Annons

Tobé: Tre hot mot EU – så vill jag bemöta dem

Varken vänsterpopulism, högerpopulism eller federalism är svaret på Europasamarbetets problem. Vägen framåt är i stället att EU åter fokuserar på samarbetets grunder, skriver Tomas Tobé (M), som nu kandiderar till Europaparlamentet.

Under strecket
Publicerad

Tomas Tobé, Moderaterna.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Tomas Tobé, Moderaterna.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1
Tomas Tobé, Moderaterna.
Tomas Tobé, Moderaterna. Foto: Lars Pehrson

DEBATT | EU

Vi befinner oss i en föränderlig och oförutsägbar politisk tid. För Europasamarbetets del innebär utvecklingen att unionen ställs inför helt nya problem och vägval. De kommande åren måste därför det övergripande målet vara ett hålla ihop Europa, gjuta mod i samarbetet och förankra unionens utveckling hos medborgarna. EU behöver bli relevant, i en ny politisk tid och redan i vår är det val till Europarlamentet – ett mycket viktigt vägskäl.

Moderaternas syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU ska definitivt inte göra allt, men det EU ska göra ska göras verkningsfullt och riktas mot att lösa gemensamma europeiska problem.

Detta är särskilt betydelsefullt i en tid när samarbetet hotas från tre håll samtidigt:

Annons
Annons
 • Det första hotet är populismens frammarsch i Västvärlden. I takt med att optimismen efter Berlinmurens fall har klingat av, har populismen åter vunnit mark i Europa. Den pekar, ofta effektivt, på samhällsproblem som måste hanteras, men kommer med förenklade svar på svåra frågor och utan konkreta lösningar.
   
 • Det andra hotet kommer från en instabil omvärld. Säkerhetspolitiken har återaktualiserats i takt med att den internationella terrorismen slagit till runt om i Europa samtidigt som Rysslands utrikespolitik blivit mer aggressiv. Den här utvecklingen ställer Europa inför säkerhetshot som vi har ignorerat alldeles för länge.
   
 • Och det tredje hotet är undermineringen av den regelstyrda marknadsekonomiska världsordningen. Det är den som har möjliggjort globaliseringen och lyft nationer ut ur fattigdom tack vare handelns möjligheter, men den hotas nu bland annat av att USA vänder sig inåt och att Kina tillskansar sig ett ökat inflytande i världen.

Vad innebär då detta för EU-samarbetet? Och framför allt, vad kan Sverige, som medlemsstat, göra för att möta dessa hot?

Det står helt klart att inget europeiskt land kan möta den här utvecklingen ensamt. Europa måste hålla ihop. Därför är förslaget om ett EU i olika hastigheter dåligt, eftersom det riskerar att splittra unionen inifrån. Detsamma gäller tankarna om ökad överstatlighet och att fler politikområden ska styras från Bryssel.

Varken vänsterpopulism, högerpopulism eller federalism är svaret på Europasamarbetets problem. Vägen framåt är i stället att EU åter fokuserar på samarbetets grunder. Det är dags att vi drar oss till minnes varför vi en gång gick med i EU för att kunna utveckla Europasamarbetets viktigaste delar.

Annons
Annons

Därför kommer min kandidatur till Europaparlamentet att fokusera på tre sakområden som måste utvecklas om EU ska kunna möta de här hoten.

 • För det första måste EU ha en ordnad invandringspolitik. Vi måste på allvar säkra våra gemensamma yttre gränser och ta steg mot ett gemensamt kvotflyktingsystem men också välkomna fler arbetskraftsinvandrare in i unionen. Asylrätten ska värnas, men utvecklingen med allt fler ekonomiska migranter måste vändas. EU behöver en mer förutsägbar och kontrollerad migration till Europa om inte samarbetet ska spricka inifrån. Samtidigt måste fler arbetskraftsinvandrare välkomnas in i unionen.
   
 • För det andra måste den ekonomiska tillväxten i Europa säkras på lång sikt. Vi riskerar att hamna i bakvattnet när det kommer till digitalisering och den datadrivna tillväxten. Europa kan inte leva på gamla meriter och bygga regelverk som syftar till att skydda våra inhemska företag. Då blir vår världsdel i förlängningen ett museum i stället för en livskraftig marknad. Därför behövs mer avregleringar, ökad handel och färre subventioner. Att närmare 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd är det tydligaste exemplet på att prioriteringarna är fel. Den europeiska klimatpolitiken ska utvecklas och riktas mot kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Ett effektivt och hållbart miljö- och klimatarbete står inte i motsats till tillväxt – tvärtom.
   
 • För det tredje måste säkerheten inom och runt unionen förbättras. Den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen måste bekämpas gemensamt och hotet från ett allt aggressivare Ryssland kan bara hanteras om EU håller ihop. Ensam är inte stark. EU kan, och bör, ta ett mycket större ansvar för vår gemensamma inre och yttre säkerhet. Gränsöverskridande säkerhetsproblem bör i ökad utsträckning hanteras på EU-nivå.

Det här är frågor som är relevanta för Sverige, men också för hela unionen. Jag vill därför göra vad jag kan för att ta Europasamarbetet tillbaka till grunderna. Om jag får det Moderata partirådets och väljarnas förtroende vill jag bidra till att Moderaterna i Europarlamentet är en konstruktiv kraft för att, tillsammans med en ny generation, gjuta mod i det europeiska samarbetet och utveckla den inre marknaden, det rättsliga och polisiära samarbetet och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Det är kring dessa frågor som EU:s medlemsländer borde enas och hålla ihop. Samtidigt som vi visar dem som tvivlar varför Europasamarbetet behövs, inte minst i en osäker politisk tid.

Tomas Tobé
kandidat till Europaparlamentet (M)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons