Annons

”Sveriges höga svansföring sticker i ögonen”

Massiv kritik väntar Sverige som nu förhörs av FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève för behandlingen av sitt urfolk samerna. ”Ett av de allvarligaste människorättsproblem som Sverige har i dag”, säger John Stauffer, chef på Civil Rights Defenders.

Under strecket
Publicerad

Renskiljning i Mörrösjöliden, 9 mil från Tärnaby i oktober 2013.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Renskiljning i Mörrösjöliden, 9 mil från Tärnaby i oktober 2013.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Renskiljning i Mörrösjöliden, 9 mil från Tärnaby i oktober 2013.
Renskiljning i Mörrösjöliden, 9 mil från Tärnaby i oktober 2013. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Klockan 15 på onsdagen ställer sig statssekreteraren på Kulturdepartementet, Per Olsson Fridh, framför FN:s rasdiskrimineringskommitté. Sverige ska under två dagar få kritik för hur vi behandlar samer och för att vi inte skrivit under ILO 169 – en av världens viktigaste bindande FN-konventioner för urfolk.

Samerna är sedan 1977 erkända som urfolk. Sverige var drivande att få till stånd FN-konventionen ILO 169 redan 1989. Men sedan dess har man – i 29 år – vägrat att skriva på samma konvention. Istället har man hela tiden tillsatt utredning efter utredning, men som ännu inte lett någon vart. En ratificering skulle innebära stärkta rättigheter för samerna till land, vatten och naturtillgångar i ett område som täcker nära halva av Sveriges yta, från Treriksröset ner till Idre. Samma område som regeringen planerar gruvexploateringar och utbyggnad av vindkraft för.

Annons
Annons

– Kritiken har tidigare varit stark från rasdiskrimineringskommittén och det kommer den att vara även den här gången, säger John Stauffer, chef på Civil Rights Defenders, som kommer att vara på plats under förhören.

Han fortsätter:

– Det handlar om samers landrättigheter, deras bristande inflytande och man kommer säkert att ta upp att Sverige inte ratificerat ILO 169.

Kritiken mot Sverige har ökat med åren. FN:s rasdiskrimineringskommitté granskar Sverige vart femte år och vid senaste rapporttillfället 2013 skrev man att ”kommittén är oroad över /…/ att staten skjuter fram ratificering av ILO 169. Kommittén upprepar sin tidigare uppmaning till svenska staten att /…/ att ratificera ILO 169. ”

Efter fyra år, i februari 2017, svarade Sveriges regering på kritiken med att man ”fortsätter att jobba mot en ratificering av ILO 169 men att det till sist är en fråga för riksdagen att besluta.”

Men när regering hade chansen i riksdagen i april 2015 att rösta för en ratificering av ILO 169 valde både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att rösta nej.

Ytterligare två FN-kommittéer kritiserar kontinuerligt Sverige för behandlingen av samer och att man undvikit att skriva under ILO 169.

FN:s människorättskommittén uppmanade i sin senaste granskning av Sverige 2016 regeringen att ”påbörja förberedande arbete för att ratificera ILO 169”. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter granskade Sverige i rapporter 2008 och 2016. Även där framfördes kritik att Sverige inte skrivit på ILO 169.

Kritiken är väldigt allvarlig och kommer från många internationella instanser.

Annons
Annons

Bakom alla tre kommittéer finns internationella bindande konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige åtagit sig att följa – men där vi alltså får kraftig och kontinuerlig kritik.

– Vi är juridiskt bundna av konventionerna. Kritiken är väldigt allvarlig och kommer från många internationella instanser. Det är allvarliga brister, säger John Stauffer.

Hur menar du?

– Det är en fråga om grundläggande principer om rättigheter till land och att ge samer inflytande. Där har vi lagstiftning som diskriminerar samer och kränker deras rättigheter. Det är ett av de allvarligaste människorättsproblem som Sverige har i dag. Och det sticker i ögonen när Sverige har så hög svansföring när det gäller mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter på andra håll i världen.

Efter reklamen visas:
Så blev jakt och fiske en fråga om statens syn på samer

Även FN:s människorättsråd – Human Rights Council – som består av landsrepresentanter kritiserar den svenska behandlingen av samer i flera större granskningar av Sverige. I den senaste rapporten från 2015 riktade bland annat Nicaragua, Guatemala, Norge och Uzbekistan frän kritik mot hur Sverige behandlar sitt urfolk och rekommenderade oss att skriva under ILO 169.

FN:s speciella rapportör i urfolksfrågor har på samma sätt kritiserat Sveriges behandling av samer. År 2011 var det James Anaya som framförde besk kritik i en rapport och 2016 en rapport av Victoria Tauli-Corpuz.

Hur kan Sverige fortsätta så här?

– Det finns starka ekonomiska intressen för markerna, säger John Stauffer på Civil Rights Defenders och fortsätter:

– Vi pratar om skog, gruvor, vattenkraft och vindkraft och man vinner inga politiska röster för att kämpa för samers rättigheter. Däremot finns röster att förlora.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons