Annons

”Sverige var en förebild, men inte nu längre”

Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Tomas Oneborg

I vårdkrisens Stockholm vill ansvariga politiker ha fler privatiseringar. Men i Skottland gjorde man tvärtom – nu är nio av tio patienter nöjda med sjukvården där. Sverige var en förebild, men inte längre, säger Dave Watson från skotska vårdfacket Unison.

Under strecket
Publicerad

”Numera tittar vi på Finland som har bra resultat”, säger Dave Watson.

Foto: Tomas Oneborg

För 15 år sedan var sjukvården mest utskälld inom välfärden i Skottland. Ekonomin var körd i botten, det var vårdkaos och sjukhus som ägnade sig mer åt att konkurrera med varandra än att samverka kring patienterna.

Efter folkomröstningen 1997 fick Skottland ett eget parlament. Några år senare tog man ta över ansvaret för sjukvården och bröt sig loss från det brittiska hälsosystemet NHS (National Health Service).

I stället skapades NHS Scotland och en av rådgivarna till det skotska parlamentet var Dave Watson från det stora vårdfacket Unison.

– Den viktigaste förändringen var att få bort de interna marknadslösningarna där privata utförare tävlade med varandra om patienterna. Vi hade stora budgetunderskott och ett stort missnöje bland personal och patienter, säger Dave Watson när vi träffas inför ett seminarium om skotsk sjukvård som Arena idé och Nätverket Gemensam välfärd arrangerar.

De privata inslagen är numera få i skotsk sjukvård. I stället har man byggt upp en organisation som inte är toppstyrd och där man prioriterar samverkan mellan olika vårdenheter. I kooperativ eller i andra former garanteras personalen stort inflytande.

Annons
Annons

”Numera tittar vi på Finland som har bra resultat”, säger Dave Watson.

Foto: Tomas Oneborg

– England är ju kvar i det gamla marknadsorienterade systemet och vårdkrisen där var ju en av de stora valfrågorna i december. Men inte i Skottland, där har vi nu en patientnöjdhet på otroliga 86–90 procent, säger Dave Watson.

Han är förvånad över den svenska utvecklingen med allt fler privata utförare i vården. Sverige var tidigare en förebild, men inte längre, säger han.

– Numera tittar vi på Finland som har bra resultat. Där samarbete och gemensam planering är viktigt, säger han.

”Numera tittar vi på Finland som har bra resultat”, säger Dave Watson.
”Numera tittar vi på Finland som har bra resultat”, säger Dave Watson. Foto: Tomas Oneborg

Hälften av pengarna till sjukvården i Skottland kommer från statliga statsbidrag och resten är regionala skotska anslag. Köer och väntetider finns, men generellt är de rejält kortare än i England och framför allt kortare än innan omorganisationen i Skottland.

De stora budgetunderskotten är borta men med en åldrande befolkning är ekonomin alltid sårbar. Från 1990-talet har Skottland också ärvt de långa kontrakten för fem sjukhus som har byggts enligt modellen Offentlig-privat samverkan (OPS).

Alltså samma OPS-finansiering som ligger bakom haveriet med Nya Karolinska som SvD avslöjade 2015.

Göran Henriks, chef för utvecklingsenheten Qulturum i Region Jönköping och expert på sjukvårdsutvecklingen internationellt, är imponerad över de skotska resultaten.

– En patientnöjdhet på omkring 90 procent är mycket högt. I Sverige ligger den lägre och varierar mellan 70 och 90 procent, säger han.

Annons
Annons

Samtidigt startade Skottland från en låg nivå när man tog över sjukvården från London och avvecklade de marknadsliknande inslagen.

– Sverige har en del att lära sig av det, i vissa regioner har styrningen med köp-säljsystem och konkurrens gått för långt, säger Göran Henriks.

I region Stockholm med flera år av vårdkris har privatiseringarna gått längst med nästan 40 vårdval och ett stort antal privata vårdgivare. Här finns också ett starkt missnöje bland vårdpersonalen om situationen på akutsjukhusen.

Men sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L), tycker inte att privatiseringarna är problemet. Snarare tvärtom.

– Man kan alltid lära av andra sjukvårdssystem. Men i Stockholm har vi sett hur privata vårdgivare kunnat ge både valfrihet och ökad tillgänglighet. Förr när vi hade ett landstingsmonopol var det två av våra största svagheter.

Hon lyfter fram privata S:t Görans sjukhus som har goda resultat, hög kvalitet och nöjda patienter. Liberalerna vill att ytterligare ett akutsjukhus ska få en privat entreprenör.

– Sjukvården ska inte vara marknadsstyrd utan politiskt styrd och skattefinansierad. Men även om vi kan lära av Skottland tror jag inte att vi ska gå tillbaka till offentliga vårdmonopol, säger Anna Starbrink.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons