Annons

Janerik Larsson:Tar robotarna över?

Robotar från filmen Terminator
Robotar från filmen Terminator Foto: Claudio Bresciani

”Det kommer ständigt att finnas arbete, eftersom vi själva skapar det ur den komplexitet vår egen evolution - kulturell, ekonomisk och biologisk - driver fram. Om något går vi en framtid till mötes där vi kommer att behöva all arbetskapacitet - artificiell och mänsklig - som vi kan få.”

Under strecket
Publicerad

Det är slutorden i ett avsnitt i Joakim Wernbergs rapport ”Människor, maskiner och framtidens arbete” (Entreprenörskapsforum).

Formuleringen är hämtad från en av kommentarerna som kompletterar rapportens analys. Den är hämtad från Nicklas Berild Lundblads text ”Den växande komplexiteten kräver all arbetskraft vi kan åstadkomma”.

Jag hörde nyligen Wernberg tala på ett seminarium som ingick i Svenskt Näringslivs projekt om framtidens arbetsmarknad. Det väckte mitt intresse för en nyanserad framtidsdiskussion.

Wernbergs text är fylld av hänvisningar till den omfattande vetenskapliga litteraturen men den kondenserar resonemang som är av relevans och av intresse också för en lekman som jag.

Det avslutande kapitlet innehåller konkreta policyslutsatser, men det jag tog med mig av läsningen av rapporten var främst vad jag upplever som en intressant och givande nyansering av den motsättning mellan ”maskin” och ”människa” som präglat inte minst så mycket av medierapporteringen om det nya arbetsliv som ligger framför oss ”när robotarna tar över”.

Wernberg säger att ”en så enkel rangordning av intelligens rimmar illa med verkligheten”.

Att nyansera en framtidsbild som redan skrämt vettat ur så många är ingen lätt uppgift men förhoppningsvis kan Wernberg få genomslag och därmed bidra till en mera nyanserad diskussion framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons