Annons

Trafikverkets chef: Får säga nej till fler tåg 2020

Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, kan få sätta stopp för nya tåg.
Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, kan få sätta stopp för nya tåg. Foto: Tomas Oneborg

Ingen plats kvar på spåren – oväntat dyra samt försenade infrastrukturprojekt. Detta innebär att Trafikverket kommer få säga nej till fler tåg nästa år, varnar myndighetschefen Lena Erixon.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Järnvägsunderhåll på Centralbron i Stockholm, 2015.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Foto: Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg

Järnvägsunderhåll på Centralbron i Stockholm, 2015.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Tågresandet har ökat snabbt. Från millennieskiftet handlar det närmast om en fördubbling. Framför allt är det de lokala och regionala tågresorna som ökar. Och här väger pendeltågen i Stockholm, Pågatågen i Skåne, Västtrafiken och Östgötatrafiken tungt.

– Det är inte trångt i hela systemet. Men vid vissa tider och på vissa platser har vi svårt att tillgodose behovet. Vi kan inte släppa på fler tåg helt enkelt, säger Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket.

Problemen finns framför allt kring de tre storstäderna men även på linjerna mellan dem. För godstrafiken är Hallsberg en flaskhals.

Trycket lär knappast minska framöver heller. För det köps in fler regionaltåg som behöver få plats samtidigt som SJ beställt nya tåg och nya bolag som Flixtrain kommer in.

– Fortsätter ökningen under 2021 kommer kapacitetsbristen att slå bredare, säger Lena Erixon.

Järnvägsunderhåll på Centralbron i Stockholm, 2015.
Järnvägsunderhåll på Centralbron i Stockholm, 2015. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons

Järnvägens ansträngda läge märks på flera sätt. Både Trafikverket och tågbolagen har till exempel försökt få ned förseningarna.

Men enligt statistiken är det inte mycket som hänt. För insatserna motverkas av att trafiken ökar och under de senaste åren har stadigt 10 procent av tågen varit mer än fem minuter försenade.

Nu har det pratats länge om olika lösningar som kan minska problemen på spåren. Tågbolagen kan till exempel börja köra med längre tåg, de kan använda dubbeldäckare och Trafikverket kan bygga sidospår där snabbare tåg kan köra om.

Sedan finns det förstås minst ytterligare två metoder. Ett klassiskt knep är att höja priset, det brukar minska restrycket.

– Vi kan prissätta annorlunda och då blir det högre biljettpriser, säger Lena Erixon som också börjat titta på ett nytt system för att styra tillgången till spåren.

Den andra lösningen är att bygga nytt. Då handlar det framför allt om nya spår mellan de tre storstäderna.

– Det behövs nya stambanor. Sedan är det en politisk fråga vilken hastighet vi ska bygga dem i, säger Lena Erixon och försöker hålla sig borta från en politiskt laddad fråga.

En del vill nämligen bygga nya stambanor i ett svep så att Sverige om 25 år kan få höghastighetståg mellan de tre storstäderna. Andra vill bygga i en mer långsam takt och bygga i riktning från storstäderna. Just nu är det den senare linjen som gäller.

– Det gör att vi får en avlastning efter hand. När vi bygger Lund-Hässleholm ger det till exempel bra effekt på södra stambanan, säger Lena Erixon samtidigt som hon påpekar att den stora vinsten kommer först när hela systemet är färdigt.

Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg

Oavsett hur man bygger ut tar projekten lång tid. Det innebär att läget riskerar att bli allt värre för tågen framöver innan trycket lättar med hjälp av nya banor.

Dessutom har de stora väg- och järnvägsbyggena en förmåga att dra iväg och bli betydligt dyrare än väntat. Det finns flera aktuella exempel på det.

Förbifart Stockholm, nya E4:an, blir drygt 3 miljarder kronor dyrare och försenas med fyra år till 2030. Nya tunnelbanan blir 9 miljarder dyrare och den första delen i nya stambanan, Ostlänken, blir i värsta fall 10 miljarder dyrare.

Den som tycker det låter välbekant att projekt blir dyrare än väntat får sin bild bekräftad av Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi på statliga VTI. Tillsammans med kollegerna Johan Nyström och Johan Salomonsson har han granskat hur det brukar gå med Trafikverkets projekt.

– De blir dyrare i nästan alla fall. Men det är svårt att svara på varför det blir så. Just nu kan vi bara räkna med att osäkerheten är stor, säger Jan-Eric Nilsson.

Mer precist visar sig 86 procent av alla vägbyggen bli dyrare än beräknat. För järnvägens del handlar det om 94 procent.

Järnvägsbyggena är dessutom de som drar över allra mest. Det är illavarslande eftersom tre av fyra nya infrastrukturprojekt gäller just järnväg.

Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg

Lena Erixon håller med om att osäkerheten är stor. Men hon har ändå en lite annorlunda bild.

Foto: Tomas Oneborg

Så länge man bara planerar och undersöker förutsättningarna för ett projekt är det svårt att säga vad kostnaden blir. Men hon hävdar att när man kommit så långt i arbetet att spaden sätts i jorden är det rätt säkert vad kostnaden blir.

– Sedan 2010 har projekten då till och med blivit 5 procent billigare än beräknat. Sedan har några blivit väsentligt dyrare, säger Lena Erixon.

Förbifarten tillhör i så fall uppenbarligen den sista kategorin.

– Förbifarten blir dyrare av flera olika skäl. Det visade sig till exempel vara andra geotekniska förutsättningar och vi har i dag inte teknik som gör att vi kan se hur det ser ut 150 meter under marken.

Just nu är det kanske ändå förseningarna som är ett större problem än att kostnaderna ibland drar iväg. För när det redan är trångt i trafiken blir det inte bättre om det dröjer med nya spår och vägar.

– Det är klart att det blir problematiskt. När det blir förseningar med projekt måste man möta trängseln på något annat sätt, säger Lena Erixon och pekar på möjligheten att exempelvis bredda nuvarande vägar med ytterligare ett körfält.

De största väg- och järnvägsinvesteringarna i Sverige fram till 2029miljarder kronor
Ostlänken54,1 (kan bli 65)
(Västsvenska paketet) Västlänken41,8
Förbifart Stockholm37,7
Göteborg-Borås33,6
Mälarbanan19,3
Nytt signalsystem ERTMS15,0
Norrbotnianbanan13,1
Tvärförbindelse Södertörn, mellan väg 73 och E4/E2010,3
Fyrspår hela vägen Stockholm-Uppsala6,8
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons