Annons

Sverige måste vara tydlig mot Kina

Gustaf Göthberg och Hans Rothenberg, om att det behövs en svensk nationell strategi för relationerna med Kina.

Under strecket
Publicerad

Sverige bör inte agera aningslöst mot Xi Jinpings expansionistiska agenda.

Foto: Mark Schiefelbein/TTBild 1 av 1

Sverige bör inte agera aningslöst mot Xi Jinpings expansionistiska agenda.

Foto: Mark Schiefelbein/TTBild 1 av 1
Sverige bör inte agera aningslöst mot Xi Jinpings expansionistiska agenda.
Sverige bör inte agera aningslöst mot Xi Jinpings expansionistiska agenda. Foto: Mark Schiefelbein/TT

Kinas ekonomiska utveckling stämmer till eftertanke. Tillväxten är massiv och den extrema fattigdomen har bara på några årtionden sjunkit radikalt, samtidigt som den kinesiska ekonomin i sin helhet har fyrtiofem-dubblats sedan 1970-talet.

Vad vår del av världen har gjort sedan 1870-talet, har Kina gjort på 45 år. Mycket har blivit bättre för den enskilda människan i Kina sett till levnadsvillkor och livschanser. Men hur detta förändrar Kinas roll i världen är inte lika tilltalande.

Kinas långsiktiga strategi är att 2049, då Folkrepubliken fyller 100, ska man vara en framstående högteknologisk industrination som är världsledande ekonomiskt, politiskt, militärt och kulturellt. Detta samtidigt som landet fortfarande ska vara en framgångsrik socialistisk stat. Det handlar i grunden om att landet ska bli framgångsrikt och återta vad som uppfattas vara deras rättmätiga plats i världsordningen.

Annons
Annons

Med en aggressiv statsapparat i ryggen som systematiskt och industrialiserat kränker mänskliga rättigheter, måste Sverige och EU på allvar agera för att möta den kinesiska utvecklingen. Exemplen är många; total censur av internet, den egna presidentens namn och ideologi är inskriven i konstitutionen och man driver en aggressiv utrikespolitik med tendenser som pekar i en alltmer repressiv riktning.

- En svensk nationell strategi för relationerna med Kina.

Det finns en viktig drivkraft bakom kinesiska utlandsinvesteringar som också förklarar varför kinesiska företag med utländsk verksamhet uppmuntras att försöka komma över intressant teknik som också kan användas militärt. Vi har sett det runt om i världen och vi har sett det även i Sverige. Det väckte stor uppmärksamhet härom året då kinesiska företag erbjöd sig att göra stora hamninvesteringar i Lysekil och i Slite på Gotland. Därigenom skulle man bli en integrerad del av den infrastruktur som är fundamental för det svenska samhället. Det vittnar om att den kinesiska statskapitalismen är en förlängd arm av det kommunistiska partiets maktambitioner och geopolitiska intressen.

Försvaret av Sverige och rikets säkerhet är alltför viktigt för att låta sig avgöras av enskilda kommuner och landsting.

Regeringen bör därför samla brett stöd över partigränserna för att anta en svensk nationell strategi för hela samhällslivets djupgående relationer med Kina och kinesiska företags försök att tillskansa sig inflytande över den svenska och därmed europeiska ekonomin.

Annons
Annons

- En stark röst för frihet och mänskliga rättigheter i Kina

Brotten och överträdelserna mot de mänskliga rättigheterna är många i Kina. Med husarrest tvingas många oppositionella till en tynande tillvaro, därtill utan att ens behöva genomgå en skenrättegång. Den industrialiserade organhandeln som fortgår i Kina, innebär att avrättade fångars kroppsorgan tas tillvara och säljs till människor från västvärlden. Det skapar ett tillskott inte bara till den svarta ekonomin i Kina utan också till den kinesiska statsapparaten, samtidigt som det utgör ett gravt brott mot mänskliga rättigheter. Italien och Spanien har i närtid lagstiftat mot organresor till Kina. Sverige bör följa efter.

- En europeisk Kinapolicy

De kinesiska maktambitionerna utmanar inte bara Sveriges säkerhetspolitiska intressen på hemmaplan. Över hela Europa ser vi hur den kinesiska staten beblandar sig i fria demokratiers inrikespolitik. I en del länder såsom Grekland, har detta också påverkat den grekiska regeringens politik. Europa måste därför agera samlat och Europaparlamentet bör gå i bräschen för att anta en europeisk Kinapolicy.

Kina är på många sätt ett fantastiskt land fyllt av ambitioner, utveckling och framtidstro. De goda sidorna av Kina ska bejakas och Sverige ska tillsammans med EU givetvis välkomna handel och ekonomiskt utbyte med Kina. Men - inte på bekostnad av grundläggande säkerhet eller värderingar. Det bästa för det kinesiska folket vore ifall kommunistpartiets tunga ok lyftes från dess axlar. I väntan på att det kinesiska folket en dag ska få möjligheten att gå till fria och demokratiska val, får vi inte agera aningslöst mot Kinas expansionistiska agenda. Därför behövs en tydlig svensk och europeisk Kinapolicy.

GUSTAF GÖTHBERG (M) är kandidat till EU-parlamentet.

HANS ROTHENBERG (M) är riksdagsledamot i utrikesutskottet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons