Annons

Maria Rankka:Symbolfrågorna lamslår svensk politik

Plastpåsar.
Plastpåsar. Foto: Leif R Jansson / TT

Punktskatterna på flyg och plastpåsar är ren symbolpolitik. Politiker ägnar allt större kraft åt oviktigheter, medan stora politikområden ligger i träda.

Under strecket
Publicerad

Punktskatterna på flyg och plastpåsar är ren symbolpolitik utan någon direkt positiv, eller i värsta fall till och med negativ, miljöpåverkan som Lydia Wålsten skrev om här på ledarsidan härom dagen. Däremot drar de här skatterna in pengar på marginalen till statskassan och får ansvariga politiker att framstå som mer miljövänliga än de är.

När företag gör motsvarande saker och använder hållbarhetsargument som de har svag täckning för kallas det med en nedlåtande term för greenwashing. Den här typen av effektlösa eller kontraproduktiva skatter och regleringar är politikens motsvarighet. Inte särskilt smickrande. I bägge dessa fall avslöjar politikerna sitt egentliga syfte genom skatternas utformning. Oavsett om du flyger på biobränsle eller vanligt flygbränsle tas skatten ut per passagerare. På motsvarande sätt beskattas plastpåsar lika oavsett produktionsteknik, miljöbelastning etc. Syftet är helt enkelt att ta ut skatt, samt att ge folk ångest. Nu ska vi inte bara ha flygskam, utan också påssjuka.

Annons
Annons

Nu ska vi inte bara ha flygskam, utan också påssjuka.

Parallellt med att politiken faktiskt visar någon slags handlingskraft, om än missriktad, i plastpåsfrågor, händer knappast någonting alls på ett stort antal viktiga områden som också är tämligen okontroversiella i förhållande till både nya och mer traditionella politiska konfliktlinjer. Ledarskapet, förmågan och/eller viljan att göra något åt saker som många människor och företag upplever som problem tycks helt enkelt saknas.

Saktfärdigheten på 5G-området är ett sådant exempel. Utbyggnaden av 5G är bland annat helt avgörande för att vi ska kunna få större inslag av självkörande fordon och därmed bättre optimerade transporter, vilket kommer vara positivt för miljön på riktigt när det görs storskaligt. 5G behövs också för fortsatt digitalisering och bibehållen konkurrenskraft.

Ett annat centralt område för Sveriges framtida utveckling är kompetensförsörjning. I princip alla branscher har någon utmaning kopplad till möjligheterna att rekrytera rätt typ av kompetens.

Bara under den senaste veckan har jag i olika sammanhang träffat företagare inom bygg och anläggning, restaurang och finansbranschen som alla väldigt konkret pekat på förändringar som måste ske i utbildningssystemet, skattesystemet eller bostadspolitiken för att de ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Upplevelsen de har är att de år efter år påpekar vad som behöver göras, men att inget händer.

Framför allt de förslag som handlar om förändringar på utbildningssidan borde vara tämligen okontroversiella och kunna genomföras med hyfsad samsyn. Ofta handlar det om att få större koppling mellan behoven på arbetsmarknaden och utformningarna av utbildningarna samt att antalet platser på vissa utbildningar måste öka.

Fler människor skulle med hjälp av relativt små förändringar kunna få utbildningar som direkt leder till jobb om bara politiker och tjänstemän orkade göra något på riktigt. Men det handlar förstås inte om enkla och trendiga frågor som skatt på flyg eller plastpåsar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons