Annons

”Systemfel – Norge drar nytta av svensk miljöbonus”

Riktade nationella stöd som miljöbonusen bör gynna utvecklingen av elbilar och laddhybrider i Sverige, i stället för att försvinna över gränserna. Vi föreslår en enkel åtgärd för att komma till rätta med detta, skriver Tobias Henmark, Fortum Charge and Drive.

Publicerad
Laddstation i Oslo.
Laddstation i Oslo. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | MILJÖBILSPREMIER

Var femte laddbar bil som säljs i Sverige exporteras vidare enligt färsk framtagen statistik från SCB, oftast när de är runt ett år gamla. I Norge visar samtidigt statistik från Opplysningsrådet for Veitrafikken att 20 procent av nybilsförsäljningen i år utgörs av nästan nya importerade elbilar. Miljöpremien gör det till en lukrativ affär. Detta är en fråga som en tillträdande regering behöver hantera om 2030-målet om fossilfri fordonsflotta ska vara möjligt att uppnå.

När Sverige införde bonus malus-systemet tidigare i år var det för att skapa ett enkelt men också självfinansierande system för att stimulera omställningen till en fossilfri fordonsflotta. En högre skatt de första åren för bilar som har höga utsläpp finansierar en bonus till de bilar som har låga utsläpp eller nollutsläpp. Även med utgångspunkt i att många kanske väntat in systemet innan de bytte så talar en försäljningsökning av elbilar med över 100 procent första månaden med det nya systemet sitt tydliga språk. Problemet är bara att alltför många av elbilarna försvinner ut ur Sverige eftersom subventionerna gör det till en mycket bra affär. För när bonusen betalats ut spelar det ingen roll för själva stödet var bilen sedan hamnar. I Dagens Industri kan vi den 18 oktober läsa att det handlar om stora pengar, sedan 2015 minst 160 miljoner, som ”försvunnit” till extra goda marginaler för dem som exporterat bilarna.

När Sverige blir av med elbilarna leder det inte bara till att färre bilar kommer ut på marknaden utan även till att efterfrågan på laddinfrastruktur minskar. Därmed minskar möjligheterna att köra miljövänligt, och en negativ spiral kan ta vid. I kombination med dagens bristande laddinfrastruktur ökar risken att det helt enkelt inte blir tillräckligt intressant för svenskarna att köra elbil.

Annons

Problemet är inte nytt, förra året försvann mer än var tionde laddhybrid från Sverige. Redan för ett par år sedan försvann uppåt 700 laddhybrider och närmare 100 elbilar till Norge och med de förbättrade bonussystemen finns en stor risk att den siffran kommer öka. Tibor Blomhäll på Teslaclub Sweden, välkänd bloggare i elbilsvärlden, har försökt lyfta frågan att ”den svenska modellen” för subventionerade fordon inte fungerar just nu. Andrahandsmarknaden, som dominerar storleksmässigt, har traditionellt byggt på att volymerna av tre år gamla förmånsbilar gör att det relativt snabbt går att få ut miljövänligare bilar även till de stora grupper som inte har möjlighet att köpa nytt.

I stället exporteras nu en stor andel subventionerade elbilar till Norge, ett land som kanske har bland de bästa förutsättningarna i världen att själva finansiera omställningen av sin transportsektor. Att miljöbilspremien numera betalas ut ett halvår i efterhand visar att problemet är känt, nackdelen med den lösningen är att det försvårar för privatpersoner att köpa elbil samtidigt som det inte alls har haft någon större påverkan på leasingföretagen.

Det är problematiskt att hantera en global utmaning där fri handel råder med hjälp av nationella styrmedel. Det går däremot att hålla kvar subventionerna i det nationella systemet menar vi. Fortum uppmanar därför kommande regering att se över regelverket för bonus malus.

Vi föreslår en enkel åtgärd för att komma till rätta med detta: Vid export, gör miljöbonusen återbetalningsskyldig för laddbara bilar yngre än sex år.

Målet måste vara att riktade nationella stöd gynnar just utvecklingen med elbilar och laddhybrider i Sverige, i stället för att försvinna över gränserna. Ett sätt att låta subventionerna stanna kvar i systemet är att den som exporterar en laddbar bil, yngre än sex år, blir återbetalningsskyldig av premien till den svenska staten.

Tobias Henmark
Sverigechef Fortum Charge and Drive

Tobias Henmark.
Tobias Henmark. Foto: Pressbild
Annons
Annons

Laddstation i Oslo.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Tobias Henmark.

Foto: Pressbild Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons