Annons

Telia hotas av jättebot – hämmar konkurrensen

Sluta gör det svårt för konkurrenter att stjäla era kunder. Så lyder svenska myndigheters budskap till Telia som hotas med dryga böter om de inte tänker om, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Under strecket
Publicerad
Foto: Erik Simander/TT, Holger Ellgaard/Wikipedia
Foto: Erik Simander/TT, Holger Ellgaard/Wikipedia
Foto: Erik Simander/TT, Holger Ellgaard/Wikipedia

Telia äger ett stort accessnät som består av fiber- och
kopparledningar som behövs för att leverera bredbandstjänster som internet, telefoni och tv-tjänster till svenska folket.

Nätet hanteras av Telias helägda dotterbolag Skanova som är skyldigt att ge andra telekomoperatörer tillträde till infrastrukturen för att kunna konkurrera om privat- och företagskunder.

I ett brev som nyhetsbyrån Siren tagit del av anklagar nu Post- och telestyrelsen (PTS) Telia för att försämra konkurrensen genom att kräva en fullmakt från den operatör som förlorat en kund till en konkurrent innan de genomför bytet till den nya operatören.

Enligt PTS har antalet förfrågningar om operatörsbyte av fiberförbindelser till villor från Telias konkurrenter ökat.

Annons
Annons

– Väl fungerande operatörsbyten på grossistmarknaden för bredband har avgörande betydelse för att öka konkurrensen och möjliggöra valfrihet för konsumenter och mindre företag att välja leverantör. Därför har operatörsbyten på fiberinfrastruktur till enfamiljshus under en längre period varit en prioriterad fråga i PTS konkurrenstillsyn, skriver myndigheten i brevet.

Enligt PTS har antalet förfrågningar om operatörsbyte av fiberförbindelser till villor från Telias konkurrenter ökat de senaste två åren.

– Telia och övriga större operatörer på marknaden har under en längre tid fört diskussioner om hur operatörsbytesprocessen lämpligen ska hanteras men läget är nu låst och för närvarande synes frågan inte kunna lösas genom samförstånd.

Telias agerande strider mot skyldighetsbeslutets krav.

I brevet till Telia väljer PTS konkurrenterna sida.

– Det föreligger inget hinder för Telia att upphöra med sitt krav på fullmakt vid operatörsbyten utan dröjsmål, skriver PTS i brevet, och fortsätter:

– Telias agerande strider mot skyldighetsbeslutets krav att Telia vid varje rimlig begäran från operatör ska tillhandahålla operatörsbyte samt möjliggöra att operatörsbyte kan komma till stånd utan dröjsmål för slutkunden och utan att operatörens relation till slutkunden i övrigt påverkas, skriver PTS i brevet.

Telia har nu till den 12 juli för att ändra sina rutiner. Annars kommer PTS att kräva bolaget på böter som uppgår till 50 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons