Annons

Här är årets bästa PPM-fonder

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En värdeutveckling på 40 procent – på sex månader. Det är det imponerande resultatet för den bästa fonden i PPM-systemet hittills i år. Här är topp-10-listan, enligt Pensionsmyndighetens egen statistik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Seth Wenig/TTBild 1 av 1

1 / 10

Foto: Seth Wenig/TT

10. JP Morgan Funds – China Fund A (dist)

Minst 67 procent av fondens tillgångar placeras i bolag som hör hemma i Kina eller som bedriver större delen av verksamheten där.

Fonden koncentrerar sina investeringar till ett begränsat antal värdepapper och sektorer vilket innebär att kursutvecklingen kan vara mer rörlig än för diversifierade fonder.

Senaste 6 månaderna: +32,5 procent.

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

2 / 10

Foto: Janerik Henriksson/TT

9. SEB Rysslandfond – Luxfond

Ett aktivt förvaltad fond som investerar i Ryssland och i ryska bolag noterade på andra börser. Samt i de flesta länder som tidigare ingick i Sovjetunionen, med undantag från Baltikum.

Den sektor som är störst på den ryska aktiemarknaden är energi. Per den 30 mars 2019 var 37 procent av innehavet placerat där.

Senaste 6 månaderna: +32,6 procent.

Annons
Annons
Foto: Simon RehnströmBild 1 av 1

3 / 10

Foto: Simon Rehnström

8. Swedbank Robur Technology

Fonden förvaltas aktivt och investerar globalt i företag främst inom IT-sektorn. Eftersom den är koncentrerad till en specifik sektor innebär det en placering med hög risk.

Majoriteten av fondens medel är normalt placerade i USA eftersom de flesta företagen inom IT kommer därifrån.

Senaste 6 månaderna: +33,3 procent.

Annons
Annons
Foto: Linus Sundahl-DjerfBild 1 av 1

4 / 10

Foto: Linus Sundahl-Djerf

7. Evli Sverige Småbolag

Fonden investerar tillgångarna i små och medelstora svenska företag. Vid valet av placering ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med en attraktiv grundläggande värdering.

Per den 30 mars 2019 var det största innehavet placerat inom sektorn för industrivaror och tjänster, 24,1 procent.

Senaste 6 månaderna: +33,4 procent.

Annons
Annons
Foto: Ennio Leanza/TTBild 1 av 1

5 / 10

Foto: Ennio Leanza/TT

6. UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity (USD)

Fonden placerar globalt i teknikföretag. Valet av bolag avgörs främst av företagets strategiska inriktning, marknadsposition, försäljningstillväxt (historisk och potentiell), ledningens kompetens och innovationsförmåga, samt utsikter att skapa värdetillväxt för ägarna.

Fondens värde kan variera kraftigt.

Senaste 6 månaderna: +33,8 procent.

Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

6 / 10

Foto: Henrik Montgomery/TT

5. Spiltan Aktiefond Småland

Aktiefonden har en inriktning på svenska bolag med målet att minst 60 procent av innehaven ska ha sin hemvist i Småland eller ha en betydande verksamhet där.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar i företag som haft en tydlig avkastning genom åren. Per den 30 juni 2019 var det största innehavet placerar inom industrivaror och tjänster: 45 procent.

Senaste 6 månaderna: +36,5 procent.

Annons
Annons
Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

7 / 10

Foto: Janerik Henriksson/TT

4. SEB Teknologifond

Fonden försöker identifiera vad de anser vara gynnsamt värderade bolag i kombination med en hög ESG-rankning, som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

En aktiefond med fokus på teknologisektorn där 60,8 procent av innehavet var placerat i USA per den 30 mars 2019.

Senaste 6 månaderna: +36,6 procent.

Annons
Annons
Foto: Steffen Schmidt/TTBild 1 av 1

8 / 10

Foto: Steffen Schmidt/TT

3. UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD)

Fonden riktar sig till dem som är intresserade av att investera i en portfölj av medelstora företag i USA. Fonden ska vara diversifierad och bestå av företag från en blandning av sektorer.

Per den 30 mars 2019 var det största innehavet inom IT-sektorn: 43,9 procent.

Senaste 6 månaderna: +37,1 procent.

Annons
Annons
Foto: Steffen Schmidt/TTBild 1 av 1

9 / 10

Foto: Steffen Schmidt/TT

2. UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD)

Fonden investerar i stora företag i Kina, Hongkong och Taiwan. Urvalet bygger främst på bolagets strategiska inriktning, ställning på marknaden, kompetens hos ledning, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna.

Fondens värde kan variera kraftigt och det största innehavet finns inom sektorn för dagligvaror: 34,7 procent.

Senaste 6 månaderna: +37,1 procent.

Annons
Annons
Foto: Mark Lennihan/TTBild 1 av 1

10 / 10

Foto: Mark Lennihan/TT

1. BlackRock Global Funds – Technology Fund A2

Fonden använder både kvantitativa och kvalitativa modeller för att finna ledande företag inom teknologisektorn.

I stället för att fokusera på ett särskilt land eller världsdel är investeringsfilosofin att främst fokusera på företagen för att sedan ta hänsyn till regionala makroekonomiska faktorer.

Per den 30 mars 2019 var 70,8 och 13,3 procent av innehavet investerat i USA, respektive Kina.

Senaste 6 månaderna: +40,9 procent.

Fotnot: Statistiken är hämtad från Pensionsmyndigheten den 8 juli 2019.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons