Annons

”Sverige ska inte exportera vapen”

Wanja Kaufmann.
Wanja Kaufmann. Foto: Pressbild

Att undergräva humanitära insatser genom sponsring av stridigheter i Jemen är inte värdigt en ”humanitär stormakt”. Sverige behöver en samstämmig utrikespolitik. Det är dags för ett totalstopp av svensk vapenexport, skriver Wanja Kaufmann, Grön Ungdom.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

DEBATT | VAPENEXPORT

I tisdags rapporterade TV4-nyheterna om att svensk krigsmateriel har hittats bland stridande trupper i Jemen. Utifrån den granskning som TV4 har gjort framgår det att svensk krigsmateriel har återfunnits dels bland stridande trupper, men även hos blockader som hindrar humanitärt bistånd från att komma fram till den utsatta civilbefolkningen. Situationen i Jemen har av FN beskrivits som den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Sedan 2015 har fler än 85 000 barn dött av svält, 22 miljoner människor har försatts i akut behov av humanitär hjälp och över tre miljoner människor har drivits på flykt.

Avslöjandet visar tydligt att varken ordentligt genomarbetade avtal eller skärpta demokratikrav kan säkerställa att krigsmateriel hamnar där de ska. Demokratikrav låter fint, men trots att regeringen tillsammans med dåvarande alliansen införde ett sådant 2017 har Sverige fortsatt att exportera krigsmateriel till icke-demokratier, och fortsätter ligga högt på SIPRI:s topplista över världens största vapenexportörer per capita. I fjol uppgick den svenska krigsmaterielexporten till 11.3 miljarder kronor, enligt statistik från ISP (Inspektionen för strategiska produkter).

Annons
Annons

Vi ser det inte som sannolikt att det någonsin kommer att vara möjligt att till hundra procent säkerställa att länder som Sverige exporterar krigsmateriel till efterlever mänskliga rättigheter. Att fortsätta exportera krigsmateriel är oansvarigt och hyckleri av en regering som internationellt vill ge Sverige bilden av att vara en ”humanitär stormakt”. Grön Ungdom kräver därför ett totalstopp av all svensk vapenexport.

Ett totalstopp av svenskt krigsmateriel är inte bara rimligt på humanitära grunder, utan även helt nödvändigt för att vi ska kunna efterleva våra mål om en samstämmig politik för global utveckling (PGU). Jemen är idag ett av Sveriges största humanitära biståndsprojekt och för 2019 har 244 miljoner kronor avsatts för humanitärt stöd i Jemen. Detta stöd är otroligt viktigt för de tusentals svältande barn och unga som behöver näring och tillgång till grundläggande sanitet, blivande mödrar och de många internflyktingar – främst kvinnor och barn – som befinner sig runt om i landet. Även arbetet mot människohandel och stärkta insatser för att kunna erbjuda barn och unga utbildning har till stor del varit beroende av svenskt bistånd från Sida. Det svenska humanitära biståndet i Jemen är otroligt viktigt. Att samtidigt exportera krigsmateriel till länder – i detta fall Saudiarabien – som deltar i stridigheter i Jemen, och att på så vis sponsra dessa stridigheter, är att undergräva det egna biståndsarbetet. Och det är, utöver att vara inhumant, ett enormt resursslöseri.

Så länge export av krigsmateriel fortsätter kommer alltid risken att finnas för att det krigsmateriel som säljs dyker upp i krig. Vill vi på riktigt jobba i riktning med mål om fattigdomsbekämpning och demokratifrämjande kan vi inte fortsätta undergräva våra egna insatser på det här sättet. Det är dags för regeringen att visa politiskt ledarskap på riktigt, ta ansvar och sätta stopp för vapenexporten.

Wanja Kaufmann
internationell sekreterare Grön Ungdom

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons