Annons

Tågstopp i veckor när Citybanan blir klar

Citybanan är klar om ett år och redan nu förbereder sig tågbolagen för att öka trafiken. Men de som reser med tåg riskerar nya stora störningar när spåren i södra Stockholm ska renoveras. Det blir helt stopp vissa perioder och fjärrtågen får vända i Flemingsberg eller Stockholms södra.

Under strecket
Publicerad

Nattligt järnvägsunderhåll på Centralbron, som är en del av Getingmidjan i Stockholm.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 4

Grafik, Jenny Alvén.

Bild 2 av 4

Grafik, Jenny Alvén.

Bild 3 av 4

Grafik, Jenny Alvén.

Bild 4 av 4

Nattligt järnvägsunderhåll på Centralbron, som är en del av Getingmidjan i Stockholm.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Nattligt järnvägsunderhåll på Centralbron, som är en del av Getingmidjan i Stockholm.
Nattligt järnvägsunderhåll på Centralbron, som är en del av Getingmidjan i Stockholm. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

När Citybanan öppnar om ett år försvinner en svår flaskhals för tågtrafiken. I ett slag fördubblas kapaciteten för tåg söderut från Stockholm när det blir två nya spår bara för pendeltågen.

Det innebär att regionaltågen som kör i Mälardalen och alla fjärrtåg som exempelvis körs av SJ och MTR får de nuvarande spåren för sig själva. Med tanke på att 60 procent av de tåg som nu kör över Getingmidjan (mellan Centralen och Stockholms södra) är pendeltåg ger det mycket mer utrymme för fjärr- och regionaltågen.

På sikt ger det stora förbättringar. Men de närmaste åren efter att Citybanan öppnat blir det i stället nya betydande problem.

För de nuvarande spåren som går på bro över Riddarfjärden och i tunnel mot Stockholms södra är till stor del från 1950-talet och starkt nedslitna. Nu behövs en stor renovering av spår, broar, tunnelväggar och en massa annat.

Annons
Annons

Grafik, Jenny Alvén.

Bild 1 av 1

Sträckan är inte längre än två kilometer men den går i känsliga miljöer och hela projektet beräknas gå på 3,2 miljarder kronor. Citybanan kostade som jämförelse 20 miljarder kronor.

Det blir också en långdragen renovering där tågen oftast kommer att kunna köra på åtminstone ett av de två spåren.

Men under somrarna 2018, 2019 och 2020 stängs Getingmidjan helt för trafik i åtta veckor åt gången. Det får rejäla konsekvenser eftersom alla tåg söderut från Stockholm går just via Getingmidjan och totalt berörs en miljon resenärer per sommar.

Undantaget blir förstås pendeltågen som då har flyttat över till nya Citybanan. Av tekniska skäl kan de andra tågen inte gå där.

Grafik, Jenny Alvén.
Grafik, Jenny Alvén.

Följden blir att de som ska resa med fjärr- eller regionaltåg till eller från Stockholm får kliva av antingen i Flemingsberg eller vid Stockholms södra. Där kan de byta till pendeltåg och sedan åka vidare till den nya pendeltågsstationen Stockholm city.

Två av de företag som påverkas mest av bygget är SJ och MTR. SJ har mängder av tåg som via Getingmidjan går mot Sverige och MTR har sina tåg till Göteborg.

Trots de drastiska effekterna är de ändå positiva till att renoveringen görs. Det finns helt enkelt inget alternativ om man vill ha en fungerande tågtrafik framöver.

Annons
Annons

Grafik, Jenny Alvén.

Bild 1 av 1

– Renoveringen måste göras. Vi är bara måna om att Trafikverket planerar bygget ihop med oss så att kunderna påverkas så lite som möjligt, säger Johan Söör vd för MTR Express.

På sikt gör också den nya Citybanan och renoveringen av Getingmidjan att tågbolagen får väldigt mycket mer utrymme på järnvägen. I princip fördubblas kapaciteten när två spår söderifrån in mot Stockholm blir fyra.

Grafik, Jenny Alvén.
Grafik, Jenny Alvén.

En del av den ökade kapaciteten behövs för att man ska få ett mer stabilt system. I dag finns det inga marginaler alls i rusningstid och minsta försening för något tåg sprider sig snabbt och stör alla andra. Med ytterligare två spår blir det förhoppningsvis färre förseningar.

Men det ska också bli fler tåg på spåren. Framför allt är det i rusningstrafik på morgon och sen eftermiddag tågbolagen vill köra mer.

Vi kommer framför allt att kunna locka med ett bättre utbud.

MTR har kört sina tåg mellan Stockholm och Göteborg i drygt ett år och Johan Söör räknar med att kunna öka kapaciteten med 10 procent när man slipper trängas med pendeltågen på Getingmidjan.

– Vi klarar ökningen med de sex tåg vi har nu. Tidigast nästa år tar vi beslut om vi ska skaffa fler tåg och börja köra även till andra större städer, säger Johan Söör.

På SJ räknar Caroline Åstrand, chef för SJ:s produktdivision, med att kunna öka trafiken med minst 15 procent efter att Citybanan öppnat, bland annat genom att man kan sätta in fler tåg under trafiktopparna. Dessutom räknar hon med att tågen ska gå mer punktligt när trängseln på spåren minskar.

Annons
Annons

Grafik, Jenny Alvén.

Bild 1 av 1

Mälab, ett bolag som ägs av landstingen kring Mälardalen med uppdrag att driva regional tågtrafik, börjar öka trafiken redan i december, innan Citybanan öppnat. Det blir en ökning med 15 procent fast då handlar det mest om att köra mer mitt på dagen när det ändå inte är så trångt.

Efter reklamen visas:
Följ med ner i Citybanan
Efter reklamen visas:
Följ med ner i Citybanan

Den stora satsningen drar igång 2019 när Mälab börjar få sina nya dubbeldäckartåg. Totalt har bolaget beställt 33 nya tåg från schweiziska Stadler.

Mårten Levin, vd för Mälab, räknar med att de nya tågen i kombination med Citybanan och ett nytt biljettsystem som kopplar ihop lokaltrafiken i städerna kring Mälaren med regionaltågen ska få fart på resandet.

– Vi kommer framför allt att kunna locka med ett bättre utbud. I dag finns det till exempel bara två tåg på morgonen för den som vill åka från Eskilstuna till Stockholm. Med Citybanan och de nya tågen kommer vi att kunna ha ett tåg i halvtimmen under rusningstid. Dessutom blir systemet mindre känsligt för störningar och troligen kan vi korta restiden också, säger Mårten Levin.

Med tanke på vilken stor förbättring Citybanan innebär just för den känsliga tågtrafiken in och ut från Stockholm kunde man kanske vänta sig ännu större ökningar av tågresandet framöver.

Haken är bara att när en flaskhals försvinner dyker en ny strax upp. Så när problemen vid Getingmidjan försvinner är det trängseln mellan Göteborg och Alingsås som ställer till problem.

Där ska fjärrtågen konkurrera med lokal- och regionaltåg och alla de godståg som är på väg till Göteborgs hamn. För att alla ska få plats skulle dagens dubbelspår behöva bli fyra spår. Ett bygge som enligt Trafikverket skulle gå loss på någonstans mellan 12 och 18 miljarder kronor.

Något beslut är inte fattat och den stora frågan just nu är om regeringen kommer att prioritera nya spår mot Göteborg i den infrastrukturproposition som kommer i höst och hur lång tid det i så fall tar innan de byggs.

Grafik, Jenny Alvén.
Grafik, Jenny Alvén.
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons