Annons

Janerik Larsson:TCO tänker fel

Nordmark tänker fel
Nordmark tänker fel Foto: ANDERS WIKLUND
Under strecket
Publicerad

I Dagens Samhälle idag skriver TCOs ordförande Eva Nordmark om friskolorna.

Hon intar en betydligt mindre hätsk inställning än s-partiet och en del fackliga organisationer, men trots det hamnar hon i en helt bakvänt orsakresonemang.

Hon skriver att om ett företag håller bra kvalitet och har motiverad personal men ändå går med god vinst, så måste det vara fel på ersättningsmodellen.

Det implicita antagandet bakom formuleringen är att ett företag bara kan uppnå hög vinst genom att skära ner viktiga resurser. Sambandet är förstås det omvända - det är just motiverad personal och bra kvalitet som är det enda som i längden kan ge god vinst och därmed en uthållig och expanderande verksamhet.

Skolkostnadsutredningen (SOU 2016:66) fastslog att det finns en positiv korrelation mellan kvalitet och vinst. "Det finns en tydlig och direkt koppling mellan långsiktig kvalitet och att verksamheten genererar ett visst överskott."

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons