Annons

Tidigare SL-vd: Röda linjen – ett bedrägeri mot folket

Gamla tunnelbanevagnar, slopat nytt signalsystem och en miljardrullning. Röda linjens utveckling är eftersatt. Enligt en tidigare vd på SL så beror det på att myndigheten tvingas använda de gamla vagnarna på grund av de hemliga US-leasarna.

– Avtalet är i praktiken omöjligt att bryta, säger Lennart Jangälv.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

De gamla t-banevagnarna i US-leasen som SvD granskat är från 1985–1989. Det är svårt att byta ut det gamla signalsystemet från 1960-talet, om de gamla vagnarna samtidigt ska rulla med ett modernt signalsystem behöver de byggas om.

Foto: Tomas Oneborg

SL:s tidigare vd Lennart Jangälv hävdar att de hemliga US-leasarna hindrat SL från att bygga ut röda linjen. Därför rullar de gamla vagnarna än, menar han.

Foto: Allis Nettréus
Efter reklamen visas:
Hur finansierar SL tunnelbanan?

De äldre blå vagnarna har trafikerat Stockholms tunnelbana sedan slutet på 1970-talet. För 18 år sedan var SL i ekonomisk knipa och man beslutade då att via det specialbildade bolaget Transitio och den amerikanska banken Wilmington, hyra ut och hyra tillbaka 88 tunnelbanevagnar.

Enligt Stockholms läns landsting, SLL, skulle man tjäna många miljoner kronor på affären tack var lägre finansieringskostnader.

Avtalet med de 88 tunnelbanevagnarna löpte till 2023, men enligt tidigare uppgifter från både SL, Transitio och landstingsledningen avslutades leasingaffären i förtid, redan 2011. I årsredovisningen för 2011 för SL Finans står:

”Under verksamhetsåret genomfördes i enlighet med beslut i SL:s styrelse och i landstingsfullmäktige förtida avslut av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar och 39 pendeltågsvagnar”.

SL döljer de verkliga orsakerna till att de här gamla vagnarna fortfarande rullar.

I vanliga fall är det mycket dyrt att avsluta en leasing av den här typen i förtid och SvD har försökt få ut detaljer kring det ekonomiska utfallet. Det visar sig då att nästan alla handlingar och detaljuppgifter kring den avslutade affären omfattas av sekretess.

Annons
Annons

De gamla t-banevagnarna i US-leasen som SvD granskat är från 1985–1989. Det är svårt att byta ut det gamla signalsystemet från 1960-talet, om de gamla vagnarna samtidigt ska rulla med ett modernt signalsystem behöver de byggas om.

Foto: Tomas Oneborg
De gamla t-banevagnarna i US-leasen som SvD granskat är från 1985–1989. Det är svårt att byta ut det gamla signalsystemet från 1960-talet, om de gamla vagnarna samtidigt ska rulla med ett modernt signalsystem behöver de byggas om.
De gamla t-banevagnarna i US-leasen som SvD granskat är från 1985–1989. Det är svårt att byta ut det gamla signalsystemet från 1960-talet, om de gamla vagnarna samtidigt ska rulla med ett modernt signalsystem behöver de byggas om. Foto: Tomas Oneborg

Lennart Jangälv, vd på SL mellan 2003 och 2006, hävdar nu att leasingaffären med de 88 vagnarna inte alls har avslutats på det sätt som SL och landstinget hävdat. Detta är också, enligt Jangälv, skälet till att vagnarna fortfarande rullar och, i förlängningen, orsaken till att den röda linjen fortfarande använder ett signalsystem från 1960-talet.

– SL döljer de verkliga orsakerna till att de här gamla vagnarna fortfarande rullar, hävdar Jangälv.

SL och Transitio säger ju att US-leasen med de gamla vagnarna är avslutad, men det är inte sant menar du?

– Det har jag väldigt svårt att tro, om de inte visar det, säger Lennart Jangälv.

SvD har begärt ut en mängd dokument från både Transitio och SL som rör den påstått avslutade leasingaffären. Enligt både SL och landstinget var det den amerikanska motparten som begärde att leasingavtalet skulle avbrytas.

Peter Fransson, vd i SL Finans, säger i en intervju med SvD att ”det kom ett erbjudande att vi skulle kunna avbryta leasen […]. Transitio fick erbjudandet till sig om att terminera”.

SvD har bett Transitios vd Stefan Kallin att lämna ut dokumentet som innehåller den amerikanska motpartens förfrågan om att avsluta leasen.

”Vi har nu sökt efter efterfrågat dokument och såvitt vi kan konstatera finns det inte någon sådan handling hos Transitio”, svarar Kallin.

Annons
Annons

SvD har också begärt att få se det avtalsdokument som bekräftar att US-leasen har avslutats. Stefan Kallin svarar då att dokumentet i sin helhet omfattas av sekretess och därför inte kan lämnas ut.

”Efterfrågade dokument omfattas i sin helhet av sekretess då uppgifterna hänför sig till upplåningsverksamhet och det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs”, skriver Kallin i ett mejl till SvD.

Att dokumentet ”i sin helhet” omfattas av sekretess innebär att inte ens sidnummer, datum eller underskrifter är offentliga.

SL hävdar att det var en bra affär att avsluta US-leasen. Det berodde, enligt både SL och SLL, framför allt på att det var motparten som ville ur affären. Några dokument som bevisar detta finns alltså inte och när SvD ber om detaljer kring de finansiella transaktioner som skedde i samband med att man avbröt US-leasen, visar det sig att även detta omfattas av sekretess.

En av de få sifferuppgifter som har redovisats är en så kallad termineringsavgift på 277 miljoner kronor, som SL säger att de betalat. Den utgiften kunde, enligt SL, kvittas mot en fordran på drygt 200 miljoner kronor.

Det här är ett bedrägeri mot medborgarna.

SL:s tidigare vd Lennart Jangälv uppmanar nu landstinget att lägga korten på bordet när det gäller US-leasen av de 88 vagnarna. Att det finns en ”termineringsavgift” betyder inte att avtalen har avslutats, säger han.

– Termineringsavtalet är det viktiga. Det är ytterst få individer som överhuvudtaget har insyn i US-leasarna. Tack vare er och annan media så har folk nu hört talas om US-leasar. Då bör SL och Transitio kunna visa att man faktiskt avslutat affären. En faktura är inte ett bevis för att det är avslutat. Det är ett bevis på att en transaktion bör ske.

Annons
Annons

SL:s tidigare vd Lennart Jangälv hävdar att de hemliga US-leasarna hindrat SL från att bygga ut röda linjen. Därför rullar de gamla vagnarna än, menar han.

Foto: Allis Nettréus
SL:s tidigare vd Lennart Jangälv hävdar att de hemliga US-leasarna hindrat SL från att bygga ut röda linjen. Därför rullar de gamla vagnarna än, menar han.
SL:s tidigare vd Lennart Jangälv hävdar att de hemliga US-leasarna hindrat SL från att bygga ut röda linjen. Därför rullar de gamla vagnarna än, menar han. Foto: Allis Nettréus

Jangälv säger också att de amerikanska leasingavtalen har effekt på dagens tunnelbanetrafik. Det beror på att leasingavtal av den här typen ställer långtgående krav på hur vagnarna används. De måste gå i regelbunden trafik under hela avtalsperioden och får därmed inte tas ur trafik eller skrotas. Med gamla vagnar som måste gå i trafik blir det också svårt att byta ut gamla signalsystem.

– Det här är ett bedrägeri mot medborgarna, Kristoffer Tamsons (moderat trafiklandstingsråd, reds anm) var tonåring när de här affärerna gjordes. Han har ingen orsak att dölja eller skydda det här. Eftersom jag fortfarande har tystnadsplikt så kan inte jag säga någonting om inte han lyfter på det här, säger Lennart Jangälv.

SvD har sökt SL:s vd för en kommentar, utan framgång.

”Som jag tidigare meddelat dig och som framgår av vår årsredovisning 2011 så är denna lease för Transitios del avslutad/terminerad”, svarar det landstingsägda bolagets vd Stefan Kallin i ett mejl.

Efter reklamen visas:
Så går SL:s skatteupplägg till
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons