Annons

Tio frågor som splittrar Alliansen – och regeringen

Höghastighetståg, räntavdrag, flygskatt och en individualiserad föräldraförsäkring – vad av detta vill politikerna se?

SvD:s sammanställning visar att de åtta riksdagspartierna bara är enade i en enda ekonomisk fråga.

Under strecket
Publicerad

I en enda fråga är de åtta riksdagspartierna överens.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1

1 / 12

I en enda fråga är de åtta riksdagspartierna överens.
I en enda fråga är de åtta riksdagspartierna överens. Foto: Anders Wiklund/TT

På 10 års sikt – ska Sverige… ? Ja, nej eller kanske?

Oenigheten finns både inom blocken och över blockgränsen. Läs hur de åtta riksdagspartierna svarade i elva viktiga ekonomiska frågor.

Frågorna har ställts till de ekonomisk-politiska och näringspolitiska talespersonerna.

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

2 / 12

Bygga höghastighetståg?

Foto: Janerik Henriksson/TT
VänsterpartietJAVi måste få nya stambanor så tågen får plats, utsläppen minskar samtidigt som järnvägen ska byggas ut i hela landet.
SocialdemokraternaJAVi vill att de nya stambanorna ska stå klara senast år 2045 samtidigt som vi har ett kostnadstak som är lägre än de 230 miljarder som Trafikverket beräknat att de nya banorna kostar att bygga, för att hålla sig inom ramen för överskottsmålet.
MiljöpartietJABygg höghastighetståg och rusta samtidigt upp järnvägen. Bygg också ny järnväg.
CenterpartietJAVi vill se nya stambanor och ett järnvägslyft för hela landet. Det behövs för tillväxten och för att minska klimatutsläppen.
LiberalernaNEJ Först måste vi få dagens arbetspendling att fungera.
ModeraternaKANSKEDet viktigaste är dock att kalkylen går ihop och att dagens tåg går i tid.
KristdemokraternaJAVi ställer oss bakom Sverigeförhandlingens förslag om en snabb utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg med hastigheter upp till 320 km/h, förutsatt att finansieringen sker på ett ansvarsfullt sätt.
SverigedemokraternaNEJSD säger bestämt nej till en satsning på höghastighetståg då kostnaderna är astronomiska och skulle tränga undan andra viktiga infrastrukturinvesteringar.
Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

3 / 12

Behålla flygskatten?

Foto: Tomas Oneborg
VänsterpartietJA
SocialdemokraternaJAKlimatet är vår tids ödesfråga och kan inte vänta. Forskarna är eniga om att utsläppen måste minska. Det är orimligt att flyget som är det klimatfarligaste transportslaget inte skulle betala några klimatskatter.
MiljöpartietJAAlla trafikslag ska bära sina klimatkostnader.
CenterpartietNEJVi vill ställa om flyget genom obligatorisk inblandning av biobränsle, flygskatten är ineffektiv ur klimatsynpunkt och slår orättvist mot stora delar av landet.
LiberalernaNEJ Flygets utsläpp måste minska, men det når vi med internationella åtgärder, inte att Sverige ensamma har en skatt.
ModeraternaNEJResande är en naturlig del av ett globalt samhälle och klimatåtgärder måste dessutom de facto sänka utsläppen, inte bara se till att de huvudsakligen flyttar utomlands.
KristdemokraternaNEJDen har en mycket liten effekt på klimatet, andra åtgärder behövs.
SverigedemokraternaNEJSverige är ett avlångt, glesbefolkat land som behöver inrikesflyget.
Annons
Annons
Foto: Pavel Koubek/TTBild 1 av 1

4 / 12

Förbjuda plastpåsar och sugrör?

Foto: Pavel Koubek/TT
VänsterpartietJA
SocialdemokraternaNEJVi har inget direkt förslag just nu om att förbjuda plastpåsar och sugrör men vi tycker att det är viktigt att använda färre plastpåsar och om möjligt göra påsar av andra material.
MiljöpartietJAVi måste verka för renare hav och natur.
CenterpartietJANedskräpning med plast är ett gigantiskt problem, och vi vill fasa ut engångsartiklar i plast till år 2020.
LiberalernaNEJLiberalerna vill i stället införa skatt på plastpåsar. Det ska kosta att smutsa ned miljön.
ModeraternaNEJDet behövs omfattande insatser för att rensa plasten från framförallt våra hav, ett förbud av sugrör och påsar är dock inte rätt väg.
KristdemokraternaNEJVi vill i stället införa en skatt på plastpåsar i detaljhandeln, en reform som varit framgångsrik i andra europeiska länder.
SverigedemokraternaNEJDetta är tom symbolpolitik. Plast i miljön, inte minst i havet är ett gigantiskt problem, men i Sverige har vi välfungerande system för att energiåtervinna plast. Plasten i haven kräver helt andra, internationella åtgärder.
Annons
Annons
Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 1

5 / 12

Införa en skatt på socker?

Foto: Malin Hoelstad
VänsterpartietNEJ
SocialdemokraternaNEJVi anser inte att sockerskatt är ett effektivt instrument för att lösa folkhälsoproblemet med fetma eller överkonsumtion av livsmedel med mycket socker.
MiljöpartietNEJMen tydligare upplysning till konsumenter.
CenterpartietNEJDet här är en fråga som handlar mer om kunskap och information än pengar, eftersom frukt och grönt redan är billigare än de flesta andra livsmedel.
LiberalernaNEJ
ModeraternaNEJSverige behöver inte fler punktskatter.
KristdemokraternaNEJDå det råder osäkerhet kring om en sådan skatt skulle få efterfrågade effekter på folkhälsan bör fokus istället ligga på att sprida kunskap om socker och dess beroendeeffekter, på tydliga innehållsförteckningar, på att förbättra vanor kring rörelse och kost, samt på att överväga lämpliga styrmedel.
SverigedemokraternaNEJYtterligare en punktskatt känns inte motiverat i detta fall.
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

6 / 12

Reformera det kommunala utjämningssystemet?

Foto: Fredrik Sandberg/TT
VänsterpartietJAUtjämningen måste öka så hela landet kan leva.
SocialdemokraternaPASSLandets kommuner och regioner har olika förutsättningar. Då måste vi ha ett kommunalt utjämningssystem som tar hänsyn till det så att alla medborgare i hela landet får tillgång till likvärdig välfärd och service. Därför har vi tillsatt en utredare som nu sitter och ser över utjämningssystemet. Förslag till förändringar ska lämnas senast den 1 oktober 2018.
MiljöpartietJARika kommuner måste bidra mer.
CenterpartietJASystemet behöver löpande ses över så att det bidrar till tillväxt och sammanhållning i hela landet. Det kommunala skatteutjämningssystemet behöver vara en del av en kommande skatteöversyn.
LiberalernaJA
ModeraternaJA
KristdemokraternaJAInför en kommunalskattebroms för att motverka de strukturella problem i skattesystemet som tenderar att spä på drivkrafterna att höja skatten, vilket slår rakt mot jobben.
SverigedemokraternaJAMen frågan är så stor och omfattande att det bör tillsättas en parlamentarisk kommitté för att ta fram förslag till att modernisera systemet.
Annons
Annons
Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

7 / 12

Införa euron?

Foto: Anders Wiklund/TT
VänsterpartietNEJDet är bara att tänka sig vad som hänt om vi varit med när finanskrisen slog till.
SocialdemokraternaNEJSvenska folket har röstat nej till euron.
MiljöpartietNEJ
CenterpartietNEJDet finns stora risker med en gemensam valuta vid en ekonomisk kris, och vi respekterar svenska folkets nej till att införa euro som valuta i Sverige.
LiberalernaJA
ModeraternaNEJDet är inte aktuellt så länge det inte finns ett brett folkligt och politiskt stöd.
KristdemokraternaNEJDet är inte aktuellt under överskådlig tid.
SverigedemokraternaNEJDet är av yttersta vikt att vi har kvar kronan för att kunna använda som penningpolitiskt verktyg. Att vi stått utanför euron har tjänat oss mycket väl.
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

8 / 12

Lägga ner arbetsförmedlingen?

Foto: Fredrik Sandberg/TT
VänsterpartietNEJPrivata lyckas inte bättre, snarare tvärtom.
SocialdemokraternaNEJArbetsförmedlingen har en viktig funktion för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Försök att ersätta Arbetsförmedlingen har gett usla resultat.
MiljöpartietNEJArbetsförmedlingen måste dock bli bättre på att matcha arbetssökande med rätt tjänster.
CenterpartietJAArbetsförmedlingen kan sköta tillsynen, men andra aktörer ska förmedla jobben och få ersättning efter resultat.
LiberalernaJA
ModeraternaJADen behöver snarast ersättas av en mindre och vassar aktör.
KristdemokraternaJADå de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden i dag inte får det stöd de behöver, behöver Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form läggas ned och myndighetens resurser fördelas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.
SverigedemokraternaJAJa, i sin befintliga form. Vissa delar ska flyttas till försäkringskassan, medan själva Arbetsförmedlingen ska överlämnas till aktörer som kvalificerar sig som jobbförmedlare.
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

9 / 12

Lagstifta om lägre ingångslöner för nyanlända?

Foto: Fredrik Sandberg/TT
VänsterpartietNEJArbetsmarknadens parter ska sköta lönebildningen och sänkta löner för oss bakåt i tiden.
SocialdemokraternaNEJDen svenska modellen är en framgångsrik modell. Det är parterna som ska reglera löner och villkor inte politikerna.
MiljöpartietNEJRegeringens förslag om etableringsjobb är bättre. Sänkta löner är fel väg.
CenterpartietJAVi tycker att man ska kunna få ett första jobb med lägre lön och jobba sig uppåt.
LiberalernaJA
ModeraternaNEJDäremot behövs fler lärlingsanställning där man lär sig jobbet på jobbet.
KristdemokraternaJADet är inte riksdagen som sätter löner – däremot bör Alliansens inträdesjobb införas som ny anställningsform, med lön som uppgår till 70 procent av kollektivavtalad ingångslön och med 30 procent av arbetstiden avsedd för att lära sig arbetet eller utbildning.
SverigedemokraternaNEJVi vill se generellt sänkt inkomstskatt främst på låg och medelinkomsttagare genom ett stort grundavdrag. Vidare har vi förslag om en ny anställningsform för så kallade lärlingar, som bl a är helt befriad från arbetsgivaravgift.
Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

10 / 12

Sänka ränteavdragen?

Foto: Tomas Oneborg
VänsterpartietJAFörsiktigt det skulle redan varit gjort för de driver upp bostadspriser, skuldsättning, gynnar bankerna och tränger undan välfärdssatsningar.
SocialdemokraternaPASSVi är kritiska till att alliansregeringen ändrade fastighetsskatten utan att samtidigt ändra ränteavdragen vilket starkt bidragit till den obalans som uppstått mellan upplåtelseformerna. Det är viktigt för hushållen med tydliga och långsiktiga regler för boendebeskattningen.
MiljöpartietJARänteavdragen vilket starkt bidragit till den obalans som uppstått mellan upplåtelseformerna. Det är viktigt för hushållen med tydliga och långsiktiga regler för boendebeskattningen.
CenterpartietJADe behöver ses över och flyttskatterna sänkas, men det behöver ske i en bred bostadspolitisk överenskommelse.
LiberalernaJAVi vill växla sänkta ränteavdrag mot sänkt inkomstskatt.
ModeraternaNEJVi anser inte att det är aktuellt att ändra ränteavdragen.
KristdemokraternaJAVi vill se en långsam avtrappning av ränteavdragen under förutsättning att ökade skatteintäkter går tillbaka till hushållen i form av sänkta inkomstskatter.
SverigedemokraternaJAMen genom en successiv nedtrappning.
Annons
Annons
Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

11 / 12

Införa en ny förmögenhetsskatt?

Foto: Anders Wiklund/TT
VänsterpartietJASverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast och vi har det minst skattesystemet omfördelande från hög- till låginkomsttagare bland EU:s 15 kärnländer.
SocialdemokraternaNEJSocialdemokraterna har inget förslag på en ny förmögenhetsskatt. Däremot kan personer med riktigt höga inkomster bidra mer till vår gemensamma välfärd. Men det innebär inte att förmögenhetsskatten ska återinföras.
MiljöpartietNEJ
CenterpartietNEJDet var en skadlig skatt som ledde till att pengar fördes ut ur landet, och gav samtidigt väldigt små intäkter till statskassan.
LiberalernaNEJ Företagare ska lockas till Sverige, inte straffbeskattas.
ModeraternaNEJ
KristdemokraternaNEJVi var med och tog bort förmögenhetsskatten för att den gav förhållandevis låga inkomster till staten och samtidigt drev kapital ut ur landet, samma problematik skulle uppstå vid ett återinförande.
SverigedemokraternaNEJDet skulle driva sparande, kapital och företag ut ur Sverige och skulle vara ytterst negativt för svensk ekonomisk utveckling.
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

12 / 12

Individualisera föräldraförsäkringen?

Foto: Fredrik Sandberg/TT
VänsterpartietJAOm vi ska få ett slut på kvinnors lägre löner måste vi dela på föräldraansvaret.
SocialdemokraternaPASSPå sikt. Det är viktigt att fördelningen av ansvar för hem och barn delas mer lika.
MiljöpartietJAFör ökad jämställdhet mellan könen är en bra lösning.
CenterpartietNEJVi vill bevara valfriheten som finns i dag där några månader är avsatta för varje förälder, men familjen har stora möjligheter att bestämma hur de behöver använda föräldraförsäkringen.
LiberalernaNEJVi vill se ett jämnare uttag av föräldraledigheten.
ModeraternaNEJInte ytterligare.
KristdemokraternaNEJVi vill inte bestämma hur föräldrar delar upp föräldraförsäkringen mellan sig, utan snarare göra den mer flexibel så att man fritt kan överlåta dagar till varandra eller andra närstående.
SverigedemokraternaNEJVi anser att föräldrarna själva är bäst lämpade att fördela föräldraförsäkringen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons