Annons

Tolkas olika – helt skilda världsbilder i vinstfrågan

Skillnaden är slående mellan hur olika väljargrupper har förstått regeringens förslag om vinstbegränsningar. Gapet beror på spritt skilda beskrivningar av förslaget från partierna, enligt Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

– Det beror väl på vem man lyssnar på, Löfven eller Kristersson, säger han.

Under strecket
Publicerad

TV 4:s partiledarduell med statsminister Stefan Löfven, Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD) och Isabella Lövin (MP) i oktober 2017.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 1 av 1

1 / 4

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Vinster i välfärden

M- och S-väljare förstår förslaget helt olika

TV 4:s partiledarduell med statsminister Stefan Löfven, Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD) och Isabella Lövin (MP) i oktober 2017.
TV 4:s partiledarduell med statsminister Stefan Löfven, Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD) och Isabella Lövin (MP) i oktober 2017. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Alliansens (M+KD+C+L) väljare har en mycket mer negativ syn på hur regeringens förslag kommer att slå än regeringssidans (S+MP+V) väljare. En tredjedel av alliansväljarna tolkar förslaget som "i stort sett" ett totalt vinststopp. En lika stor andel av regeringens sympatisörer tolkar det som att välfärdsföretagen kommer att kunna göra lika stora vinster som företag i allmänhet.

Det parti som tolkar förslaget mest drastiskt är moderaterna, där 36 procent ser det som ”Det kommer att bli i stort sett omöjligt för företag som driver till exempel skolor eller äldreboenden att göra vinst.”

39 procent av socialdemokraterna tolkar i stället förslaget som att ”det kommer att göra vinster som är i nivå vad de flesta företag i Sverige har, men det blir stopp för övervinster.”

Annons
Annons
Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

2 / 4

Stora skillnader mellan stad och landsbygd

Foto: Jonas Ekströmer/TT

En fjärdedel av Stockholmarna tolkar regeringens förslag som ett i stort sett vinststopp, men bara en tiondel av de tillfrågade som bor i norra Sverige gör samma tolkning.

Omvänt så gör 23 procent av boende i norra Sverige tolkningen att välfärdsföretag med de nya reglerna kommer att kunna göra vinster "i nivå med vad de flesta företag i Sverige gör”. Bara 17 procent av stockholmarna gör samma tolkning.

Annons
Annons
Foto: Nora Lorek/TTBild 1 av 1

3 / 4

Unga mer osäkra än äldre

Foto: Nora Lorek/TT

Det finns också påtagliga skillnader mellan hur unga och gamla tolkat regeringens förslag, och även i hur säker man är på att man har förstått det.

Hela 38 procent av tillfrågade mellan 18 och 29 år uppger att de inte kan svara, medan bara 22 procent av 65-79-åringarna känner sig osäkra.

Av de unga anser 14 procent att förslaget kommer att tillåta vinster "i nivå med vad de flesta företag i Sverige”. 28 procent av de äldre gör samma tolkning.

Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

4 / 4

Män säkrare än kvinnorna

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Även männen är mer säkra än kvinnorna när de svarar. Mer än en tredjedel av kvinnorna kan eller vill inte svara, men bara en fjärdedel av männen svarar att de är tveksamma.

Av de som svarat tolkar ungefär lika många kvinnor som män (drygt 20 procent) förslaget som ett tak i nivå med de flesta andra företag i Sverige.

Däremot är har ungefär dubbelt så många män som kvinnor tolkat förslaget som i praktiken ett vinststopp – 21 respektive 12 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons