Annons

Per Gudmundson:Sverige världsbäst igen – på önsketänkande

Heja!
Heja! Foto: Pontus Lundahl/TT
Under strecket
Publicerad

”Sverige är bäst i världen på att bidra till en positiv utveckling i världens utvecklingsländer”, rapporterar TT utifrån en ny rankning. Men topplistan, som är framtagen av den amerikanska tankesmedjan Center for Global Development (CGD), är knappast något mått på vårt eventuella bidrag till ”livskvalitén och utvecklingen i de fattigaste länderna” som påstås.

Få saker är så svåra att utvärdera som effekterna av utvecklingspolitik. Sverige ger till exempel demokratibistånd. Men om man tittar på utvecklingen i de största mottagarländerna de senaste 20 åren, såsom den utvärderas av exempelvis Freedom House, så syns inget samband mellan bistånd och framsteg. Tvärtom går det bakåt lika ofta som det går framåt.

En sådan sammanställning av det svenska biståndet görs kontinuerligt av Erik Jennische, chef för MR-organisationen Civil Rights Defenders. Han konstaterar att demokratiseringen har ”avstannat i takt med att det globala demokratistödet har ökat”.

Man kan förstås hävda att situationen hade varit ännu värre utan biståndet. Men någon kausalitet är inte tydlig heller då.

Poängen är att eventuella effekter är svåra att se. Intentioner är desto lättare att kvantifiera. Sverige är världens största biståndsgivare, på 1,01 procent av bruttonationalinkomsten 2017. Vi vill mest.

CGD mäter således biståndets storlek, inte dess resultat. Vi får vidare högt betyg för våra minskade utsläpp av växthusgaser. Men hade vi i stället lagt resurserna på att reducera utsläppen i något land som verkligen spelar avgörande roll för klimatet, hade vi rankats lägre.

Sverige får också högt betyg för att vi tagit emot många asylsökande. Men det är inte givet att stor emigration gynnar utvecklingsländerna. Tibets Dalai Lama anförde exempelvis vid sitt besök i Sverige nyligen att flyktingarna ”ska inte bli kvar permanent i Tyskland eller Sverige. Så småningom ska de återvända till sina hemländer och återuppbygga dem.”

CDG skulle lika gärna kunna publicera ett årligt ”Global Self-deception Index”. För vad Sverige är bäst på är inte utveckling, utan önsketänkande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons