Under Ebba Busch Thors ledning har Kristdemokraterna åkt berg- och dalbana i opinionsmätningarna. Partiet fick 6,3 procent i valet 2018, hade över 12 procent hos SvD/Sifo i april men hade halkat ned till 6,7 procent i oktobermätningen.
Under Ebba Busch Thors ledning har Kristdemokraterna åkt berg- och dalbana i opinionsmätningarna. Partiet fick 6,3 procent i valet 2018, hade över 12 procent hos SvD/Sifo i april men hade halkat ned till 6,7 procent i oktobermätningen. Foto: Tomas Oneborg

Busch Thors nästa steg: överge Alliansens linje

Stramare flyktingpolitik blir den stora stridsfrågan på Kristdemokraternas riksting. Partiets nästa steg är att skärpa de liberala reglerna för arbetskraftsinvandring som alliansregeringen införde. Och KD är inte ensamma om att svänga.

Uppdaterad
Publicerad

De svenska reglerna för arbetskraftsinvandring, som hör till världens mest liberala, blir nästa steg i Kristdemokraternas åtstramning av invandringspolitiken.

– Vi pratar om det i partiet just nu, säger Kristdemokraternas migrationspolitiske talesperson Hans Eklind till SvD.

Men först ska Eklind och partiledningen lotsa helt andra skärpningar av migrationspolitiken förbi KD:s riksting i helgen, och det kan bli ett rejält ideologiskt slagsmål.

Så här säger Magnus Jacobsson, som är riksdagsledamot från Uddevalla:

– Om man vill få ner antalet som söker sig hit, så måste man väl inte börja med barnfamiljerna.

Det är alltså den egna partiledningen som börjar med barnfamiljerna, och ordet ”barnfamilj” träffar hjärtat i den kristdemokratiska ideologin.

Magnus Jacobsson är en av 40 kristdemokrater som har skrivit under en motion, som på tvärs med KD-ledningens vilja föreslår att permanenta uppehållstillstånd – i stället för tillfälliga – ska vara det normala för dem som får stanna i Sverige.

Rikstinget blir därmed ännu en rond där det nya KD – ”Team Ebba” kanske – får brottas med uppfattningar som var dominerande i de gamla Kristdemokraterna, som brukade höra till de mest flyktingvänliga partierna.

Ebba Busch Thor anser att Sverige har byggt upp en  ”integrationsskuld”. KD-ledningen vill minska det svenska mottagandet av asylsökande med 70 procent. Flyktingpolitiken väntas bli en konfliktfråga på Kristdemokraternas riksting i Umeå.
Ebba Busch Thor anser att Sverige har byggt upp en ”integrationsskuld”. KD-ledningen vill minska det svenska mottagandet av asylsökande med 70 procent. Flyktingpolitiken väntas bli en konfliktfråga på Kristdemokraternas riksting i Umeå. Foto: Tomas Oneborg

En majoritet i partistyrelsen vill skärpa dagens regelverk på flera punkter. Bland annat föreslår man skärpta försörjningskrav vid familjeåterförening, vilket skulle innebära att ensamkommande barn under 18 år måste kunna försörja sina föräldrar, om de vill få återförenas i Sverige.

Annons

”Det är för oss främmande att Kristdemokraterna skulle företräda en politik som medvetet skiljer små barn från sina föräldrar”, skriver Magnus Jacobsson i en debattartikel i DN tillsammans med flera kända KD-namn som förra partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson och Lars Adaktusson.

Men partiets migrationspolitiska talesperson Hans Eklind menar att kritikerna drar fel slutsatser. Det är i stället dagens system som leder till familjesplittring, genom att minderåriga skickas i förväg till Europa med människosmugglare för att ta sig till Sverige och ordna med inresetillstånd åt anhöriga.

KD-ledningen styr också mot ett specifikt mål för minskad invandring. Ebba Busch Thor lanserade i somras målet att Sveriges mottagande av asylsökande ska ner till nordisk genomsnittsnivå, vilket kräver att dagens söktryck minskar med 70 procent.

Ett rättesnöre för mig som kristdemokrat är att se till att trycket på Sverige minskar.

Utspelet gjordes efter att KD snabbt hade förlorat massor av nytillkomna sympatisörer. När partiet sökte förklaringar hittades två huvudmisstänkta: uppmärksamheten kring abortfrågan i EU-valrörelsen, och kritiken mot att partiet i juni röstade med regeringen för en något mer generös migrationspolitik.

Annons

Men KD:s mål om minskad invandring kommer att kräva ytterligare åtgärder. Hans Eklind sitter i den migrationspolitiska kommittén för Kristdemokraterna, och där försöker han nu lyfta in frågan om arbetskraftsinvandring.

– Ett rättesnöre för mig som kristdemokrat, det är ju att se till att trycket på Sverige minskar, och då räcker det inte med det som direktiven anger, säger Eklind.

Sveriges generösa regelverk för arbetskraftsinvandring infördes av regeringen Reinfeldt, i samarbete med Miljöpartiet. Behovsprövningen mot arbetsmarknaden avskaffades och det är numera företagen själva som avgör om personal behöver rekryteras från utlandet.

Systemet har beskrivits som ”det mest öppna i OECD”, som är västvärldens ekonomiska samarbetsorganisation.

Den liberala reformen genomfördes i en annan tid. Men medan flyktingpolitiken skärptes kraftigt i samband med den stora flyktingvågen 2015, har det liberala regelverket för arbetskraftsinvandring i huvudsak bestått.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Men nu finns flera tecken på att stödet vacklar – också inom de gamla allianspartierna. Det beror dels på rapporter om fusk och missbruk: ”Generöst regelverk kring arbetstillstånd utnyttjas av organiserad brottslighet”, skrev tolv myndigheter – däribland Polisen, Säpo och Migrationsverket – i en gemensam rapport i september.

Socialdemokraterna är djupt kritiska till systemet, och justitieminister Morgan Johansson aviserade i veckan att han vill låta en utredning hitta lösningar på problemen – trots att det står i januariavtalet att dagens system ”ska värnas”.

Men kritiken sprider sig också i de gamla allianspartierna, och den riktas inte bara mot missbruket. Inom Moderaterna har MUF och Skånedistriktet ifrågasatt att lågkvalificerad arbetskraft får komma till Sverige, och ta hit anhöriga utan försörjningskrav.

Det är större än så.

Fredrik Malm sitter i den migrationspolitiska kommittén för Liberalerna, och han tycker att man mycket väl kan diskutera att införa skilda regler för hög- och lågkvalificerad arbetskraft.

Annons

– Det kan finnas skäl att strama åt regelverket på vissa punkter, för att skapa ett långsiktigt förtroende för arbetskraftsinvandringen, säger Malm.

Både Fredrik Malm och Hans Eklind vill också sätta stopp för ”spårbyten”, alltså att den som har fått avslag på sin asylansökan stannar kvar i Sverige och skaffar ett jobb.

Hans Eklind understryker att KD:s planer för att reformera arbetskraftsinvandringen inte bara handlar om åtgärder för att komma åt fusk och missbruk.

– Nej, det är större än så.

Och när det gäller arbetskraftsinvandringen verkar partiledningen faktiskt vara överens med dem som tänker opponera sig på rikstinget, mot ledningens förslag om uppehållstillstånd och anhöriginvandring.

En av KD-ledningens kritiker är riksdagsledamoten Michael Anefur, som skriver så här på Facebook: ”En uppstramning av arbetskraftinvandring är både i sak och volymmässigt betydligt effektivare än att inte tillåta familjeåterförening”.

Foto: Tomas Oneborg

Ebba Busch Thor anser att Sverige har byggt upp en ”integrationsskuld”. KD-ledningen vill minska det svenska mottagandet av asylsökande med 70 procent. Flyktingpolitiken väntas bli en konfliktfråga på Kristdemokraternas riksting i Umeå.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 3
Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 3
Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 3