Annons

Bilder: Följ med in i mystiska Stockholmsborgen

Den stora dramatiken när åtta miljoner liter vatten rann ut ur ”Vattenborgen” i Vanadisparken 1954 är en relativt bortglömd händelse. Ett barnhem hamnade i vattnets väg och fick blixtutrymmas.

Uppdaterad
Publicerad

Vattenborgen utvändigt och invändigt.

Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 2
Foto: Okänd Bild 2 av 2

Del 1 av 7

Vattenborgen utvändigt och invändigt.
Vattenborgen utvändigt och invändigt. Foto: Johan Lindberg

Rätt svar på Stockholmsgåtan denna vecka är vattenreservoaren i Vanadislunden – även kallad Vattenborgen. Många är vi som genom åren har kört förbi på Sveavägen, kastat en blick uppåt lunden och sett den mäktiga och smått mystiska byggnaden.

Foto: Okänd

Gåtbilden här ovan är hämtad från SvD-läsaren Inger Redeby Suttons släktalbum. Bilden är tagen i slutet av 1940-talet mot sydost och visar Vattenborgens norra sida.

Närmast ser vi en lekpark och lekande barn. Tittar man riktigt noga vid horisonten längst till vänster på bilden får man hjälp att orientera sig. Där syns nämligen Tekniska högskolan med sitt stora torn och sina skorstenar (röda ringen).

Nästa bild visar samma plats 2016:

Annons
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 2
Foto: Stockholmskällan Bild 2 av 2

Del 2 av 7

Foto: Johan Lindberg
Foto: Stockholmskällan

Lekparken är numera ordentligt uppgraderad med stängsel och starka färger. Och titta nu på horisonten vid stenhällen till vänster. Där ser vi åter Tekniska högskolan, nu med tre skorstenar (röda ringen). Den tredje skorstenen tillhör KTH:s nedlagda, kokseldade värmekraftverk. Dit flyttar i dagarna ett företag inom kraftvärmeteknik, Phoenix BioPower.

Reservoaren ser vi inte så mycket av, men smyger vi runt träden så ser det ut så här:

Annons
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 3
Foto: Johan Lindberg Bild 2 av 3
Foto: Johan Lindberg Bild 3 av 3

Del 3 av 7

Foto: Johan Lindberg

De handhuggna granitblocken och den grå listen i sten visar höjden på den första reservoaren som låg här innan ”borgen” byggdes. Nu fortsätter vi med en vandring runt byggnaden. Här sidan mot väster:

Foto: Johan Lindberg

Nog ser det ut som en riddarborg från medeltiden. Här följer den södra sidan med hunden Molly som koncentrerar sig på varje rörelse i den intilliggande hundrastgården.

Foto: Johan Lindberg

Slutligen har vi den östra sidan med den enda ingången till Vattenborgen.

Annons
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 3
Foto: Johan Lindberg Bild 2 av 3
Foto: Johan Lindberg Bild 3 av 3

Del 4 av 7

Foto: Johan Lindberg

Många har säkert undrat hur det ser ut inne i Vattenborgen – vi fick möjlighet att gå in för att kunna ta några bilder:

Foto: Johan Lindberg

Där inne möts vi av en stor sal med kraftiga, fyrkantiga pelare som står på mäktiga fundament.

Foto: Johan Lindberg

Pelarna, som är 8–10 meter höga, håller upp reservoarens golv. Högsta vattenytan i anläggningen ligger på 54 meter över stadens nollplan.

Annons
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 2

Vattenreservoaren uppe på berget. Till höger ser vi Johannes folkskola. Hitom denna går Roslagsgatan som man ser smalna av till vänster vid värdshuset Ingemarshov (tidigare Stockholmsgåta).

Foto: Stadsmuseet Bild 2 av 2

Del 5 av 7

Foto: Johan Lindberg

Frågan är varför man på 1800-talet beslutade att anlägga en vattenreservoar här uppe? Orsaken var att Årstalundens vattenreservoarer på 1870-talet inte längre räckte till för Stockholms växande befolkning. Anläggningen på berget i Vanadislunden stod klar 1879 – här ser vi denna byggnad på en bild tagen i västlig riktning år 1900:

Vattenreservoaren uppe på berget. Till höger ser vi Johannes folkskola. Hitom denna går Roslagsgatan som man ser smalna av till vänster vid värdshuset Ingemarshov (tidigare Stockholmsgåta).
Vattenreservoaren uppe på berget. Till höger ser vi Johannes folkskola. Hitom denna går Roslagsgatan som man ser smalna av till vänster vid värdshuset Ingemarshov (tidigare Stockholmsgåta). Foto: Stadsmuseet

Lägg märke till vattenreservoarens stenmur. Som ni såg på en av de tidigare bilderna så finns den kvar – ovanpå den byggdes 1913–1918 dagens vattenborg i tegel. Det var med andra ord mitt under första världskriget som arkitekt Gustaf Améens skapelse uppfördes här. Fasaderna murades med rött Helsingborgstegel.

Än i dag försörjer Vattenborgen delar av Stockholm med vatten. Reservoaren fylls på genom det tryck som skapas i vattenverket i Norsborg och som fortplantas genom underjordiska ledningar. Reservoaren rymmer 8 100 kubikmeter vatten, vilket motsvarar drygt 40 000 badkar med 200 liter i varje.

Nu till det mest dramatiska som har inträffat här:

Annons
Annons
Annons

SvD den 7 april 1954.

Bild 1 av 2

Bilar på Ingemarsgatan efter översvämningen.

Foto: TT Bild 2 av 2

Del 6 av 7

SvD den 7 april 1954.
SvD den 7 april 1954.

Det som skedde 1954 beskrevs i tidningarna bland annat som en ”syndaflod”. Den 6 april började det plötsligt forsa vatten ur vattenreservoaren. Åtta miljoner liter vatten forsade då ut i kvarteren kring Roslagstull.

Bilar på Ingemarsgatan efter översvämningen.
Bilar på Ingemarsgatan efter översvämningen. Foto: TT

I SvD dagen efter beskrivs förloppet noggrant. 150 liter vatten i sekunden ska ha forsat ut och efter fem timmar var reservoaren tömd. Största orosmomentet var att barnhemmet Barnavärn på Ingemarsgatan låg i vattnets väg. ”Grannar, brandmän och poliser hjälptes åt att forsla ut de elva små barnen – inget av dem är äldre än tre år – genom fönstren och på stegar ned mot torrmark. En av brandmännen underhöll de som väntade på att bli evakuerade genom att spela visor för dem på piano.”

Annons
Annons
Annons
Foto: Vattenverket Bild 1 av 3

Översvämningen i Vasastan 1954.

Foto: Stadsmuseet Bild 2 av 3
Foto: Johan Lindberg Bild 3 av 3

Del 7 av 7

Foto: Vattenverket

I SvD:s sammanfattning av skadorna står det bland annat att berget i Vanadislunden blev avskalat från växtlighet, att många källare vattenfylldes och att åtskilliga bilar stod ”till magen” i en blandning av slam, sand och vatten”. Orsaken till läckan var en gjutjärnsventil i botten på reservoaren som brast.

En SvD-läsare som minns händelsen är 75-åriga Inga: ”Jag minns när vattentornet började läcka och det forsade ner massor med vatten på Ingmarsgatan – rena Niagara.

Läs här vad SvD skrev den 7 april 1954 svd.se

Så här såg det ut dagen efter ner mot Ingemarsgatan:

Översvämningen i Vasastan 1954.
Översvämningen i Vasastan 1954. Foto: Stadsmuseet

Så här ser samma plats ut i dag:

Foto: Johan Lindberg

Som vanligt har det kommit in många fina läsarmejl om platsen – en uppföljande artikel med dessa kommer nästa vecka. Om du har en egen historia om platsen går det bra att mejla till mittstockholm@svd.se.

Ni som vill ha ett mejl varje gång en ny gåta läggs ut kan också mejla till adressen här ovan. Välkomna tillbaka till en ny gåta framöver!

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons