Annons

Swedbank misstänks ha manipulerat dokument

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen och ordförande Lars Idermark.
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen och ordförande Lars Idermark. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

SvD AVSLÖJAR | Swedbanks tidigare ledning kan ha manipulerat interna dokument om penningtvätt. Det uppger två av varandra oberoende källor för SvD. Ekobrottsmyndigheten misstänker även att flera viktiga externa advokatrapporter från banken inte är helt igenom äkta.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Göran Persson tillträdde som ordförande i Swedbank i juni.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Brottsutredningen kring Swedbank har gått in i ett nytt intensivt skede. Flera förhör har hållits på Ekobrottsmyndigheten (EBM). Det har resulterat i nya dramatiska uppgifter.

Under tisdagen publicerade EBM ett alldeles färskt brev till bankens ordförande och vd, Göran Persson respektive Anders Karlsson.

I brevet skriver åklagaren Thomas Langrot om en helt ny, tidigare okänd, rapport om penningtvätt som beslagtogs vid den razzia EBM genomförde i våras, bara något dygn innan Swedbank höll sin bolagsstämma. Rapporten är daterad den 12 juli 2018.

Jag håller det för osannolikt att Swedbank har råkat glömma just den här rapporten.

Thomas Langrot beskriver den okända rapporten som mycket viktig och betydelsefull i den pågående brottsutredningen om obehörigt röjande av insiderinformation och grovt svindleri. Det är därför märkligt att den saknas i förteckningen av dokument och rapporter kring penningtvätt som Swedbank tidigare har lämnat över till Finansinspektionen (FI), enligt åklagaren.

– Jag håller det för osannolikt att Swedbank har råkat glömma just den här rapporten när man har skickat förteckningen till FI, säger åklagare Thomas Langrot till SvD.

Annons
Annons

Göran Persson tillträdde som ordförande i Swedbank i juni.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Har banken mörkat?

– Som sagt, det känns mindre sannolikt att det handlar om glömska, säger han.

Men det finns ännu mer allvarliga uppgifter. Två av varandra oberoende källor som SvD har varit i kontakt med uppger att EBM misstänker att någon i bankens ledning har ändrat och friserat vissa uppgifter i de interna rapporterna kring misstänkt penningtvätt innan de har gått vidare till styrelsen. Det vill säga ledningen ska ha mörkat viss information till bankens styrelse.

Det är bankens styrelse som senare skickar vidare information till Finansinspektionen, om så anses nödvändigt.

Detta är också ett skäl till varför åklagaren Thomas Langrot i sitt brev till Göran Persson kräver att han ska få genomföra förhör med den norska advokaten Erling Grimstad. Advokaten är en nyckelperson i sammanhanget efter att ha fått i uppdrag av Swedbanks ledning att leverera ett antal rapporter om eventuell penningtvätt i bankens baltiska verksamhet.

Göran Persson tillträdde som ordförande i Swedbank i juni.
Göran Persson tillträdde som ordförande i Swedbank i juni. Foto: Claudio Bresciani/TT

Enligt SvD:s källor är åklagaren i det här läget inte övertygad om att de så kallade Grimstadsrapporterna som Swedbank har lämnat över till EBM och FI är äkta. Även här kan det har skett någon form av ”sållning”.

Thomas Langrot vägrar kommentera de nya uppgifterna men betonar att det är viktigt att ordförande Göran Persson nu släpper på advokatsekretessen. Det är en förutsättning för att EBM ska kunna genomföra förhör.

Läser man åklagarens brev till banken noga finns flera stycken som pekar på att EBM har skäl att ifrågasätta Grimstadsrapporternas äkthet.

Langrot skriver att man vill höra Erling Grimstad för att får en ”objektiv och oberoende bild” av bankens penningtvättshantering i Baltikum. Vidare står det att ett förhör med den norska advokaten handlar om att få en ”verifiering av rapporter m.m. som han ska ha varit involverad i och hur dessa har tagits fram.”

I klartext – åklagaren vill jämföra ursprungsrapporten från Erling Grimstad med hur rapporten såg ut när den senare presenterades för styrelsen, enligt SvD:s källor.

SvD har sökt FI för en kommentar men myndigheten avböjer och hänvisar till den pågående granskning av banken.

Swedbank är fåordiga:

– Vi kommenterar inte Ekobrottsmyndighetens arbete och utredning. De frågor som myndigheten ställer kommer vi att besvara i den dialog som pågår med åklagaren, skriver presschefen Unni Jerndal i ett mejl.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons