Annons

Lisa Irenius:Frostensons vara eller icke vara delar Akademien

Nu är de aderton bara 13 som har att hantera den ärevördiga institutionens alltmer ovissa framtid.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Katarina Frostenson.

Foto: Nicklas Thegerström

Katarina Frostenson.

Foto: Nicklas Thegerström
Efter reklamen visas:
OBS – INAKTUELL (Svenska Akademien – detta har hänt)

Av första paragrafen i Svenska Akademiens stadgar framgår att antalet ledamöter är av central betydelse:

”Svenska Academien består af Aderton Ledamöter. Ej må thetta Tal någon tid förökas.”

Men problemet för Akademien är nu knappast att antalet ledamöter ökar. Tvärtom. På pappret är de visserligen fortfarande 18, men i praktiken är det en minskande skara – och nu öppnar alltså Sara Danius även för möjlighet till frivilligt utträde.

Kerstin Ekman och Lotta Lotass har sedan länge lämnat Akademiens arbete. Det är oklart om Katarina Frostenson deltar sedan skandalen kring hennes make, den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault.

Och nu har alltså även Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund meddelat att de lämnar Akademiens arbete.

Katarina Frostenson.
Katarina Frostenson. Foto: Nicklas Thegerström
Annons
Annons

Sedan Svenska Akademiens kris briserade i december har det funnits förväntan om ett slags katarsis, reningsprocess. Att de nära banden till Jean-Claude Arnault och brottet mot de egna jävsreglerna skulle få konsekvenser. ”Beträdes ledamot med något som emot heder och ära går, varde han för altid utesluten”, som det heter i stadgarna.

Nu är det tre ledamöter som har beslutat att inte längre delta i Akademiens arbete – men inte för att de själva har brutit mot stadgarna, utan för att de anser att en majoritet av församlingen har gjort det.

De talar om ”obskyra hänsyn” som har fått gå före stadgarna, och ett ”svek mot dess grundare” (Östergren). Om att ”vänskap och andra ovidkommande hänsyn” har fått gå före ansvaret för institutionens integritet (Espmark). Och om att majoriteten i Akademien har ”tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen” (Englund).

Akademien förefaller delad i två läger – ett som vill utesluta Katarina Frostenson, ett som inte vill det. Ett som vill förnyelse, ett som strävar emot.

Ständiga sekreteraren Sara Danius själv verkar höra till dem som vill se kraftfulla åtgärder, och hon lovar att hon ska fortsätta arbeta ”för det rätta”. Kommer hon att lyckas? Hela Svenska Akademiens framtid står på spel, och så även dess traditioner. I vilken mån kan man genomföra nödvändiga reformer och samtidigt behålla institutionens särart? Framför allt är frågan vad som är möjligt med kvarvarande sammansättning – och om den ens har viljan att göra upp med Akademiens förflutna och åstadkomma förändringar som krävs för att återupprätta förtroendet och anseendet. Utvecklingen är djupt oroande.

Annons
Annons

Om det blir fler avhopp blir det inte ens möjligt att stadgeenligt välja in nya medlemmar – för detta krävs 12 ledamöter (paragraf XII). Om nu Östergren, Espmark och Englund verkligen har hoppat av: Danius framhåller att de ”tar en paus i sitt arbete”.

Säkert är att Östergrens, Espmarks och Englunds beslut får direkta konsekvenser för Akademiens arbete. Att sitta i Akademien innebär långt mer än att träffas över en tallrik ärtsoppa på Gyldene freden och dela ut Nobelpriset i litteratur en gång om året.

Institutionen gör inte minst ett mycket omfattande arbete med svenska språket genom utgivning av ordböcker med mera, och delar ut en stor mängd priser och stipendier till kulturarbetare.

Allt detta innebär enorma mängder inläsning och andra efterforskningar. Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren har alla gjort mycket betydande insatser i Akademien.

Men kvar är nu bara 13, eller 12, ledamöter som har att hantera både arbetsbördan och den ärevördiga institutionens alltmer ovissa framtid. Akademiens kris spiller över på hela det svenska kulturlivet.

Efter reklamen visas:
Kristina Lugn om Kulturprofilen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons