hultqvist (S) och hans tyska motsvarighet Ursula von der Leyen i dag.

Kärnan bakom Sveriges ökade militära samarbeten, och nationella upprustning, handlar enligt Hultqvist om den ryska annekteringen av Krim. Det handlar också om ökade försvarsinvesteringar bland europeiska stater: ett nytt strategiskt läge.

Vi har ingen offensiv agenda, vi har en defensiv agenda.

– Den är kopplad till den ryska upprustningen som sker, där har du kärnan i alltihop, säger Hultqvist till SvD.

– Från svensk sida har vi utvecklat en strategi som går ut på att uppgradera det nationella försvaret, en ökad övningsverksamhet och aktiverandet av värnplikten. Samtidigt fördjupar vi vår relation med Finland och de baltiska länderna, säger Peter Hultqvist.

Annons
Annons

Ursula von der Leyen träffade Hultqvist under torsdagen för att signera avsiktsförklaringen.

Foto: Ina Fassbender/TTBild 1 av 1
Ursula von der Leyen träffade Hultqvist under torsdagen för att signera avsiktsförklaringen.
Ursula von der Leyen träffade Hultqvist under torsdagen för att signera avsiktsförklaringen. Foto: Ina Fassbender/TT

Tidigare fördjupade samarbeten finns med bland annat Danmark, USA och Storbritannien.

– Med det här avtalet så gäller det även Tyskland som är en viktig strandstat i Östersjöområdet, det finns en bra militär kapacitet och de har en tung roll i det europeiska samarabetet. Det är viktigt att de finns med i det här säkerhetsnätverket, säger Hultqvist.

Om Sverige skulle hamna i en militär konflikt med ett annat land, vilken roll skulle Tyskland spela i och med den nya avsiktsförklaringen?

– Det har jag ingen kommentar till, det blir spekulativa synpunkter som jag inte vill ge mig in på. Det här handlar om att vi tillsammans hittar sätt att samverka och öka vår interoperabilitet och öka våra relationer så att vi på ett bättre sätt kan hantera krissituationer, framförallt förebygga dem.

Hur tror du att Ryssland ser på att Sverige fördjupar sitt samarbete med Natolandet Tyskland?

– Det här är ett samarbete som är förutsägbart, vi har varit väldigt tydliga under lång tid med att vi ska utveckla våra bi- och multilaterala relationer utifrån en alliansfri position. Vi har ingen offensiv agenda, vi har en defensiv agenda, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons