Annons

”Tack till alla med privat sjukvårdsförsäkring”

Stefan Löfven anser att utvecklingen med sjukvårdsförsäkringar undergräver den generella välfärden. Debattören ger ett annat perspektiv.
Stefan Löfven anser att utvecklingen med sjukvårdsförsäkringar undergräver den generella välfärden. Debattören ger ett annat perspektiv. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet/TT

Vi är många som borde känna tacksamhet mot de 650 000 människor som har en privat sjukvårdsförsäkring, och betalar miljarder i skatt för en offentlig sjukvård som de inte utnyttjar. Det skriver Karl Beijbom.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SJUKVÅRD

De flesta av oss är hänvisade till den offentliga vården. Men 650 000 människor i Sverige har en privat sjukvårdsförsäkring. Stora företag sjukvårdsförsäkrar sina nyckelmedarbetare, som är avgörande för den fortlöpande produktionen av varor och tjänster. Småföretagare och en och annan rik person sjukförsäkrar sig själva.

Men – de flesta i Sverige har sin sjukvårdsförsäkring via facket. Gruvtolvan i Kiruna, till exempel, har i avtal med arbetsgivaren LKAB fått igenom att alla gruvarbetare har en privat sjukvårdsförsäkring. I Gruvtolvan är många socialister, knappast nyliberaler. Men gruvfolket litar inte på den offentliga vården.

Trots allt tal om nedskärningar har mellan åren 2013–2017 satsningen på svensk sjukvård ökat från 400 miljarder kronor till 500 miljarder kronor. Ändå har kötiden fördubblats när det gäller många av våra vanliga operationer. Detta beror till en del på allt fler äldre – men också på en befolkningsökning via invandring som gått snabbare än samhällsutvecklingen.

650 000 personer betalar skatt för svensk sjukvård som alla andra medborgare. Men när de själva behöver sjukvård bekostas sjukvården av den privata försäkring de själva finansierar. En privat sjukvårdsförsäkring via fackliga avtal med arbetsgivare betalar den enskilde i praktiken själv för, i form av en utebliven löneförhöjning på motsvarande belopp. Förmånen är dessutom skattepliktig.

Annons
Annons

Var sjunde sysselsatt i Sverige i åldern 16–64 år har en privat sjukvårdsförsäkring. Sedan år 2000 till i dag har antalet sjukvårdsförsäkringar blivit sex gånger fler. Under 2016 finansierade försäkringsbolagen 245 000 besök hos specialistläkare och 18 000 operationer. Denna utveckling ”undergräver den generella välfärden”, menade Stefan Löfven på Aftonbladet Debatt den 31 december.

Vårdgarantin i den offentliga vården utlovar besök hos specialist inom 90 dagar, och om denne bedömer att en operation är nödvändig skall den utföras inom ytterligare 90 dagar. Privata sjukvårdsförsäkringar garanterar besök hos specialist inom sju dagar – och nödvändig operation inom ytterligare 14–21 dagar.

Köpa sig före kön? Det är ett synsätt. Ett annat synsätt: att lämna en ledig plats i kön. Det är som på Konsum. En enda öppen kassa och 20 i kö. En andra kassa öppnas – och simsalabim uppstår två köer med 10 personer i varje kö. Sjukvårdsförsäkringarna fyller ut tid hos privata utförare, som också landstingen anlitar – men inte fullt ut.

Tänk tanken att de privata sjukvårdsförsäkringarna skulle förbjudas. Vad skulle hända då?

Vad skulle det kosta om 650 000 människor, som i dag betalar för en vård de inte utnyttjar, plötsligt skulle utnyttja den offentliga vården? Subvention skulle plötsligt bli konsumtion.

Och hur skulle kötiden påverkas i den offentliga vården, om 650 000 nya människor plötsligt skulle hamna i den offentliga vårdkön, när de behöver anlita specialist och genomgå operation?

Vi är många som kanske kan beklaga att vi saknar en privat sjukvårdsförsäkring. Men vi är också många som borde känna tacksamhet mot 650 000 människor som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Tacksamhet för alla miljarder kronor som de betalar i skatt för en offentlig sjukvård som de inte utnyttjar. Tacksamhet för att de inte ytterligare förlänger vårdköerna i ett Sverige med minst antal sjukhusbäddar per capita i hela EU.

Tack så mycket, alla ni som valt en privat sjukvårdsförsäkring.

Karl Beijbom
fri publicist, förläggare, tidigare kulturchef på Göteborgs-Posten

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons