Annons

”Trafikverket bör agera – inte bara beklaga sig”

Om Trafikverket menar allvar med sitt larm om att det behövs fler och kraftfullare åtgärder för att nå trafiksektorns klimatmål så behöver man också se om sitt eget hus. Det skriver Mikael Sundström, ordförande för Jordens Vänner.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Mikael Sundström.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | TRAFIK

Trafikverkets aktuella rapport om vägtrafikens utsläpp av växthusgaser visar att målet om 70 procents minskning till 2030 är väldigt långt borta. I stället för den minskning med 8 procent per år som är nödvändig för att nå målet, ökade utsläppen under 2018.

Rapporten pekar på en rad orsaker till att utsläppen har stigit. Att lastbilstrafiken har ökat är den viktigaste. Man konstaterar också att varken planerade åtgärder eller teknisk utveckling kommer att räcka för att nå målet – samhället och transportsystemen behöver förändras så att stadsbor minskar sitt bilåkande och att godstransporter styrs över till tåg och båt.

Det är bra att Trafikverket följer utvecklingen och att man är så tydliga med att fler och kraftfullare åtgärder är helt nödvändiga för att vi ska klara de mål som riksdagen beslutat om och som klimatet så desperat behöver. Men frågan måste också ställas varför Trafikverket inte gör mer själva och varför man så ofta handlar precis tvärt emot de åtgärder som man själva säger är nödvändiga?

Annons
Annons

Om Trafikverket menar allvar med sitt larm om att det behövs fler och kraftfullare åtgärder för att nå trafiksektorns klimatmål så behöver man också se om sitt eget hus. Några av de viktigaste åtgärderna är:

  • Stoppa genast utbyggnaden av nya stadsmotorvägar. Att Trafikverket å ena sidan är tydliga med att trafiken måste minska i städerna och samtidigt har varit och är drivande i att det byggs nya trafikalstrande motorvägar i och kring just städerna är totalt motsägelsefullt. I Stockholm vill Trafikverket sätta spaden i jorden för Tvärförbindelse Södertörn, ett projekt man har drivit fram trots att finansieringen varit ytterst osäker. På liknande sätt har verket tagit egna initiativ för att få starta bygget av den så kallade Östliga förbindelsen. En stadsmotorväg som enligt Trafikverkets egna beräkningar i sig själv kommer att öka trafiken i länet med 700 000 fordonskilometer per dygn, alltså motsvarande 70 000 bilar som kör en mil var.
  • Ge tydliga fördelar för fordon med nollutsläpp. Det bonus-malus-system som miljöpartiet har drivit fram i regeringen har gett en positiv utveckling på elbilsförsäljningen. Men fortfarande säljs betydligt fler bensin- och dieseldrivna bilar. Där det är möjligt bör Trafikverket ge tydliga fördelar för fordon med nollutsläpp genom att avsätta filer enbart för dessa. I Stockholm är det ett självklart val att enbart tillåta fordon med nollutsläpp i Förbifart Stockholm när den invigs. Det skulle vara en stor morot för de invånare och företag som planerar att köpa en ny fossilbil att i stället välja en elbil. Dessutom skulle åtgärden spara runt 50 människoliv om året, som annars beräknas dö i förtid på grund av de extremt höga luftföroreningshalter i tunnlarna.
  • Börja utbyggnaden av elmotorvägar nu. Det är svårt att förstå vad Trafikverket väntar på när det gäller utbyggnaden av elmotorvägar för tung trafik. Två system har testats, båda fungerar. Det är dags att stega upp till lastbilstillverkarna och fråga vilket de föredrar och sedan börja utbyggnaden längs de tunga lastbilsstråken. Sverige ligger längst fram i Europa när det gäller elmotorvägar och har alla möjligheter att sätta en gemensam standard. Att igångsättandet ska ske med statliga pengar är lika självklart som att staten har stått för elektrifieringen av järnvägen. Med den planerade kilometerskatten finns stora möjligheter att ta fram styrande finansieringslösningar.
  • Ta cykeln på allvar. Trots att Trafikverket både i sin rapport i en rad andra material lyfter fram ökat cyklande som en viktig del för att minska utsläppen tycks man vara på gränsen till inkompetent när man ska gå från ord till handling. Vi har under de senaste åren sett hur Trafikverket genom sina 2+1-vägar helt har kapat möjligheterna att cykla vissa sträckor. Och när Trafikverket planerar för nya cykelvägar har man ett helt annat tankesätt än när man bygger vägar. För cyklister gör det tydligen ingenting alls om vägstandarden är låg, trafiklösningarna farliga eller att man tvingas till långa omvägar i sitt jobbpendlande.
  • Stärk kompetensen på järnvägssidan. Att klimatkrisen kräver en kraftfull omflyttning av både människor och gods från väg till spår är uppenbart och bekräftas också i Trafikverkets rapport. Det betyder också att Trafikverket behöver kompetensväxla, från väg- till bansidan. Det behöver påbörjas nu och är en helt nödvändig åtgärd för att klara den stora omställning som kommer att ske, där utbyggnaden av fler spår runt storstäderna och genomförandet av en ny stambana för snabbare tåg och ökat utrymme för godstransporter är första viktiga steg.
Annons
Annons

Mikael Sundström.

Foto: Privat Bild 1 av 1

För att klara klimatomställningen behöver vi alla börja dra åt samma håll. Vi kan inte gasa och bromsa samtidigt. För statliga myndigheter och verk med stora möjligheter att påverka framtiden, både positivt och negativt, är detta extremt viktigt. Trafikverket visar att man är medvetna om problemen. Nu är det dags att man styr upp den egna organisationen så att man också blir en del av lösningen.

Mikael Sundström
ordförande i Jordens Vänner
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen.

Mikael Sundström.
Mikael Sundström. Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons