Annons

Efter friande dom: ”Säpo kunde inte vänta”

Hovrätten friar den man från Uzbekistan, som tidigare dömts för förberedelse till terrorbrott.
Hovrätten friar den man från Uzbekistan, som tidigare dömts för förberedelse till terrorbrott. Foto: Leif R Jansson/TT

Tingsrätten hävdade att en 46-åring man planerat att genomföra ett bombdåd i Islamiska statens namn i Sverige, med hjälp av en stor mängd kemikalier. Men nu frias mannen för förberedelsebrottet av Svea hovrätt. Dock anses det vara bevisat att mannen sympatiserar med IS.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

För ett par veckor sedan valde hovrätten att häva häktningen av mannen, vilket indikerade att han skulle frias för förberedelsebrottet.

Nu uppger hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist att bevisningen är för svag.

– Hovrätten har i domen konstaterat att åklagaren har pekat på flera besvärande omständigheter för den nu frikände mannen. Men den bevisning som hovrätten har tagit del av är dock inte tillräcklig, säger Ragnar Palmkvist, ordförande i målet.

Hovrätten upphäver också beslutet om utvisning av honom på grund av brott.

Enligt mannens försvarare Thomas Olsson är 46-åringen inte på fri fot, utan har istället tagits i förvar av Säkerhetspolisen. Säpo kan ta en person i förvar om de anser att personen utgör ett säkerhetshot och behöver inte styrka brott.

Om mannen kommer att utvisas eller inte är just nu oklart.

Det gäller alltså det uppmärksammade terrorärendet i Strömsund och Akalla i Stockholm, där Säkerhetspolisen grep flera män som man misstänkte ingick i en uzbekisk terrorcell, med planer att utföra ett bombdåd i Sverige.

Annons
Annons

Men tingsrätten dömde bara en av männen för föreberedelse till terrorbrott. I mars dömdes han till sju års fängelse och utvisning då domstolen ansåg det styrkt att mannen införskaffat bombkemikalier för att begå ett terrordåd.

Nu har alltså hovrätten gjort en annan bedömning. Hovrätten anser visserligen att åklagarsidan lyckats bevisa att 46-åringen sympatiserar med Islamiska staten, men IS-sympatierna förändrar inte beviskraven.

Runar Viksten, tidigare domare med erfarenhet av terrorfall och före detta chef för Försvarsunderrättelsedomstolen, säger att domen är ännu ett exempel på hur svårt det är för åklagarsidan att bevisa ett förberedelsebrott i ett terrormål.

– Jag hoppas att detta inte leder till en uppgivenhet inom åklagarkretsen, för det är väldigt angeläget att målen prövas. Särskilt när det finns så många graverande omständigheter som här, säger Viksten.

Han säger till SvD att det mycket väl kan vara så att det fanns planer på att dåd, men kunna bevisa det i tillräcklig omfattning är en annan sak.

– Det finns flera exempel på domar där man strandar vid att bevisa uppsåt, säger Viksten.

Hovrätten anser att det inte är bevisat att de åtalade har haft tillgång till den ökända kemikalien väteperoxid som påståtts i åtalet. Även om de andra kemikalierna, och vissa föremål som 46-åringen förvarade hos sig kan användas i brottsligt syfte, menar hovrätten att det inte är bevisat att någon av de åtalade hade för avsikt att använda dessa för att begå ett terroristbrott.

46-åringen och två andra personer som ingick i ärendet döms i hovrätten för brott mot finansieringslagen – att männen har skickat pengar till personer inom IS. Hovrätten dömer i samtliga fall till fängelse i fyra till sex månader för det brottet.

Runar Viksten säger att Säkerhetspolisen agerat mot rätt personer, trots den friande domen kring föreberedelserna.

– När man har ögonen på personer som dessa så kan man inte vänta, utan Säkerhetspolisen agerar ju i tid, eftersom deras främsta uppgift är att förhindra brott, inte att få personer fällda.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons