Annons

Elisabet Andersson:Tål klimatet fler nya hus?

Ska vi fortsätta att satsa på nybyggen? Den frågan ställer sig allt fler arkitekter i takt med att miljöfrågan tvingar bransch efter bransch till omprövning.

Under strecket
Publicerad

Byggkranar i Solna

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT Bild 1 av 1

Byggkranar i Solna

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT Bild 1 av 1
Byggkranar i Solna
Byggkranar i Solna Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

”Nybyggnation R.I.P?” Det var rubriken på en samtalskväll på ett arkitektkontor i Stockholm en vacker dag i maj. Ligger nybygget i dödsryckningar? Är det dags att begrava det sprillans nya huset med stålstommar och betongelement?

Knappast. Men det är ett tecken i tiden att arkitektvärlden allt mer ifrågasätter det nybyggda huset.

Det kan låta som en konstig kommentar i en tid av bostadsnöd och befolkningsökning.

Klimatfrågan förändrar bransch efter bransch. Gamla sanningar ifrågasätts. Höstens modevecka i Stockholm ställdes in, med hänvisning till hållbarhetsfrågan. Tidskriften Form rotar i byken och konstaterar att modebranschen, trots ekocertifieringar och klädinsamlingar, är oändligt långt från hållbarhet och slutna kretslopp. Återbruk är temat för nya numret av tidskriften Arkitektur (där jag själv bidrar med en essä).

Annons
Annons

Bygg- och fastighetsbranschen är, precis som modebranschen, en sektor som gärna prålar med miljömärkningar samtidigt som den har en dyster miljöpåverkan. Branschens utsläpp av växthusgaser ökar; Boverkets senaste siffror visar på en ökning med hela 9 procent jämfört med föregående år.

Arkitekterna har hittills varit ganska tysta i frågan. Men nu hörs allt fler röster som i offentligheten ifrågasätter om det är rimligt att ständigt rita nya hus.

Kanske kommer vi att bygga mindre men med högre kvalitet?

”Jag tror inte att vi har så jättestort behov av att bygga nytt, egentligen”, sa arkitekten Åsa Kallstenius den där kvällen i maj. Det kan låta som en konstig kommentar i en tid av bostadsnöd och befolkningsökning. Men nybyggnad duger inte som slentrianmässig lösning. Eller som Anna Denell, hållbarhetschef på fastighetsbolaget Vasakronan uttryckte saken: framtiden handlar om att se möjligheter i det befintliga.

En gissning är att arkitektarbete framöver kommer att handla mer om att använda våra redan byggda ytor på ett smartare sätt. Kanske kommer vi att riva mindre, ställa om till mer effektivt utnyttjande av befintliga ytor och satsa mer på ombyggnad i stället för nybyggnad? Kanske kommer vi att bygga mindre men med högre kvalitet?

Internationellt visar arkitektkontor som belgiska Rotor och danska Lendager vad man kan uppnå med återanvända material och byggnadsdelar.

”Less is more” är en gammal arkitektparoll, ofta använd av funktionalister i jakt på överflödiga dekorationer, som känns märkligt aktuell i en klimatmedveten tid. Det kan handla om att bygga mindre. Det kan handla om att reducera mängden nya material, och växla över till mer återbruk.

Internationellt visar arkitektkontor som belgiska Rotor och danska Lendager vad man kan uppnå med återanvända material och byggnadsdelar.

Men bygg- och fastighetsbranschen är trögrörlig, av många skäl. Förändring kräver nya ekonomiska modeller. I Sverige har Näringsdepartementets kommitté för modernare byggregler presenterat ett delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial.

Här blir det tydligt att branschen är usel på återvinning, trots att byggande och rivningar genererar en tredjedel av samhällets totala avfallsmängd.

Det saknas ekonomiska incitament – det är ofta billigare att använda nya än begagnade material. Utredarna har inte förslag på någon quick fix. Och det finns inga enkel lösning som kan göra bygg- och fastighetsbranschen grön och klimatsmart; bra då att arkitekter ställer provokativa frågor och tvingar oss att tänka på nya sätt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons