Annons

Tre anmälda brott per minut – de ökar mest

Fler brott har anmälts i år än under samma period 2018, visar Brås statistik.
Fler brott har anmälts i år än under samma period 2018, visar Brås statistik. Foto: Johan Nilsson/TT

Totalt anmäldes 757 000 brott under årets sex första månader – vilket är nästan tre brott i minuten. SvD sammanfattar vilka brott som har ökat och minskat i år.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

På torsdagen publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, sin preliminära statistik över anmälda brott under det första halvåret 2019. Antalet anmälningar ökade med en procent i jämförelse med motsvarande period förra året.

Stöld- och tillgreppsbrotten stod i vanlig ordning för den största andelen anmälda brott. Men det var samtidigt den brottskategori som minskade mest i antal anmälningar första halvåret 2019.

En markant minskning stod anmälningar gällande bostadsinbrott för. De minskade med 18 procent, till 6 850 anmälda brott.

– Polisens förklaring är att de har arbetat med riktade insatser mot internationella brottsnätverk som verkar ha fått effekt på den här typen av brottslighet, säger Linn Brandelius, produktionsstatistiker på Brå.

SvD har sammanställt en lista där vi går igenom statistiken för några av de vanligaste brotten och brottstyperna.

Våldtäkt

Efter att ha legat på en relativt stabil nivå mellan 2011 och 2016 har de anmälda våldtäktsbrotten ökat kraftigt de senaste åren.

Under årets sex första månader anmäldes 4 070 våldtäkter. Det är en ökning med 14 procent jämfört med första halvåret 2018.

Annons
Annons
Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

Den största andelen av de anmälda våldtäkterna är mot kvinnor och flickor. Men anmälda våldtäkter mot män och pojkar har ökat mest procentuellt, en ökning med 36 procent jämfört med förra året.

Bedrägeribrott

Bedrägeribrott är den kategori som ökat mest när det kommer till antalet anmälda brott. Kortbedrägerier och identitetsbedrägerier står för två tredjedelar av de anmälda brotten.

Totalt handlar det om 123 000 anmälda bedrägeribrott under årets sex första månader, en ökning med tre procent från motsvarande period 2018.

Foto: Christine Olsson/TT

Narkotikabrott

Totalt anmäldes 56 400 narkotikabrott från januari till juni i år, en ökning med sju procent från första halvåret 2018. När det kommer till eget bruk av narkotika ökade anmälningarna med sex procent.

Brå poängterar att narkotikabrott, tillsammans med trafikbrott, är brottskategorier som i hög grad påverkas av polisens och andra myndigheters kontroll- och spaningsverksamhet. När polisen lägger resurser så påverkas oftast antalet anmälningar.

Misshandel

Misshandelsbrotten ökade med två procent till 41 100 anmälda brott under årets sex första månader. Misshandel mot kvinnor och män över 18 år minskade något medan de anmälda brotten mot barn, 0-17 år, ökade med nio procent.

Sedan motsvarande period 2010 har det totala antalet anmälningar om misshandelsbrott minskat. Men anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor har ökat med tio procent under perioden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons