Annons

”Sverige måste ta sitt moraliska ansvar”

FN:s urfolksrapportör Victoria Tauli-Corpuz uppmanar till lagändringar för att skydda samernas rättigheter. Enligt henne är chanserna för att Sverige tar sitt moraliska ansvar och ratificerar urfolkskonventionen ILO 169 små.

Under strecket
Publicerad

Victoria Tauli-Corpuz talar under en konferens i FN-högkvarteret i maj 2016.

Foto: Bebeto Matthews/APBild 1 av 2

En deklaration måste ett land inte uppfylla, det måste man däremot med en konvention.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT Bild 2 av 2

Victoria Tauli-Corpuz talar under en konferens i FN-högkvarteret i maj 2016.

Foto: Bebeto Matthews/APBild 1 av 1
Victoria Tauli-Corpuz talar under en konferens i FN-högkvarteret i maj 2016.
Victoria Tauli-Corpuz talar under en konferens i FN-högkvarteret i maj 2016. Foto: Bebeto Matthews/AP

Rättigheterna till land för renskötseln är väldigt viktig för samerna.

Victoria Tauli-Corpuz är FN:s speciella rapportör i urfolksfrågor och en av organisationens tyngsta makthavare inom mänskliga rättigheter. På ett kort Sverigebesök ger hon en sällsynt intervju med SvD.

Så sent som 2016 skrev hon en speciell rapport om situationen i Sverige – och gav skarp kritik. Bland annat uppmanades Sverige att ”skyndsamt” få lagstiftning på plats för att skydda samers landrättigheter.

– I rapporten gjorde jag mycket klart att samerna har rätt att bli konsulterade när råvaruindustrier eller energiprojekt kommer till deras samebyar. Och det är en rätt definierad under FN:s urfolksdeklaration.

Den är en av pelarna inom FN:s mänskliga rättigheter, vilken Sverige också godkände 2007. Den andra stora pelaren är FN:s konvention om urfolksrättigheter, ILO 169.

Annons
Annons

En deklaration måste ett land inte uppfylla, det måste man däremot med en konvention.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT Bild 1 av 1

Frågan om ILO 169 har pågått i över 20 år. Tror du att svenska regeringen har intentionen att ratificera den?

Det kommer att ta lång tid. Kanske för evigt.

– De säger att de har intentionen att möjligen ratificera den, men det har ju tagit så lång tid... Jag har rest frågan med regeringen, men de säger att problemet är att de måste gå igenom många processer. Men min åsikt är att även om Sverige inte ratificerat ILO 169, så måste de alltjämt följa FN:s urfolksdeklaration från 2007. Sverige var en av de ledande nationerna att få den till stånd. De har en moralisk plikt att följa den.

En deklaration måste ett land inte uppfylla, det måste man däremot med en konvention.

I Urfolksdeklarationen finns en stark skrivning om urfolksrätt som återkommer i detta. Det handlar om principen om Free Prior and Informed Consent (FPIC), på svenska fritt informerat förhandssamtycke. I Sverige skulle det innebära betydligt starkare rättigheter för en berörd sameby vid till exempel stora intrång av gruv- och vindkraftsetableringar.

Med Urfolksdeklarationen i ryggen – är det lika viktigt att ratificera ILO 169?

– Jag tycker att samernas rättigheter skyddas bättre med konventionen ILO 169 än bara Urfolksdeklarationen.

En deklaration måste ett land inte uppfylla, det måste man däremot med en konvention.
En deklaration måste ett land inte uppfylla, det måste man däremot med en konvention. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Sveriges samer har renar på en stor geografisk yta. Är det ett skäl till varför Sverige inte vill skriva på?

Annons
Annons

– Det kan vara så. Rättigheterna till land för renskötseln är väldigt viktig för samerna. Så det kan vara ett skäl. Möjligen är ett annat den rikliga mineraltillgången i dessa trakter.

Jag uppmanar Sverige att ratificera ILO 169.

Tycker du att ett land är förpliktat att använda land så effektivt som det går?

– Argumentet att ekonomisk utveckling ska kunna fortsätta kommer alltid upp, men det kan inte ske till vilket pris som helst. I slutändan är det inte lönsamt med många juridiska processer och alla resurser som krävs för att lösa konflikter. Framförallt inte på bekostnad av att urfolkens rättigheter är kränkta.

Tror du att Sverige kommer att ratificera ILO 169?

– Som det ser ut nu blir det svårt. Självklart så har ni också den nordiska samekonventionen, tll vilken det stod mycket hopp. Men den har inte blivit antagen. Processerna är långsamma. Det kommer att ta lång tid. Kanske för evigt.

Vad menar du med att det ser ut som om Sverige inte kommer att ratificera ILO 169 just nu?

– Man får betänka att det redan tagit lång tid. Det har varit rekommendationer från FN, FN:s människorättsråd och FN:s olika människorättskommittéer om att Sverige ska ratificera. Fram till nu har inget hänt och det är en indikation att det inte blir lätt att få det ratificerat efter all denna tid.

Vad säger ILO-frågan dig om Sveriges hållning i samefrågan?

– Det är beklagligt att bilden inte går ihop. Det är alltjämt ett stort gap i hur den svenska regeringen säger att man respekterar samers rättigheter och hur det ser ut i praktiken.

Sverige har en starkt uttalad position att samers rättigheter ska stärkas. Kan man hävda det och samtidigt inte ratificera ILO 169?

– Nej, jag ser inte varför det skulle vara så svårt för Sverige att skriva på. Jag tror i stället att det kan hjälpa dem att förbättra relationen med samerna. Jag uppmanar Sverige att ratificera ILO 169.

Så du tror att en ratificering skulle förbättra relationen med samerna?

– Jag tror det. Kravet har funnits där länge och som jag förstår det skulle det definitivt vara ett sätt att förbättra relationen.

Efter reklamen visas:
Konflikten politikerna vill glömma
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons