Annons

Toppläkare lämnar NKS – ersätts av hyrpersonal

På kort tid har nästan hälften av de mest erfarna specialistläkarna slutat på intensivakuten på Nya Karolinska. Många har ersatts av dyra hyrläkare – och i flera fall saknar de rätt specialistkompetens.
– Det leder till situationer där patienter riskerar att skadas, säger Mikael Nilsson, skyddsombud på NKS-akuten i Solna.

Under strecket
Publicerad

Mikael Nilsson, skyddsombud på NKS-akuten i Solna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Mikael Nilsson, skyddsombud på NKS-akuten i Solna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Mikael Nilsson, skyddsombud på NKS-akuten i Solna.
Mikael Nilsson, skyddsombud på NKS-akuten i Solna. Foto: Tomas Oneborg

Ett viktigt argument för att bygga Nya Karolinska var att det ska bedrivas sjukvård i världsklass på det nya sjukhuset.

Därför skulle man heller inte ha några problem att bemanna NKS och locka till sig specialistutbildad personal från hela landet. Här skulle alla vilja arbeta.

Men riktigt så har det inte blivit.

Nya Karolinska har samma problem med personalbrist som andra sjukhus och man har dessutom samma svårigheter att behålla personal som börjat på sjukhuset. Och det märks inte minst på den nya intensivakuten – som än så länge håller till på gamla Karolinska, men som ska flytta in i nya lokaler om tre veckor.

Det är oerhört tunga tapp eftersom de sitter på en kompetens om de allra svårast sjuka patienterna.

Mikael Nilsson, specialistläkare på akuten och aktiv i läkarföreningen på Karolinska summerar läget:

Annons
Annons

– I det som hör till akuten ska vi ha ungefär 50 fast anställda läkare för att täcka upp både intermediärvårdsavdelningen (IMA) och den akuta slutenvården men på knappt två år har hälften av läkare slutat, säger han.

Enligt Nilsson är de flesta som hoppat väldigt erfarna specialister.

– Det är oerhört tunga tapp eftersom de sitter på en kompetens om de allra svårast sjuka patienterna som just NKS ska ta hand om samtidigt som de är bakjour för andra verksamheter och handleder blivande specialister, berättar han.

För två år sedan rapporterade SvD att man för första gången någonsin tvingades sätta in stafettläkare för att klara bemanningen på KS-akuten. Det har nu förvärrats. Hyrläkare – som normalt är omkring 50 procent dyrare än vanligt anställd personal – finns nu inom alla delar av intensivvårdsakuten.

Men hyrläkarna har inte alltid den rätta kompetensen. På IMA, som bedriver lättare intensivvård, har man exempelvis tvingats ta in hyrläkare som inte har den internmedicinska specialiteten.

– Vi har gått ifrån ett läge där vi klarade rekryteringen av specialister till att vi inte gör det. Resultatet blir att vi riskerar att inte handlägga patienterna på ett bra sätt, och vi har svårt att klara våra jourlinjer. Det beror på att arbetsgivaren tillåtit en kronisk underbemanning som lett till stora väldokumenterade brister i arbetsmiljön, säger Mikael Nilsson.

Det är en nödlösning och några av våra allra bästa traumakirurger har också slutat.

Akutbesöken på Karolinska i Solna ska minska från tidigare ungefär 85 000 besök om året till omkring 15 000. Det skapar problem för traumavården som är knuten till intensivvårdsakuten. Man ska ta emot patienter från katastrofer, stora trafikolyckor, skjutningar och svåra olycksfall – men behöver samtidigt all vanlig akutkirurgi för att hålla uppe sin spetskompetens.

Annons
Annons

Men den har nästan helt försvunnit från KS i Solna.

– 80 procent av våra fall är borta och nu måste vi hitta andra sätt att upprätthålla kompetensen. Landets ledande traumakirurger som borde finnas på plats i Solna får nu åka till Karolinska i Huddinge för att operera eller utföra planerade operationer på Sophiahemmet, säger överläkare Louis Riddez, 66 år, som ledde arbetet på KS-akuten i samband med terrorattacken på Drottninggatan förra året.

Det är inte optimalt när erfaren personal slutar.

– Det är en nödlösning och några av våra allra bästa traumakirurger har också slutat, säger han.

Patrik Rossi, chef för Funktion Akut på Nya Karolinska, bekräftar att ett antal specialister slutat.

– Men det har lösts genom inhyrda specialister i anestesi och intensivvård. Det är inte optimalt när erfaren personal slutar, men det är en temporär situation och för patienterna finns inga risker. De får en fullgod vård, säger Patrik Rossi.

Varför har så många slutat?

– Vi har brustit i att ge dessa specialister goda planeringsförutsättningar när det gäller deras scheman. De har fått arbeta för mycket och vi har inte varit tillräckligt observanta på att hantera det på ett korrekt sätt. Men det säkerställer vi nu så att vi arbetar på ett hållbart vis. Samtidigt gör vi allt för att rekrytera nya specialister.

Men hur har ni kunnat missa det?

– Vi har haft svårigheter på ledningsnivå att vara tillräckligt lyhörda kring det. Men sedan i våras har vi gjort en del personalförändringar som ska förbättra situationen, säger han.

Efter reklamen visas:
Varför blev det så fel med NKS?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons