Annons

Jenny Nordberg:Tiden har kommit – nu klubbas extrema lagar mot abort

Totalt abortförbud har en bit kvar innan det kan prövas av Högsta domstolen i USA. Men redan nu görs aborter formellt straffbara för både kvinnor och läkare i stora delar av landet, i syfte att pressa nya extrema lagar framåt.

Under strecket
Publicerad

Tre kvinnor klädda som tjänarinnor i tv-serien ”The Handmaid's Tale” protesterar mot Alabamas nya abortlagstiftning.

Foto: Mickey Welsh/USA Today Bild 1 av 3

Ohios guvenör Mike DeWine undertecknade delstatens nya abortlag den 11 april.

Foto: Fred Squillante/AP Bild 2 av 3

Brett Kavanaugh tillträdde som domare i USA:s högsta domstol i september förra året.

Foto: J. Scott Applewhite/AP Bild 3 av 3

Tre kvinnor klädda som tjänarinnor i tv-serien ”The Handmaid's Tale” protesterar mot Alabamas nya abortlagstiftning.

Foto: Mickey Welsh/USA Today Bild 1 av 1
Tre kvinnor klädda som tjänarinnor i tv-serien ”The Handmaid's Tale” protesterar mot Alabamas nya abortlagstiftning.
Tre kvinnor klädda som tjänarinnor i tv-serien ”The Handmaid's Tale” protesterar mot Alabamas nya abortlagstiftning. Foto: Mickey Welsh/USA Today

 
NEW YORK Sedan 1970-talet har Högsta domstolen i USA gett amerikanska kvinnor rätt till abort fram till att ett foster kan överleva utanför livmodern. Det brukar räknas ända upp till 24 veckor i USA. Efter det gavs enskilda delstater större frihet att på egen hand lagstifta exakt om vad som ska gälla och om undantag kan göras för senare aborter.

Striden om vad som utgör ”liv” och vad som räknas som ”livsdugligt” har också pågått sedan dess.

I Ohio har republikanerna kommit på att ”livsdugligt” istället borde ersättas med ”hjärtslag” som gräns. Där förbjöds just abort efter sjätte graviditetsveckan, vilket är det allra tidigaste som något som liknar hjärtslag kan upptäckas, med en lag som ska börja gälla i juli i år. Det är en dryg månad innan ett embryo ens anses vara ett foster enligt amerikanska gynekologläkarförbundet, och nästan fyra månader före abortgränsen som beslutats av Högsta Domstolen.

Annons
Annons

Ohios guvenör Mike DeWine undertecknade delstatens nya abortlag den 11 april.

Foto: Fred Squillante/AP Bild 1 av 1

Det betyder att en kvinna kan vara helt omedveten om att hon är gravid tills det är försent att göra abort. Eftersom en graviditet räknas från första dagen i den senaste menscykeln, innan befruktning ens har skett, upptäcker många inte en graviditet förrän en bit in på nästa cykel.

Vid det laget räknas då en graviditet som viktigare än hennes egen vilja. Det innebär också att ett utomkvedshavandeskap – det vill säga att ett embryo fäster utanför livmodern och aldrig kan bli ett barn men däremot kan utsätta en kvinna för livsfara – inte får avbrytas.

Sammanlagt har sex amerikanska delstater nu totalförbud mot abort efter sjätte veckan, och Tennessee och South Carolina har liknande lagar på gång.

Ohios guvenör Mike DeWine undertecknade delstatens nya abortlag den 11 april.
Ohios guvenör Mike DeWine undertecknade delstatens nya abortlag den 11 april. Foto: Fred Squillante/AP

Den som utför en abort riskerar då upp till 99 års fängelse.

I Alabama vill republikanska lagstiftare gå ännu ett steg längre. I nästa vecka ska de rösta om en lag som inte medger några som helst undantag för kvinnor eller flickor som blivit gravida efter en våldtäkt eller incest. Lagen väntas gå igenom, och den som utför en abort riskerar då upp till 99 års fängelse.

Det kommer att ta finns en uttalad anledning till att dessa mer extrema lagar stiftas och klubbas igenom i enskilda delstater just nu.

De flesta minns kanske utnämningen av Brett Kavanaugh till USA:s högsta domstol som ett spektakel, där han anklagades för sexuella övergrepp inför hela den amerikanska kongressen. Men så fort det var undanstökat och han fick sin plats som en av nio domare utbröt febril aktivitet hos landets allra mest hårdföra abortmotståndare.

Annons
Annons

Brett Kavanaugh tillträdde som domare i USA:s högsta domstol i september förra året.

Foto: J. Scott Applewhite/AP Bild 1 av 1

Deras tid var äntligen kommen, efter många års väntan.

Brett Kavanaugh tillträdde som domare i USA:s högsta domstol i september förra året.
Brett Kavanaugh tillträdde som domare i USA:s högsta domstol i september förra året. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Abortmotståndarna använder sig främst av två metoder: Att göra det mycket svårare för kvinnor att få tillgång till abort – exempelvis finns nu i sex olika delstater bara en enda klinik vardera som utför aborter. Den kvinna som har pengar, ledig tid och möjlighet kan flyga till en annan delstat, men för den som lever under mer normala förhållanden eller till och med är fattig kan det bli svårt eller omöjligt att få en abort.

Det andra segdragna arbetet handlar om att övertala lagstiftare att stifta lokala lagar som begränsar eller förbjuder abort. Så fort en sådan lag röstas fram brukar de blockeras av federala domare som icke-förenlig med Högsta Domstolens beslut. Efter det försöker människorättsorganisationer väcka en rättslig process mot lagarna och anföra att de är grundlagsvidriga, vilket lagstiftarna hoppas ska prövas av Högsta Domstolen. Hittills har de flesta försök till nya delstatslagar avvisats och beslutet från 1973 har stått fast. Men nu serveras alltså dessa nya lagar på löpande band från delstaterna för att se om HD kan ha ändrat sig i den nya sammansättningen.

Och med den numera konservativa högsta domstolen – som väntas bli än mer konservativ när den åldrande liberalen Ruth Bader Ginsburg försvinner – är förhoppningen hos abortmotståndare att radikala lagar ska ha större chans att bekräftas.

Annons
Annons

De mer restriktiva lagar som föreslagits tidigare har också riktat in sig på att ”livsdugligt” aldrig har utgjort en absolut gräns, utan att den med hjälp av medicinska framsteg har flyttats fram sedan 1970-talet. Men de senaste månadernas nya lagar, som alltså för fram idéer om hjärtslag som argument för själva livets uppkomst, har gått betydligt längre än så.

Några få delstater, som New York, har gått åt andra hållet. Här tillåts numera även abort i undantagsfall efter 24:e veckan om det är fara för moderns liv eller om det står klart att fostret inte kommer att kunna överleva utanför livmodern. Men den typen av lagstiftning är i liten minoritet bland delstaterna.

Gemensamt för varje delstat som stiftat nya extrema lagar det senaste året är också intensiv propaganda. I Ohio har anti-abortorganisationer bekostat annonser som förklarar hur utomkvedshavandeskap går att flytta och göra till en vanlig graviditet.

President Trump har på senare tid också gått in för att helhjärtat stötta de mer extrema abortmotståndarna på samma vis. Bland annat har han felaktigt påstått att läkare och gravida kvinnor gemensamt tar beslut om att ”avrätta” foster som annars skulle kunna överleva utanför moderns kropp, eller till och med att barn föds och sedan dödas av abortläkare.

De nya lagarna tar tydligt sikte på läkare och kliniker, som hotas av långa fängelsestraff. Hittills har de flesta abortmotståndare, både politiker och aktivister, sagt att de inte tänker söka straff för kvinnor som försöker få till en abort. Men de organisationer som försvarar rätten till abort och kvinnors självbestämmande fruktar att det är vad som väntar efter att högsta domstolen eventuellt skulle godkänna ett abortförbud – att enskilda kvinnor åtalas och döms för att avskräcka och statuera exempel.

De nya lagarna, där kvinnor bokstavligen ska tvingas vara gravida mot sin vilja, gör det möjligt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons