Annons

Sveriges klimatarbete tappar takten

Vägtrafiken är en av de största källorna till växthusgaser i Sverige. Nu ska regeringen utreda ett stoppdatum för försäljning av fossila bränslen. Arkivbild.
Vägtrafiken är en av de största källorna till växthusgaser i Sverige. Nu ska regeringen utreda ett stoppdatum för försäljning av fossila bränslen. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Trots att Sverige enligt många bedömare har goda förutsättningar att ställa om till ett fossilfritt samhälle har utvecklingen stannat av. Regeringen får bakläxa av klimatpolitiska rådet för sitt klimatarbete.

Under strecket
Jörn Spolander / TT
Publicerad

Sverige har jämförelsevis höga ambitioner när det gäller klimatarbetet. Senast 2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara nere på noll och redan nästa år ska de vara 40 procent lägre än 1990. Men verkligheten stämmer för närvarande inte med planen.

– Preliminära siffror för förra året visar att utsläppen till och med ökade lite. Och de tre åren dessförinnan var minskningen bara en knapp procent per år. Det är klart oroväckande, säger Johannes Morfeldt som är klimatanalytiker vid Naturvårdsverket.

Samtidigt har utsläppen minskat med 26 procent sedan 1990, främst på grund av att oljepannor ersatts med förnybara energikällor och energieffektivisering. Så enligt Naturvårdsverkets bedömning är målet för 2020 inom räckhåll, i alla fall om vi tillåter oss att fylla på de sista procenten genom att betala för utsläppsminskningar i andra länder genom att köpa internationella krediter.

– Men nu har minskningen alltså stannat av. Om det inte görs omfattande förändringar av dagens politik räknar vi med att gapet till målet 2045 blir 31–47 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är alltså en bra bit kvar, säger Johannes Morfeldt.

Annons
Annons

Klimatpolitiska rådet, som bildades förra året och vars uppgift är att granska regeringens klimatarbete, ger en liknande bild i sin rapport.

– Vi kan konstatera att ambitionerna och målsättningarna finns, och det görs mycket. Men det räcker inte, säger Klimatpolitiska rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna.

Sveriges miljöminister Isabella Lövin (MP) håller med om kritiken att utsläppen minskar för långsamt, men pekar på flera saker som hon menar kommer att sätta fart på utsläppsminskningarna framöver.

– Flera av våra stora reformer har ju trätt i kraft under det här året och förra året, till exempel flygskatten, bonus malus och bränslebytet. Det är reformer som Naturvårdsverket bedömer kommer att få ner utsläppen, säger Isabella Lövin.

TT: Klimatpolitiska rådet efterlyser bland annat ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel. Kommer det?

– Vi har kommit överens med de andra partierna i Januariavtalet om att vi ska utreda ett sådant datum. Miljöpartiets politik är att den sista droppen fossila bränslen ska säljas 2030, säger ministern.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons