Annons

Tre bolag som visar styrka – Investor är ett

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på tre aktier med goda tekniska utsikter innanför en stigande trendkanal. Trenden är central inom teknik analys och är den ledande indikatorn. Bland annat visar Wallenbergs flaggskepp styrka inför analkande rapport.

Under strecket
Publicerad

Investor visar styrketecken – här vd Johan Forsell (t h) när investmentbolaget redovisade sitt resultat i höstas.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Investor visar styrketecken – här vd Johan Forsell (t h) när investmentbolaget redovisade sitt resultat i höstas.
Investor visar styrketecken – här vd Johan Forsell (t h) när investmentbolaget redovisade sitt resultat i höstas. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Rejlers

Konsultbolaget Rejlers visar goda tekniska utsikter innanför en stigande trendkanal på medellång sikt, enligt Investtechs analys. Aktien har brutit upp genom motståndet vid 75 kronor och tillika genom taket i en rektangelformation, vilket utlöst köpsignal. Ett högt 21-dagars RSI-värde på 78 indikerar starkt positivt momentum och därmed att positiva investerare är på väg in i aktien, och att kursen ska fortsätta upp.

En positiv volymbalans stärker trendbilden och den underliggande positiva tonen för aktien. Närmaste motstånd hittar vi i den långa grafen intill 89 kronor. Stöd finns vid 75 kronor.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Boozt

Investerare har över tid stadig betalt ett högre pris för att komma in i Boozt, e-handelsbolag inom mode. Aktien befinner sig i en stigande trendkanal på både kort- och medellång sikt, vilket öppnar för statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskning. Brott upp genom motståndet vid 71 kronor har gett köpsignal. Signalen och trendbilden stärks av en starkt positiv volymbalans och ett 21-dagars RSI-värde på 70 indikerande starkt momentum. Detta indikerar positiva investerare som vill in i aktien under dagar med uppgång och därmed pressar upp kursen.

Motstånd finns vid 82 kronor och stöd vid 71 kronor. Här har vi sålunda god uppsida och ett positivt risk-reward-förhållande. Aktien är också maximalt positiv på insiderhandel vilket stärker undertonen för aktien. Detta indikerar att personer med insyn i bolaget anser det vara fundamentalt billigt.

Aktien är teknisk positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Investor

Med resultatrapport förväntad till 24 april visar investmentbolaget Investors B-aktie stark utveckling i stigande trendkanaler på både såväl kort, medellång, som lång sikt, vilket signalerar ökande optimism bland investerarna. Investtechs forskningsresultat baserat på över 70 000 identifierade trender visar att aktier som befinner sig i stigande trendkanaler ger statistiskt goda utsikter för ytterligare kursuppgång.

Aktien saknar motstånd och har stöd vid cirka 415 kronor. En positiv volymbalans stärker trendbilden tillsammans med ett positivt momentum. Vidare stärks undertonen för aktien av en köpsignal från rektangelformation i Investtechs långa graf. På denna tidshorisont (1-6 kvartal) har signalen enligt Investtechs forskningvisat sig indikera om särskilt goda statistiska möjligheter till meravkastning mot marknaden.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt. Observera att den tekniska bilden kan komma förändras beroende på utfallet av resultatrapporten.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons