Annons

Träkol släpper ut mer än flyget – men kan bli hållbart

Mary Njenga, forskare på World Agroforestry Centre i Nairobi, Kenya.
Mary Njenga, forskare på World Agroforestry Centre i Nairobi, Kenya. Foto: Mia Holmberg

Många utvecklingsländer, främst i Afrika, är beroende av träkol – trots att det leder till utarmning av skog och orsakar mer utsläpp än flyget globalt. Men träkol har oförtjänt dåligt rykte och en enorm potential, menar Mary Njenga, forskare på World Agroforestry Centre i Nairobi, Kenya.

Under strecket
Publicerad

Vid vägkanter i många utvecklingsländer runt om i världen säljs säckar och hinkar med svarta dammiga bitar av träkol. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) beräknar att 2,8 miljarder människor i världen är beroende av ved och träkol för att laga mat, värma sina bostäder och sterilisera dricksvatten.

Användningen är som högst i Afrika, där 63 procent är beroende av ved och träkol, följt av Asien och Oceanien (38 procent) och Latinamerika och Karibien (15 procent).

– Träkol används för att det är prisvärt jämfört med fotogen, gasol eller el, är lättillgängligt och brinner längre utan mycket rök och sot i jämfört med ved. Det är också en fråga om preferens, många tycker helt enkelt att maten blir godare när den lagas över träkol, säger Mary Njenga, forskare i bioenergi på World Agroforestry Centre (ICRAF) in Nairobi, Kenya.

Men mycket av produktionen och användningen av träkol är i dag inte hållbar. Den är en av orsakerna till avskogning och utarmning av skog, vilket i sin tur har negativa konsekvenser för miljö, klimat, biologisk mångfald och för människan själv.

Annons
Annons
Efter reklamen visas:
"Jag håller en hel skog i handen."

Träkolet bidrar till utsläppen av växthusgaser – upp till 7 procent av de utsläpp människan står för globalt sett. Dessutom kan kolet vara hälsovådligt när det bränns då det släpper ut luftföroreningar som är farliga för människors luftvägar.

– Majoriteten av de som hugger ner träd för ved eller träkol har inga system för att göra det hållbart, eller för hur man återplanterar träden. Många använder ineffektiv traditionell teknik när de tillverkar träkolet, vilket gör att mycket energi går till spillo, säger Mary Njenga.

Hon menar att det finns många lösningar för att göra träkolsproduktion och -användning mer hållbar. Träd är ju per se en förnybar energikälla – om skogen börjar behandlas som just det tror hon att träkol kan användas utan att skada människor, djur, miljö eller klimat.

– Men då måste man göra alla delar av trädets cykel hållbar: odling, avverkning, tillverkningen av träkolet och användningen av det. För att det ska gå krävs både kunskap och praktiska verktyg.

FAO beräknar att genom att effektivisera produktionen av träkol skulle koldioxidutsläppen kunna reduceras med över 80 procent. Ett sätt är att börja använda befintlig teknik som kan bibehålla runt 40 procent av energin som finns i veden när den omvandlas till träkol – i jämförelse med de 5-20 procent som utvinns i traditionella milor.

Alla länder där ved och träkol är en viktig energikälla måste prioritera frågan om hållbart skogsbruk och energikällor.

Ökad användning av energieffektiva spisar är också av högsta vikt, säger Mary Njenga, då de i sin tur avsevärt kan minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som kan skada människor.

Hon menar att det även är viktigt att få människor på landsbygden att själva odla träd. Det innebär att människor har tillgång till virke, ved och träkol på sin egen mark, vilket frigör tid från de som samlat in och avverkat träd i närliggande skogar, vilka ofta är flickor och kvinnor, säger Mary Njenga. Därtill kan träkolet användas för att göra jorden mer bördig, vilket gör det enklare för fler träd att växa där.

– Om alla delar i ett träds livscykel görs hållbara är det möjligt att väga upp för de utsläpp som kommer av förbränning av ved och träkol, eller till och med att göra att skogen binder mer kol än den släpper ut.

Mary Njenga menar att sättet som ved och träkol produceras på i dag måste förändras snarast, eftersom efterfrågan på träkol kommer att öka under de kommande åren.

– Alla länder där ved och träkol är en viktig energikälla måste prioritera frågan om hållbart skogsbruk och energikällor. Hur vi använder träd som energikälla är en viktig del av en större utvecklingsagenda.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons