Annons

Svidande kritik mot Sverige – ”Ge samerna inflytande”

Sverige får ny kritik för behandlingen av samerna – och uppmanas att omedelbart ge dem inflytande över beslut som rör exploatering av mark inom renskötselområdet. Beskedet kommer ifrån 47 utrikesministrar som samlas i Europarådets ministerkommittén. SvD har sökt statsminister Stefan Löfven (S) som fortsätter ducka i frågan.

Under strecket
Publicerad

Konflikten mellan renbete och gruvnäring är ibland väldigt tydlig.

Foto: Lars-Gunnar Gustafsson/ IBL Bild 1 av 2

Källa gränser renbetesmark: Sametinget.

Bild 2 av 2

Konflikten mellan renbete och gruvnäring är ibland väldigt tydlig.

Foto: Lars-Gunnar Gustafsson/ IBL Bild 1 av 1
Konflikten mellan renbete och gruvnäring är ibland väldigt tydlig.
Konflikten mellan renbete och gruvnäring är ibland väldigt tydlig. Foto: Lars-Gunnar Gustafsson/ IBL

Sverige får åter svidande internationell kritik för hur man behandlar urfolket samerna. Denna gång från en tyngre instans än någonsin.

Europarådets ministerkommitté, där de 47 utrikesministrarna officiellt är med, kom den 12 september med en skarp skriftlig så kallad resolution om minoriteternas och framförallt samernas situation i Sverige.

Europarådet lyfte upp tre punkter ”för omedelbar åtgärd”. Den viktigaste handlar om att stärka möjligheterna för urfolket samerna att utöva sin kultur på sina traditionella landområden.

Ordagrant står: ”Öka och formalisera möjligheter för samer att delta i meningsfulla och effektiva beslutsprocesser som påverkar dem på lokal, regional och nationell nivå och tillgodose att samer kan behålla och utveckla sin kultur när beslut tas som påverkar deras traditionella landområden.”

Annons
Annons

Denna långa mening landar mitt i en sårig landkonflikt på halva Sveriges yta.

– Kritiken tar framförallt sikte på samernas bristande inflytande på myndigheters beslut om exploatering av mark inom renskötselområdet, säger svenska juristen Marie B Hagsgård.

Hon är en av Sveriges mest erfarna samerättsliga jurister och sitter med i Europarådets expertgrupp, som redan i oktober kom med ett liknande uttalande. Skillnaden mot nu är dock stor. I och med att ministerkommittén står bakom resolutionen gör även regeringarna det officiellt – även Sveriges regering.

Normalt deltar inte utrikesministern utan Sveriges ambassadör vid Europarådet, Torbjörn Haak. Så även denna gång.

– Det var jag som företrädde Sverige i mötet. För svensk del gav vi stöd till resolutionens antagande, skriver Torbjörn Haak i ett mejl till SvD.

Samernas folkrättsliga rätt som urfolk till att få inflytande till markanvändningen för att bevara sin kultur står mot regeringens planer på gruvor och vindkraft på exakt samma område, vilket SvD visat i en omfattande granskning under de senaste månaderna. 9 av 10 framtida exploateringar planeras att ske i traditionellt renbetesland.

Sverige erkände samerna som urfolk 1977 och har skrivit på flera bindande internationella FN-konventioner som ger samerna tydlig rätt till inflytande i landfrågor.

Marie B Hagsgård betonar att hon som svensk dock inte varit med i beslutet i Europarådets expertkommitté om vad som skulle stå i resolutionen. Hon fortsätter:

– Bristen på inflytande påverkar enligt Ministerkommittén samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur som är knuten till mark där de traditionellt har bott. Och det är ju renskötseln kontra nya gruvor eller vindkraft som hamnar i fokus.

Annons
Annons

Källa gränser renbetesmark: Sametinget.

Bild 1 av 1
Källa gränser renbetesmark: Sametinget.
Källa gränser renbetesmark: Sametinget.

Resolutionen bygger på den bindande konventionen för skydd av nationella minoriteter som Sverige skrev på år 2000, men som Europarådet alltså inte anser att Sverige följer.

När SvD intervjuade näringsminister Mikael Damberg (S) var hans besked att samer inte ska kunna säga nej till gruvor och inte få mer rättigheter att bestämma över land. Allt medan kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) sade precis tvärt om.

Därför har SvD otaliga gånger vänt sig till statsminister Stefan Löfven (S) för att få klara besked om samernas rättigheter till land. Han har vägrat att svara på SvD:s frågor om detta ända sedan den 23 augusti. När SvD söker honom på fredagen efter den nya kritiken, lyder beskedet från pressekreteraren att vi ska mejla frågor men avvakta ett svar som kommer en annan dag.

Ministerrådets två andra punkter för omedelbar åtgärd handlade om dels minoritetsspråk, dels om att stärka tillämpningen av lagen om nationella minoriteter lokalt och ge grupperna inflytande över sin kultur, något som inte tillämpas av myndigheter så som det ska i dag.

Europarådet ska träffa ansvariga på regeringskansliet och samiska organisationer i Stockholm den 13 november för vidare diskussioner.

Efter reklamen visas:
Så blev jakt och fiske en fråga om statens syn på samer
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons