Annons

”Teleoperatörerna bör fortsätta spara uppgifter”

Allvarliga brott kommer inte att kunna lösas i framtiden om inte Tele2 och Telenor ändrar inställning när det gäller att spara data- och trafikuppgifter. Vi vill att bolagen åter börjar samarbeta med polis och åklagare, skriver fyra åklagare i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Vi tycker det är dags att tala klarspråk och slå larm om konsekvenserna, skriver åklagare som varnar för att till exempel pedofiler kan bli omöjliga att spåra och stoppa.

Foto: Bertil Ericson/TT

Vi tycker det är dags att tala klarspråk och slå larm om konsekvenserna, skriver åklagare som varnar för att till exempel pedofiler kan bli omöjliga att spåra och stoppa.

Foto: Bertil Ericson/TT
Vi tycker det är dags att tala klarspråk och slå larm om konsekvenserna, skriver åklagare som varnar för att till exempel pedofiler kan bli omöjliga att spåra och stoppa.
Vi tycker det är dags att tala klarspråk och slå larm om konsekvenserna, skriver åklagare som varnar för att till exempel pedofiler kan bli omöjliga att spåra och stoppa. Foto: Bertil Ericson/TT

SLUTREPLIK | DATALAGRING

På SvD Debatt (30/1) replikerar Tele2:s och Telenors chefsjurister på vår ”anklagelse” om att dessa två bolag inte tar sitt samhällsansvar. Bakgrunden är att dessa bolag, direkt efter EU-domstolen dom i det uppmärksammade så kallade Datalagringsmålet, lät meddela att de hade för avsikt att omgående stoppa lagring av vissa för brottsbekämpningen viktiga trafikuppgifter.

Denna debatt handlar inte främst om Tele2, Telenor eller oss fyra åklagare. Det handlar om de brott vi inte kommer kunna lösa i framtiden om inte Tele2 och Telenor ändrar inställning i frågan och åter börjar samarbeta med polis och åklagare. Debatten handlar om de nätpedofiler som ostört kan fildela barnpornografi och dokumentera de värsta sexuella övergreppen man kan tänka sig på samhällets allra mest skyddsvärda. Debatten handlar om grova brottslingar som, om de är kunder hos Tele2 och Telenor, kan komma att gå fria därför att avgörande bevisning mot dem aldrig sparats. Om operatörerna har ett uppriktigt engagemang för att vi ska kunna utreda grova brott finns det inget som hindrar dem att lagra trafikuppgifter. Så har också skett tidigare.

Annons
Annons

De viktigaste uppgifterna för rättsväsendet är generell lagring av uppgifter om vilken mobilmast som mobiler kopplar upp mot (alltså inte exakt position) samt möjliggörande av IP-nummerspårning. Sådana uppgifter sparade Tele2 och Telenor frivilligt före 2012. Men sådan lagring har nu alltså Tele2 och Telenor slutat med sedan förra torsdagen. Hade Tele2 och Telenor agerat på samma sätt före 2012 hade med all sannolikhet inte de brott som vi tagit upp i debattartikeln kunnat lösas. EU-domstolens dom hindrar inte att frivillig lagring sker på det sätt som alla operatörer i Sverige gjorde före 2012. De två andra stora operatörerna Telia och 3 har inte förändrat sina rutiner efter domen.

Vårt första inlägg handlar om möjligheterna att framgångsrikt kunna utreda de grova brotten med hjälp av trafikuppgifter. Att då som chefsjuristerna försöka förskjuta fokus till andra frågeställningar som polisens underrättelseinhämtning och abonnentuppgifter kan förvisso vara intressant, men i den frågan har vi inte blåst till strid. Vår artikel har aldrig handlat om något annat än att datalagring bör ske så att rättsväsendet vid behov kan få del av vissa lagrade uppgifter när ett grovt och allvarligt brott har begåtts. Vi tycker det är dags att tala klarspråk och slå larm om konsekvenserna.

Uppsala tingsrätt dömde 2015 en man till nio års fängelse för att via internet ha beställt våldtäkter av barn som direktsändes över internet till hans dator hemma. Han dömdes också för innehav och spridning av en stor mängd barnpornografi. Mannen identifierades genom att hans IP-adress kunde spåras via teleoperatören. Vid genomgång av mannens dator uppdagades att mannen själv våldtagit en 3-årig flicka på sitt badrumsgolv.

Annons
Annons

Och det är för sådana här fall och andra grova brott som vi anser att Tele2 och Telenor är svaret skyldiga. HUR ska den typen av brott och andra allvarliga brott kunna utredas om operatörerna inte genom lagring bidrar till att vi ska kunna följa förövarnas digitala fotspår?

I ett avseende är vi dock ense med chefsjuristerna, nämligen att debatten präglas av missförstånd. För oss åklagare, liksom poliser, domstolar och andra aktörer i rättsväsendet, är det viktigt att i största möjliga utsträckning värna den personliga integriteten och skydda våra medborgare för onödiga ingrepp i sin personliga sfär. Brottsutredning kan naturligtvis inte bedrivas till vilket pris som helst. Att operatörerna frivillig fortsätter lagra sina data- och trafikuppgifter och lämnar ut en försvinnande liten del av dessa vid utredning av de grövsta brotten är emellertid inte ett särskilt högt pris.

Vi kräver inget under från Tele2 eller Telenor. Allt vi önskar är att samtliga operatörer på marknaden, inte bara Telia och 3, frivilligt fortsätter att medverka i utredningar om grova brott tills en ny, anpassad lag är stiftad, så att vi och alla våra kollegor och samarbetspartners i rättsväsendet kan fullfölja det uppdrag som medborgarna gett oss: att öka människors trygghet genom att ställa brottslingar till svars för sina kriminella handlingar på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Men innan vi får en ny lagstiftning på plats behöver vi operatörernas samarbete för att sådana brott, som till exempel Uppsalaärendet vi beskrivit ovan, ska kunna utredas och förövaren lagföras.

Thomas Bälter Nordenman

kammaråklagare specialiserad på IT-brott

Jerker Asplund

kammaråklagare specialist

Jonas Svanfeldt

kammaråklagare specialist

Daniel Larson

kammaråklagare specialist

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons