Annons

Stor rapport: Sverige har bäst vård – trots krislarm

Av 16 OECD-länder har Sverige den bästa vården. De nya siffrorna visar även att de svenska vårdköerna inte sticker ut som speciellt långa.

Men svenskarnas missnöje med bemötandet finns inte i den nya rapporten.

Under strecket
Publicerad
Foto: TT Bild 1 av 5

Roger Molin, analytiker på SKL som står bakom rapporten, säger att vårdköerna förvisso blivit längre men att det inte gått ut över folkhälsan.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 5
Bild 3 av 5
Bild 4 av 5

Roger Molin, SKL

Foto: Tomas Oneborg Bild 5 av 5
Foto: TT Bild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Så gör politikerna en miljard av 100 kronor

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som står bakom rapporten som bygger på resultat från OECD:s register, Världshälsoorganisationen WHO och Eurostat som är EU:s statistikkontor.

Rapporten utgår bara från de medicinska resultaten: hur väl vården lyckas få patienten att överleva och inte dö för tidigt.

Dessutom jämförs effektiviteten, alltså kvalitet i förhållande till andel av BNP som varje land satsar på sjukvården.

Foto: TT

Antalet vårdplatser per capita finns inte med i materialet och inte vilka finansieringssystem som länderna använder. Inte heller tar man hänsyn till några enkätundersökningar om vad patienterna tycker om vården, bemötande och information.

Ytterst tror jag att många föredrar en vård som räddar liv snarare än att bli bra bemött.

Annons
Annons

Roger Molin, analytiker på SKL som står bakom rapporten, säger att vårdköerna förvisso blivit längre men att det inte gått ut över folkhälsan.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2
Bild 2 av 2
Roger Molin, analytiker på SKL som står bakom rapporten, säger att vårdköerna förvisso blivit längre men att det inte gått ut över folkhälsan.
Roger Molin, analytiker på SKL som står bakom rapporten, säger att vårdköerna förvisso blivit längre men att det inte gått ut över folkhälsan. Foto: Tomas Oneborg

– Nej, här går vi bara på det hårda medicinska utfallet om vården räddar livet på patienterna och om vi som nation får valuta för pengarna som stoppas in i sjukvården, säger Roger Molin, analytiker på SKL.

– Vi ska absolut följa frågan om bemötandet och där vet vi att det finns ett missnöje. Men ytterst tror jag att många föredrar en vård som räddar liv snarare än att bli bra bemött. Men helst ska vi förstås klara båda sakerna.

2015 gjorde SKL en liknande genomgång, och när det gäller kvaliteten fortsätter den svenska sjukvården ligga i topp bland de 16 länder som studeras.

Här jämförs 13 olika kvalitetsindikatorer, exempelvis dödlighet vid akut hjärtinfarkt, stroke, spädbarnsdödlighet, antibiotikaförskrivning och amputationer på grund av diabetes. Som ett resultat av en bra sjukvård har Sverige minst antal förlorade levnadsår per 100 000 invånare upp till 70 års ålder.

Man kan inte se att köerna gått ut över folkhälsan.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

När det sedan gäller effektiviteten har Finland puttat ner Sverige till en delad andraplats med Norge. Finland satsar 9,3 procent av BNP och har nästan lika bra vårdkvalitet som Sverige och därmed är den finska vården mest effektivt bland de 16 OECD-länderna. Sverige har bäst kvalitet men betalar 11 procent av BNP för sjukvården inklusive vården av äldre och funktionshindrade. Överlag har de nordiska länderna bra resultat i mätningarna.

För första gången jämförs nu de faktiska väntetiderna till sex olika operationstyper 2017. Tidigare byggde jämförelserna bara på patientintervjuer men nu är det alltså rådata från OECD som jämförs i nio länder. Sverige tillhör de fyra länder som har kortast köer medan Finland, Storbritannien, Portugal, Spanien och framför allt Norge har betydligt längre köer.

– Sverige gör bra ifrån sig i förhållande till jämförbara länder. De svenska väntetiderna har blivit längre på senare år, men man kan inte se att köerna gått ut över folkhälsan eftersom vi fortfarande har bäst överlevnad på våra patienter, säger Roger Molin.

Det är förstås glädjande att svensk sjukvård håller en så hög internationell standard.

Det svenska resultatet om väntetider stämmer illa med den bild som målas upp i den politiska vårddebatten. Där talas om vårdkris med köer, överbeläggningar, inställda operationer och att patienter far illa och eventuellt dör i förtid.

Annons
Annons

Roger Molin, SKL

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

– Det är förstås glädjande att svensk sjukvård håller en så hög internationell standard. Samtidigt jämförs ganska få diagnoser och sedan regeringen tog bort kömiljarden vet vi att våra köer har vuxit. De extra pengarna hade betydelse och det satte fokus på ledaransvaret och styrningen av vården, något som inte finns nu, säger Marie Morell (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen inom SKL.

Roger Molin, SKL
Roger Molin, SKL Foto: Tomas Oneborg

Hon menar också att det i en internationell rapport av det här slagit borde finnas med jämförelser om tillgängligheten i primärvården och vad patienterna tycker om bemötandet.

– Det kan annars uppfattas som att vi ger en för positiv bild av sjukvården, säger hon.

Att förstatliga vården är inte vägen för att göra vården bättre.

Anders Henriksson (S) är vice ordförande i SKL:s styrelse och även landstingsråd i Kalmar läns landsting. Han anser att rapporten visar att svensk sjukvård står sig väl utifrån fakta och kvalitetsregister.

– Den är bättre än någonsin och vi får ett kvitto på att den svenska hälsomodellen med lokalt och regionalt självbestämmande ger en bra vård. Att förstatliga vården är inte vägen för att göra vården bättre.

Däremot anser han att Sverige har en utmaning i att förbättra bemötandet och att öka tillgängligheten.

– Vården ska finnas nära patienten, vi ska ha mer digitaliseringen och aktivt jobba för att behålla personalen. Att det uppstått köer beror på att befolkningen vuxit, att vi har fler äldre, och att vi har stängda vårdplatser på grund av personalbrist. Det har inget att göra med kömiljarden, säger Anders Henriksson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons