Annons

”Sveriges chans att bidra konstruktivt är förstörd”

Sveriges regering bör klara av att erkänna Israels rättigheter och samtidigt verka för en tvåstatslösning. Det skriver Sofia Damm, Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Sofia Damm, Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor.

Foto: TT, SvD

Sofia Damm, Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor.

Foto: TT, SvD
Sofia Damm, Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor.
Sofia Damm, Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor. Foto: TT, SvD

SLUTREPLIK | ISRAEL-PALESTINA

Anders Österberg (S) skriver i en replik i SvD att Kristdemokraterna ställer sig på Trumps sida och frångår internationella överenskommelser gällande Jerusalems status som huvudstad. Antingen har Österberg inte läst vår artikel eller så saknar han hållbara argument.

Kristdemokraternas linje är att den enda vägen till varaktig fred är genom en tvåstatslösning där parterna i Israel-Palestinakonflikten erkänner varandras rätt till existens. I en sådan fredsuppgörelse är det rimligt att parterna får välja sin huvudstad.

Men den svenska utrikesministern agerar inte i en anda av samförstånd med världssamfundet och övriga Europa. Tvärtom. Sverige är ett av få länder i världen som erkänner Palestina som stat.

Margot Wallström använder kraftuttryck som ”katastrof” för att beskriva den amerikanska flytten av landets ambassad till Jerusalem, ett beslut som fattades i stor enighet av amerikanska kongressen redan 1995. Om regeringen vill verka för fred och försoning krävs ett mer konstruktivt och neutralt förhållningssätt till Israel-Palestinakonflikten.

Annons
Annons

Anders Österberg menar i sin replik att Kristdemokraterna intar en polariserande hållning och pekar bland annat på att EU inte ”erkänt Israels ockupation av östra Jerusalem”. Förutom det faktum att den amerikanska ambassaden kommer att förläggas till västra Jerusalem, som varit en del av staten Israel sedan 1948 och dess huvudstad sedan 1949, så bör det påpekas att det inom internationell diplomati är brukligt att självständiga nationer själva utser sina huvudstäder.

Österberg menar att ”Jerusalems framtid som framtida huvudstad för två stater ska avgöras i förhandlingar”. Vi kan inte tolka detta som något annat än att han tar avstånd från det unilaterala amerikanska tillkännagivandet. Så bra. Kan vi följaktligen räkna med att Österberg tar avstånd från den egna regeringens unilaterala erkännande av en palestinsk stat?

Österberg menar vidare att erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad ”riskerar att leda till ökad instabilitet i en redan orolig region”. En realistisk bedömning med tanke på den palestinske presidenten Mahmoud Abbas tal om ”krigsförklaring” och ropen från Hamas om att ”helvetets portar” har öppnats. Den rödgröna regeringen hade i nuvarande läge kunnat uppmana de palestinska ledarna till ansvarstagande och undvikande av krigsretorik. I stället eldar utrikesministern på genom att tala om ”katastrof”.

Sveriges regering bör klara av att erkänna Israels rättigheter och samtidigt verka för en tvåstatslösning. Tyvärr har regeringen gjort Sverige obrukbart som en konstruktiv röst i sammanhanget.

Ebba Busch Thor (KD)
partiledare

Lars Adaktusson (KD)
Europaparlamentariker

Sofia Damm (KD)
utrikespolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons