Annons

Analys: Tre kända aktier – en blev just köpvärd

Denna vecka har analysföretaget Investtech bland annat tittat närmare Alfa Laval som efter ett trendbrott fått förändrade utsikter.

Under strecket
Publicerad
Foto: Erik Simander/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Foto: Erik Simander/TT

Telia

Telia ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget.

Kursen har dock motstånd vid 43–44 kronor. Rädsla för kursfall på dessa nivåer kan leda till ytterligare vinsthemtagning om aktien återhämtar sig efter senaste veckornas nedgång. Nästa stöd är vid 38,80 kronor.

Negativ volymbalans och fallande RSI är kortsiktiga svaghetstecken som bland annat indikerar att momentum avtagit och att rädslan för ytterligare kursfall tilltagit.

Investtechs rekommendation: Neutral.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Karo Pharma

Karo Pharma AB har brutit golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Isolerat är trendbrottet ingen säljsignal utan en signal om svagare stigningstakt. Kursen har dock vid flera tillfällen vänt nedåt vid nivåer vid och strax under 40 kronor. Detta indikerar att många investerare har svårt att se någon uppsida härifrån vilket leder till rädsla för kursfall och vinsthemtagning.

Nedsidan bedöms i första hand till cirka 30–31 kronor där flera bottnar utgör potentiella stöd.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Alfa Laval

Alfa Laval har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar starkare stigningstakt enligt Investtechs statistik. Kursen har också brutit en motståndsnivå på kort sikt och det saknas därmed horisontella motstånd över dagens nivå vilket i teorin underlättar för ytterligare uppgång. Samtidigt finns stöd vid 233 kronor som kan begränsa nedsidan. Positiv volymbalans – normalt har kursen stigit på hög volym och fallit på låg volym – stärker trendbrottet.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons