Annons

SVT och SR: ”Public service verkar redan oberoende från staten”

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)  presenterar propositionen "Ett modernt public service nära publiken".
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) presenterar propositionen "Ett modernt public service nära publiken". Foto: Henrik Montgomery/TT

Med anledning av Mart Maandis gästinlägg ”Befria public service från statens inflytande”, har följande replik inkommit från SR och SVT. Mart Maandi svarar.

Under strecket
Publicerad

Mart Maandi skriver i söndagens SvD att han vill befria public service från statens inflytande. Det är viktigt att SvD:s läsare får en tydligare bild av hur regleringen runt public service ser ut.

SVT, Sveriges Radio och UR har uppdrag som utgår från riksdagen. Men för att säkra att bolagen verkar oberoende av makten finns flera brandväggar mellan dem och regering och riksdag. Maandi väljer att hoppa över flera av dem.

Så här är det: Förvaltningsstiftelsen är den juridiska ägaren till de tre bolagen, som alla är aktiebolag. Ordförande är Helena Stålnert som är helt politiskt oberoende och har lång erfarenhet från media och näringsliv. Övriga ledamöter utses av regeringen på rekommendation av de politiska partierna. Från och med årsskiftet kommer inga aktiva riksdagsledamöter sitta med i Förvaltningsstiftelsen.

Förvaltningsstiftelsen avgör vid bolagens årsstämmor om bolagens styrelse och VD ska beviljas ansvarsfrihet. Då utses också ledamöter i public service-bolagens styrelser. Dessa styrelsemedlemmar utses efter erfarenhet och kompetens och får inte ha några partipolitiska uppdrag. Som styrelseledamöter har de inte heller något som helst inflytande över programmen, utan ansvarar för övergripande organisation och ekonomi samt att utse vd:ar i de tre bolagen. Det publicistiska ansvaret ligger hos bolagens ledningar.

Annons
Annons

Att så som Maandi skriva att ”ledande befattningshavare utses av regeringen” är helt enkelt felaktigt.  Det finns en bred politisk enighet om att public service ska ha mycket bra skydd för sitt oberoende. Därför pågår även en utredning med utgångspunkt att skydda public service i grundlagen.

Ordet ”statstelevision” leder tankarna till en situation där staten har direkt inflytande över journalistiken, chefstillsättningar och inriktning på ett mediebolag. Så är inte fallet i Sverige. Tvärtom är det public service-bolagens grundläggande uppdrag att granska makten.

JAN PETERSON, strategichef, Sveriges Radio

ALBERT SVANBERG, tf strategichef, SVT

Mart Maandi svarar: Jag citerar ur SVT:s och SR:s svar på mitt gästinlägg:

· SVT, SR och UR har uppdrag som utgår från riksdagen

· Förvaltningsstiftelsens ledamöter utses av regeringen ... på rekommendation av de politiska partierna

· Det finns en bred politisk enighet om att public service ska ha skydd för sitt oberoende

Det som bekymrar mig är att det finns en koppling mellan Rosenbad/Riksdagshuset och Oxenstiernsgatan. Idag finns en "bred politisk enighet" om att public service ska ha skydd för sitt oberoende. Men vad händer i ett läge där politiken ändras och där populistiska partier vill begränsa detta oberoende, så som sker i till exempel Danmark och Polen. Hur kan vi framtidssäkra den fria pressen, speciellt public service? Bör vi inte helt ta bort politikernas beslutanderätt över utnämningar och finansiering?

MART MAANDI, medietränare

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons