Annons

Sveriges krispaket mindre än i grannländer

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade vårbudgeten tidigare i veckan.
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade vårbudgeten tidigare i veckan. Foto: Emma-Sofia Olsson

Både Norge och Danmark lägger mer resurser än Sverige på aktiva åtgärder för att möta coronakrisen. Finansminister Magdalena Andersson (S) menar att pengarna behövs senare ”för att återstarta ekonomin” när den värsta krisen är över.

Under strecket
Publicerad

Vårbudgeten innehåller aktiva krisåtgärder för 107 miljarder kronor.

Foto: Emma-Sofia Olsson

När Magdalena Andersson (S) i onsdags presenterade vårbudgeten kunde hon rada upp aktiva krisåtgärder för 107 miljarder kronor. På den listan fanns korttidspermitteringar, sänkta arbetsgivaravgifter, stärkt a-kassa och tillskott till kommunerna.

Nästan lika mycket pengar väntas i sin tur försvinna från statskassan på grund av minskade skatteintäkter och ökade sociala utgifter, vilket sammantaget gör att det offentliga finansiella sparandet beräknas sjunka med omkring 200 miljarder kronor i år på grund av coronakrisen.

– Det är större än både finanskrisen och 90-talskrisen, konstaterade finansministern.

Men jämfört med flera av våra grannländer lägger den svenska regeringen mindre pengar. 107 miljarder kronor i aktiva åtgärder motsvarar 2,1 procent av den totala svenska ekonomin. Det är mindre än både i Norge, som lägger 3,3 procent av BNP på aktiva krisåtgärder, och Danmark, som spenderar 2,5 procent, enligt uträkningar som SvD gjort.

Däremot ligger Sverige före Finland, vars aktiva krisåtgärder uppgår till 1,7 procent av BNP.

Annons
Annons

Vårbudgeten innehåller aktiva krisåtgärder för 107 miljarder kronor.

Foto: Emma-Sofia Olsson

I en färsk rapport från Internationella valutafonden, IMF, fastlås att behovet av expansiv finanspolitik för att rädd jobb och företag och säkra sjukvården aldrig varit så stort som nu. Särskilt som världens centralbanker redan har rekordlåga reporäntor och därför har svårare att stimulera ekonomin.

Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz anser att det finns utrymme för mer expansiv finanspolitik i Sverige.

– Jag både tror och gör bedömningen att det kommer att komma mer åtgärder, säger han.

Sverige ligger i dagsläget under EU-snittet när det gäller aktiva finanspolitiska krisåtgärder, som enligt statistik från IMF ligger på 3,1 procent av medlemsstaternas BNP. Detta trots att Sverige har en av unionens lägsta statsskulder, vilket ger större möjligheter att bedriva en expansiv politik.

 Vårbudgeten innehåller aktiva krisåtgärder för 107 miljarder kronor.
Vårbudgeten innehåller aktiva krisåtgärder för 107 miljarder kronor. Foto: Emma-Sofia Olsson

Sverige har å andra sidan inte stängt ner samhället – och ekonomin – lika mycket som många andra länder. Det kan göra att konjunkturfallet blir mindre här, och att det därmed inte finns behov av lika stora räddningspaket som i grannländer där tillväxten spås rasa mer på grund av corona.

Jämfört med världens största ekonomier i G7 – som i snitt har presenterat aktiva krisåtgärder motsvarande 5,9 procent av BNP – har Sverige dessutom skyddsnät som i viss utsträckning motverkar den sociala krisen med automatik.

– De anglosaxiska länder är generellt mer expansiva. Det har att göra med att man har mindre välfärdsystem med svagare automatiska stabilisatorer, vilket kräver en mer aktiv politik. Det gäller inte minst USA, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Moderaterna kräver att regeringen vidtar ytterligare krisåtgärder om 100 miljarder kronor per månad för april och maj för att rädda svenska jobb.

Men Magdalena Andersson varnar för att vara alltför spendersam i det här läget, och manar oppositionen till att vara återhållsam med krav, så att Sverige klarar av en utdragen kris och har möjlighet att återstarta ekonomin när pandemin är över.

– Inget land, inte ens Sverige, har obegränsat med resurser. Det gör att vi behöver göra en avvägning mellan åtgärder här och nu, men också att vi har utrymme senare, säger Andersson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons